Seznam památných stromů v okrese Benešov

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Vlčkovické duby)

Toto je seznam památných stromů v okrese Benešov, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Benešov.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód [* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Durdická lípa Arnoštovice
49°37′20″ s. š., 14°34′59″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000535.000000535 104263
Q26789196
V osadě Durdice, vedle kapličky, východní část návsi, u roubené stodoly. solitérní lípa velkého vzrůstu. V minulosti ošetřen, rozsáhlá otevřená dutina.
Jestřebická lípa Arnoštovice
49°37′21″ s. š., 14°36′53″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000901.000000901 105375
Q26789819
Za areálem zemědělského dvora v Jestřebicích. Nízký mohutný kmen se dělí na 4 kosterní větve, v úžlabí otevřená dutina, vitální, strom s největším obvodem kmene na benešovsku.
Pomněnické lípy Pomnenicke lipy-I-09-2020-pomnenice13.jpg Benešov u Prahy
49°48′26″ s. š., 14°40′47″ v. d.
lípa malolistá (2) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104268
Q26779909
Kategorie „Pomněnické lípy“ na Wikimedia Commons
Stromy rostly v lese zvaném Tužinky nedaleko stejnojmenného potoka u kaple sv. Jana Nepomuckého, která však dnes již neexistuje. Z jednoho stromu zůstal trouchnivějící pařez obrostlý mechem. Druhý exemplář evidován již jen jako rozpadající se torzo kmene výšky cca 4 m, i to však později padlo. Z paty kmene vyrůstají poměrně mohutné výmladky.
Jírovec v Nechybě Jirovec v Nechybe-IV-07-2020-benesov u prahy.jpg Benešov u Prahy
49°46′10″ s. š., 14°44′19″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000448.000000448 104839
Q26789428
Kategorie „Jírovec v Nechybě“ na Wikimedia Commons
Před čp. 5 v osadě Nechyba u Boušic u silnice Benešov–Vlašim; stáří cca 250–300 let.
Voračické duby Voracicke duby 02-2018-bezmir.jpg Bezmíř
49°39′30″ s. š., 14°32′56″ v. d.
dub letní (9) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 105827
Q26779922
Kategorie „Voračické duby“ na Wikimedia Commons
V remízku jižně od Voračice
Duby u Sedliště (x) Duby u Sedliště (05).jpg Bělokozly
49°51′39″ s. š., 14°54′17″ v. d.
dub letní (15) &0000000000000400.000000400 104226
Kategorie „Duby u Sedliště“ na Wikimedia Commons
15 chráněných stromů (18 v řadě bez infotabule); 600 m JZ od dvora Sedliště, podél lesní cesty, okraj smrkového porostu. V databázi AOPK duplicitní s 103978. Stromy jsou v různé míře poškozeny bleskem, mají ulámané i silnější větve, některé ve větší míře trouchniví ve kmeni, byly nalezeny i plodnice sírovce žlutooranžového.
Javor – Sedliště † Bělokozly
49°51′36″ s. š., 14°54′18″ v. d.
javor klen &0000000000000280.000000280 106011 Navazuje na vyhlášené stromořadí 15 dubů letních. Při bouři v srpnu 2014 vyvrácen.
Památné stromy na Loretě Pamatne stromy na Lorete-IV-07-2020-bolina.jpg Bolina
49°41′0″ s. š., 14°55′42″ v. d.
trnovník akát (1)
jírovec maďal (1)
lípa malolistá (88)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104218
Q26791071
Kategorie „Památné stromy na Loretě“ na Wikimedia Commons
Na návrší Loreta kolem kostelíka; památná sedmiřadá alej na poutním místě (celkem 90 stromů). Dnes zbylo již jen 86 lip – jedna pokácena, jedna spadla. Kolem vede cyklistická trasa Cyklistická trasa 8175 8175.
