Vlastnosti zemin

Zemina se skládá z pevných částí s vodou částečně zaplněnými nebo vyplněnými póry.

Trojfázové složení zeminy o objemu V a hmotnosti m

Objemová hmotnost zeminy suchéEditovat

 

Zdánlivá hustota pevných částí = měrná hmotnost pevných částicEditovat

 

Stanoví se dle ČSN CEN ISO/TS 17892-3

Hmotností vlhkostEditovat

 

Vyjadřuje se v procentech – Stanovuje se dle ČSN 72 1012

PórovitostEditovat

 

Číslo pórovitostiEditovat

 

Stupeň nasyceníEditovat

 

 • Suché – Sr = 0 až 6 0,002 (hydroskopická vlhkost)
 • Zavlhé – Sr < 0,25
 • Vlhké – Sr = 0,25 až 0,80
 • Velmi vlhké – Sr > 0,80
 • Vodou nasycené – Sr = 1,0

Objemová hmotnost zeminy plně nasycené vodouEditovat

 

Vlhkost plně nasycení zeminyEditovat

 

Objemová tíha zeminyEditovat

 

g = 9,81 ms−2. Hodnota gravitačního zrychlení se v geotechnických výpočtech zaokrouhluje na g = 10 ms−s – chyba je tedy 2%

Objemová tíha zeminy pod hladinou vodyEditovat

 

Zrnitost zeminyEditovat

Množství zrn, která jsou hrubší než 0,1 mm (0,125) se stanoví proséváním v sítech. Procento menších a jemnějších zrn se stanoví hustoměrnou metodou.

Voda v zeminěEditovat

Voda pod podpovrchem se nazývá podzemní voda. Zdrojem jsou srážky, případně vodní nádrže, kde se voda vsakuje. V ojedinělých případech se jedná o vodu, která vzniká z vodních par z magmatu.

Voda struktuální a vázanáEditovat

 • Vodu strukturální lze odstranit ze zeminy bez toho, aniž by se změnily její vlastnosti.
 • Vodu vázanou nelze odstranit ze zeminy bez změny její vlastnosti.

Voda kapilárníEditovat

 • Tato voda vzniká vlivem povrchového napětí vody.
 • Vzorec kapilární výšky hk 

Konzistence zeminyEditovat

Dle konzistenčních mezí se rozděluje na:

 • vlhkosti na mezi plasticity – mezi zeminou tuhou a pevnou – wp – dle ČSN 72 10 13
 • vlhkosti na mezi smrštění – mezi zeminou tuhou a pevnou – ws – dle ČSN 72 10 19

Klasifikace zeminEditovat

ZdrojEditovat

DOC.ING LADISLAV LAMBOJ,CSC.; DOC.ING. ZDENĚK ŠTÉPÁNEK. Mechanika zemin a zakládání staveb. 2005. vyd. [s.l.]: Vydavatelství ČVUT 214 s.