Vlčkovické duby Vlckovicke duby 04-2018-Vlckovice.jpg Broumovice
49°37′54″ s. š., 14°43′19″ v. d.
dub letní (9) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 105328
Q26791065
Kategorie „Vlčkovické duby“ na Wikimedia Commons
Devět památných dubů roste na hrázi rybníka Dubový a na příjezdové komunikaci k rybníku a v zámeckém parku, na hranici přírodní památky Vlčkovice – Dubský rybník. Okolo vede červeně značená červená turistická značka turistická stezka a naučná stezka Naucna-stezka.svg Po stopách bitvy u Jankova. Obvod kmenů stromů se pohybuje mezi 300 cm a 495 cm.
Býkovická lípa (x) Býkovice u Louňovic lípa &0000000000000238.000000238 104579 Dosud nebyla vyhlášena
Čechtické lípy Famous trees Dvě lípy malolisté in Čechtice, Benešov District.jpg Čechtice
49°37′36″ s. š., 15°2′34″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000300.211000300,211 104267
Q26779921
Kategorie „Dvě lípy malolisté“ na Wikimedia Commons
U křížku při silnici do Vlašimi.
Dub u rybníka Dub u rybnika-I-10-2020-sazava.jpg Černé Budy
49°52′56″ s. š., 14°54′12″ v. d.
dub letní &0000000000000387.000000387 103933
Q26788965
Kategorie „Dub u rybníka“ na Wikimedia Commons
Na hrázi bývalého rybníka v luhu poblíž biocentra USES v městě Sázava. Roste v hustém náletovém porostu, spodní větvové patro je téměř suché.
Jilm na Votočnici Sázava-Černé Budy - památný strom Jilm na Votočnici (březen 2022) (1).jpg Černé Budy
49°52′56″ s. š., 14°54′12″ v. d.
jilm vaz &0000000000000450.000000450 106246
Q73601787
Kategorie „Jilm na Votočnici“ na Wikimedia Commons
V lužním háji ve svahu ochranné hrázky na Votočnici.
Lípa v Černých Budách Lipa v Cernych Budach-I-10-2020-sazava.jpg Černé Budy
49°52′34″ s. š., 14°53′40″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000352.000000352 103934
Q26788968
Kategorie „Lípa v Sázavě (Veletínská)“ na Wikimedia Commons
V centru obce, u Veletínské ulice u domu čp. 84, na úpatí svahu. Má mohutné kořenové náběhy s výmladkem, který je v úrovni úžlabí srostlý s hlavním kmenem, kmen je deformovaný, ve výšce 2,5 m se dělí na 5 kosterních větví, nebezpečí praskliny, koruna rozložitá, přehoustlá, potřeba zdravotního řezu.
Lípy na Černých Budech Lipy na Cernych Budech-III-10-2020-sazava.jpg Černé Budy
49°52′30″ s. š., 14°53′58″ v. d.
lípa malolistá (13) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 103979
Q26779911
Kategorie „13 lip malolistých (Sázava)“ na Wikimedia Commons
Pod zámkem, 200 m od statku, nad požární zbrojnicí na dohled od červeně značené červená turistická značka poutní cesty Blaník–Říp. Původně vyhlášeno 13 jedinců, dnes jich je pouze 11.
Jírovec v Černičí Černičí
49°36′15″ s. š., 15°4′28″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000445.000000445 104212
Q26789168
Starý, pěkně rostlý strom s výraznou korunou, patří k největším jírovcům na Podblanicku. V roce 2009 pozorována klíněnka jírovcová. V roce 2019 rozložitá koruna dělící se v krátkém úseku, několik zlomů, směrem k rybníčku zakrácené větve, na kmeni dutina se silným kalusem, při její bázi nalezeny staré plodnice lupenaté houby, nad dutinou až do koruny reakční dřevo.
Čeřenický habr † Čeřenice
49°50′5″ s. š., 14°54′52″ v. d.
habr obecný &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 105130
Q74542663
U domu č. 41. Zanikl kolem roku 1990. Ochrana zrušena oficiálně nebyla. Podle něj dostala jméno studánka, které se na místě nachází. Strom stál v místě, kde podle pověsti zapíchl žíznivý opat Prokop svou habrovou hůl. V roce 2015 byl na místě pařez ze kterého vyrůstal již silný kořenový výmladek, do pařezu někdo zasadil barvínek.
Čejkovický troják Cejkovicky trojak-I-09-2018-cesky sternberk.jpg Český Šternberk
49°48′15″ s. š., 14°56′32″ v. d.
dub letní &0000000000000630.000000630 104266
Q26789198
Kategorie „Čejkovický troják“ na Wikimedia Commons
Severně od Čejkovic, v louce u Sázavy. Dub vyrůstá z jednoho kmene, který je jen 0,5 m vysoký. V této výšce se dělí na tři větve. Dále se větví až v 8 m. Obvod v 1,3 m: dvojkmen po odlomení 1 kmenu 3,90 m a 3,26 m. V ÚSOP veden mylně jako zaniklý.
Bedřichovická lípa Bedřichovická lípa.jpg Čestín u Jankova
49°40′44″ s. š., 14°46′30″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000448.000000448 105823
Q26790397
Kategorie „Bedřichovická lípa“ na Wikimedia Commons
Na severním okraji sídla Bedřichovice na vyvýšené zatravněné mezi. Mohutný vzrostlý strom s rozložitou korunou. Koruna je symetrická, zavětvená až k zemi, kmen nižší s mohutnými kořenovými náběhy. Zdravotní stav dobrý, na bázi tlakové větvení a poškození kosterní větve, které je zavaleno kalusem.
Lípa ve Čtyřkolech Lipa ve Ctyrkolech-10-2018-ctyrkoly.jpg Čtyřkoly
49°51′56″ s. š., 14°42′47″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000378.000000378 104229
Q26789178
Kategorie „Lípa ve Čtyřkolech“ na Wikimedia Commons
U silničního propustku u řeky Sázavy nedaleko čp. 89 a chaty 0125.
Lípy u křížku v Javorníku Lipy u krizku v Javorniku-10-2018-ctyrkoly.jpg Čtyřkoly
49°52′22″ s. š., 14°43′31″ v. d.
lípa malolistá (4) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104228
Q26779907
Kategorie „Lípy u křížku v Javorníku“ na Wikimedia Commons
Při severním okraji osady Javorník, v blízkosti řeky a mostku přes potok u křížku a zvoničky. Kolem vede červeně značená červená turistická značka turistická stezka.
Jasan ve Vraždových Lhoticích Dolní Kralovice
49°38′35″ s. š., 15°10′41″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000652.000000652 104264
Q26789197
V zahradě zámečku Vraždovy Lhotice. Kolem vede cyklistická trasa Cyklistická trasa 0083 0083. V roce 2010 byla v ráně po odříznuté silnější větvi zaznamenána plodnice sírovce žlutooranžového, jinak zdravotní stav dobrý, suchých pouze několik menších větví.
Babyka u hájovny Domašín (Vlašim) (007).jpg Domašín
49°42′57″ s. š., 14°50′15″ v. d.
javor babyka &0000000000000380.000000380 105556
Q26790131
Kategorie „Babyka u hájovny“ na Wikimedia Commons
V zahradě bývalé hájovny u zeleně značené zelená turistická značka turistické stezky. Téměř od země dvoják, mohutné kosterní větve, silně obrostlá také již starým břečťanem.
Drahňovický smrk 1 Drahňovice
49°49′44″ s. š., 14°55′9″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000368.000000368 104262
Q26789195
Na břehu Křešického potoka, přibližně 100 metrů na JZ od modře značené modrá turistická značka turistické stezky. Vysoký strom, asi do poloviny výšky vyvětvený (dříve rostl v porostu). Téměř v celé délce kmene asi v jedné čtvrtině obvodu je růstová deprese způsobená hnilobou – tento stav je uváděn již z roku 1995.
Drahňovický smrk 2 † Drahňovice smrk ztepilý &0000000000000310.000000310 104261 V bočním údolí přítoku Křešického potoka v porostní skupině 001 d2. 100 m od soutoku u lesní cesty. Pokácen neznámo kdy z důvodu špatného zdravotního stavu. Památný strom zrušen k 26. dubnu 1995.
Lípa v Dunicích Dunice, chapel.jpg Dunice
49°36′12″ s. š., 15°9′11″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000475.000000475 105146
Q26789702
Kategorie „Lípa v Dunicích“ na Wikimedia Commons
V obci na návsi u kapličky. Koruna po ošetření, patrně redukována, v minulosti zakráceny větve sahající ke kapličce, kmen zdravý s mohutnými náběhy.
Smrk ztepilý † Chocerady smrk ztepilý &0000000000000346.000000346 105051 V údolí potoka, jihovýchodně od Komorního Hrádku. Dříve nejvyšší smrk ve středním Posázaví. Strom byl z důvodu špatného zdravotního stavu pokácen a ochrana zrušena k 26. dubnu 1995.
Platan u zámku v Chotýšanech Platan u zamku v Chotysanech-I-07-2020-chotysany.jpg Chotýšany
49°44′39″ s. š., 14°48′53″ v. d.
platan javorolistý &0000000000000472.000000472 105352
Q26789802
Kategorie „Platan u zámku v Chotýšanech“ na Wikimedia Commons
V jihovýchodním rohu oplocení zámku. Strom patří mezi nejstarší svého druhu na Benešovsku. Nejmohutnější kosterní větev ze tří odumřelá i s částí kmene, na zbývajících se vyskytují dutiny, jinak jsou vitální.
Odlochovický kaštan Odlochovický kaštan 04-2018-Odlochovice.jpg Jankov
49°37′19″ s. š., 14°45′42″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000411.000000411 106003
Q26790615
Kategorie „Odlochovický kaštan“ na Wikimedia Commons
Jihozápadně od obce u polní cesty vedoucí do Podolí před rozcestím, kde rostou 2 lípy a stojí křížek. Krajinná dominanta, rozložitá mírně asymetrická koruna, kalusující rány po odstraněných větvích, několik zlomů, vitalita velmi dobrá, je pod ním lavička.
Památný dub rodu Šimků z Věřic Věřice, kůň a památný dub letní.JPG Jezero
49°47′5″ s. š., 14°46′17″ v. d.
dub letní &0000000000000380.000000380 104612
Q26789280
Kategorie „Památný dub rodu Šimků z Věřic“ na Wikimedia Commons
V zahradě u čp. 7 v obci Věřice. Dle záznamů vysazen roku 1848 na počest zvolení Jana Šimka, rychtáře z Věřic, do sněmu českého.
Jírovická hrušeň † Jírovice hrušeň obecná &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 105048 Rostla v zahradě domu čp. 51. Strom byl pokácen z důvodu špatného zdravotního stavu. Ochrana zrušena k 25. lednu 1995.
Dub u Kamberka Kamberk
49°35′41″ s. š., 14°49′16″ v. d.
dub letní &0000000000000370.000000370 105908
Q26790529
V polích západně od obce. Soliterní jedinec, dvě kosterní větve, zdravý, odumřelé pahýly (věšáky) po neodborně uřezaných větvích, na jednom z nich zárodek plodnice dřevokazné houby, je na něm stará tabulka Strom chráněný státem, u něj křížek na paměť rodu Jenšíků.
Maďal v Hrajovicích Kamberk
49°36′31″ s. š., 14°50′58″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000374.000000374 104241
Q26789183
Na návsi v Hrajovicích. Okolo vede červeně značená červená turistická značka turistická stezka. Má mohutné kořenové náběhy, nízkou a širokou korunu. Napaden klíněnkou. V roce 2015 obvodově redukovaná koruna, ve vrcholu silně prosychá, má mohutné široce rozložité kořenové náběhy místy poškozené, snížená vitalita.
Dub letní na poli k Olešné Kondrac
49°39′48″ s. š., 14°52′18″ v. d.
dub letní &0000000000000486.000000486 104220
Q26789174
Význačná solitera rostoucí uprostřed velkého komplexu orné půdy na lokalitě zvané „K Olešné“. Strom má korunu rozvinutou do všech směrů. Hraniční strom pozemků.
Trnovník akát v Krasovicích † Kondrac
49°39′26″ s. š., 14°53′48″ v. d.
trnovník akát &0000000000000392.000000392 104234
Q26789182
U stodoly zemědělské usedlosti čp. 59 v osadě Krasovice. Význačný strom s mírně asymetricky rozvinutou korunou. Ochrana zrušena 17. června 2020.
Buk v Křivsoudově Křivsoudov
49°38′9″ s. š., 15°5′18″ v. d.
buk lesní &0000000000000303.000000303 104207
Q26789162
Solitérní jedinec s velkou převislou korunou, dominanta hřbitova. V roce 2019 pozorovány obnažené kořenové náběhy, v koruně několik ulomených větví a vazby.
Lípy v Křivsoudově Kostel Křivsoudov.jpg Křivsoudov
49°38′6″ s. š., 15°5′10″ v. d.
lípa malolistá (3) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104219
Q26779918
Kategorie „Lípy v Křivsoudově“ na Wikimedia Commons
Tři památné lípy rostly před kostelem u cyklistické trasy Cyklistická trasa 0083 0083. V roce 2017 byla odumřelá spodní lípa z bezpečnostních důvodů odstraněna.
Dub letní v Křížovské Lhotě Dub letni v Krizovske Lhote-I-10-2018-pravonin.jpg Křížov pod Blaníkem
49°38′29″ s. š., 14°53′31″ v. d.
dub letní &0000000000000357.000000357 104245
Q26789184
Kategorie „Dub letní v Křížovské Lhotě“ na Wikimedia Commons
V obci Křížov v části zvané Křížovská Lhota u čp. 8. Význačná solitera s všesměrně rozvinutou vysokou korunou.
Dub v Křížovské Lhotě (x) Křížov pod Blaníkem dub letní &0000000000000284.000000284 104584 Dosud nebyl vyhlášen
Karhulské lípy (x) Křížov pod Blaníkem ? &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104578 Dvě lípy, status památných stromů dosud nevydán (?)
Karhulské lípy 2 (x) Křížov pod Blaníkem ? &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104573 Dvě lípy, status památných stromů dosud nevydán (?)
Lípy u Křížova (x) Křížov pod Blaníkem
49°37′40″ s. š., 14°54′11″ v. d.
lípa srdčitá &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104582 Dvě památné lípy u křížku u silnice Křížov–Načeradec, před samotou Volavka; dosud nebyly vyhlášeny.
Maďal u Lesáků (x) Křížov pod Blaníkem jírovec maďal &0000000000000369.000000369 104583 Dosud nebyl vyhlášen
Mléč v Křížové Lhotě (x) Křížov pod Blaníkem javor mléč &0000000000000260.000000260 104585 V obci proti čp. 19; dosud nebyl vyhlášen
Lípy v Libouni Liboun lipy 2.jpg Libouň
49°38′3″ s. š., 14°49′12″ v. d.
lípa velkolistá (1)
lípa malolistá (1)
&0000000000000420.480000420,480 104237
Q12034736
Kategorie „Lípy v Libouni“ na Wikimedia Commons
Silně nakloněné lípy s kulovitou korunou rostou u románské rotundy v obci. Kolem vede červeně značená červená turistická značka turistická stezka a cyklistická trasa Cyklistická trasa 112 112. Stromy jsou vysoké přibližně 15 metrů, s částečně obnaženými kořeny a dutinami, které byly v roce 2013 zastřešeny štípaným šindelem.
3 lípy srdčité u kostela v Louňovicích pod Blaníkem Louňovice pod Blaníkem
49°38′14″ s. š., 14°50′51″ v. d.
lípa malolistá (3) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104235
Q26779916
Po stranách před vstupem do Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po lipami začíná zeleně značená zelená turistická značka poutní cesta Blaník–Říp. Okolo vedou i cyklotrasy Cyklistická trasa 101 101 a Cyklistická trasa 321 321. Koruny dvou jedinců všestranně rozvinuté, třetí lípa s korunou upravenou řezem do asymetrického tvaru.
Alej u Podlouňovického mlýna Louňovice pod Blaníkem
49°38′33″ s. š., 14°51′9″ v. d.
jilm habrolistý (1)
lípa malolistá (9)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104242
Q26790974
10 památných stromů roste podél silnice Vlašim–Louňovice v zatáčce u bývalého Podlouňovického mlýna. Po komunikaci vede cyklistická trasa Cyklistická trasa 101 101. Jedná se vesměs o mohutné a význačné jedince. Po jedné z lip zbyl pouze pařez. Druhá lípa ve směru od Louňovic se zlomila při vichřici 14. května 2007; torzo vysoké cca 4 metry ponecháno na místě. Poslední v řadě stromů před mostem přes Blanici vpravo při pohledu od Louňovic má odlomenou kosterní větev, nahnutý kmen a asymetrickou korunu.
Dub v Rejkovicích (x) Louňovice pod Blaníkem
49°37′4″ s. š., 14°51′34″ v. d.
dub letní &0000000000000272.000000272 104576 Dosud nebyl vyhlášen.
Jilm u Podlouňovického mlýna (x) Louňovice pod Blaníkem jilm habrolistý &0000000000000220.000000220 104572 Za areálem zemědělského dvora
Lípa v Olešné Louňovice pod Blaníkem
49°39′33″ s. š., 14°52′6″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000685.000000685 104259
Q26789192
U statku Olešná, při silnici na Kondrac, vysazena u původní tvrze Olešná. Mohutný dutý terminální kmen, dutiny po celém kmeni. Na kmeni velká boule. Strom je částečně ošetřen. V roce 1994 byly zastřešeny dutiny.
Lípa v Rejkovicích (x) Louňovice pod Blaníkem lípa malolistá &0000000000000240.000000240 104575 Dosud nebyla vyhlášena
Smrk Velký Mnich v kapli Sv. Máří Magdalény na Malém Blaníku Velky Mnich.jpg Louňovice pod Blaníkem
49°37′51″ s. š., 14°51′51″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000336.000000336 104233
Q11879010
Kategorie „Smrk Velký Mnich“ na Wikimedia Commons
Strom roste na vrcholu Malého Blaníku, v ruinách kaple sv. Maří Magdaleny. K místu vede červeně značená červená turistická značka turistická stezka a naučná stezka Naucna-stezka.svg Malý Blaník – Podlesí. Jedinec s plně rozvinutým habitem díky poloze uprostřed zřícené kaple.
Lípa u kostela v Maršovicích Lípa u kostela v Maršovicích (02).jpg Maršovice u Benešova
49°42′43″ s. š., 14°33′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000321.000000321 104929
Q26789549
Kategorie „Lípa u kostela (Maršovice)“ na Wikimedia Commons
Dominanta obce rostoucí severozápadně od Kostela Zvěstování Panny Marie u vnější strany hřbitovní zdi. Pravidelná koruna, dvě kosterní větve v úžlabí s kapsou, instalována bezpečnostní vazba.
Nezdický dub Martinice u Votic
49°38′17″ s. š., 14°34′3″ v. d.
dub letní &0000000000000360.000000360 104209
Q26789164
Kategorie „Nezdický dub“ na Wikimedia Commons
V roce 2004 byly odstraněny suché a poškozené větve a výmladky. Dub roste v sídle Nezdice u hospodářské usedlosti čp.5.
Brtnický dub 1 (x) Měchnov dub letní &0000000000000440.000000440 104240 U bývalé cesty do Měchnova u polesí
Brtnický dub 2 (x) Měchnov dub letní &0000000000000629.000000629 104239 Ve výšce 1,5 m nad zemí se větví a v tomto místě zahnívá. Pokud by se tato odbočující větev odstranila, dub by možná vydržel. Okolo je nepořádek, chybí označení. Podrost Vinca minor. S od Brtnického rybníka
Duby u Měchnova Duby u Mechnova-II-07-2020-divisov.jpg Měchnov
49°48′4″ s. š., 14°54′18″ v. d.
dub letní (2) &0000000000000585.505000585,505 104258
Q26779906
Kategorie „Duby u Měchnova“ na Wikimedia Commons
U silnice DivišovŠternov po které vede cyklotrasa Cyklistická trasa 0072 0072. Jeden dub má malebný terminální kmen a široce rozloženou korunou, druhý s nízkým kmenem.
Mladovická lípa Mladovice (Popovice), Mladovická lípa (01).jpg Mladovice
49°42′33″ s. š., 14°45′22″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000556.000000556 104253
Q26789189
Kategorie „Mladovická lípa“ na Wikimedia Commons
U bývalého dvora čp. 1. Strom s terminální souměrnou prořezávanou korunou. Kmen má dutý.
Jilm v Mokré Lhotě Mokrá Lhota, památný strom.jpg Mokrá Lhota
49°44′59″ s. š., 14°41′32″ v. d.
jilm vaz &0000000000000278.000000278 104613
Q26789282
Kategorie „Jilm v Mokré Lhotě“ na Wikimedia Commons
Před domem čp. 36 ve středu obce. Vyvětvený kmen, v místech řezů odstraňované výmladky, místy menší dutiny, koruna v dobrém stavu, směrem do svahu silné kořenové náběhy.
Čerčanské duby Cercanske duby-I-09-2020-mrac.jpg Mrač
49°50′26″ s. š., 14°42′27″ v. d.
dub letní (6) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“346, 380, 432, 436, 437, 448 104265
Q26779904
Kategorie „Čerčanské duby“ na Wikimedia Commons
U hájenky u cesty na Soběhrdy, na hrázi bývalého rybníka.
Dub u rybníka Louňov Dub u rybníka Louňov, pohled.jpg Načeradec
49°36′35″ s. š., 14°52′14″ v. d.
dub letní &0000000000000414.000000414 104232
Q26789181
Kategorie „Dub u rybníka Louňov“ na Wikimedia Commons
Uprostřed hráze rybníka Louňov na vzdušné straně. Význačný mohutný strom ve stromořadí dalších dubů na hrázi rybníka. Vyniká mezi ostatními věkem a vzrůstem.
Lípa v Načeradci Lipa v Naceradci-I-10-2018-naceradec.jpg Načeradec
49°36′36″ s. š., 14°54′25″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000475.000000475 104210
Q26789165
Kategorie „Lípa v Načeradci“ na Wikimedia Commons
V areálu Dětského výchovného ústavu na dohled od zeleně značené zelená turistická značka turistické stezky.
Javor u kostela Javor u Kostela-I-10-2020-nesvacily-bystrice.jpg Nesvačily u Bystřice
49°44′4″ s. š., 14°38′7″ v. d.
javor klen &0000000000000272.000000272 104217
Q26789173
Kategorie „Javor u kostela“ na Wikimedia Commons
Strom roste u vnější strany severní zdi hřbitova obklopujícího kostel v Nesvačilech. V roce 2003 proběhla zdravotní prořezávka suchých a poškozených větví.
Aichelburgova lípa Neustupov
49°37′15″ s. š., 14°41′40″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000438.000000438 105473
Q26790055
Severně od obce Neustupov na vyvýšeném zatravněném místě. Mohutný vzrostlý strom s rozložitou, pravidelnou korunou, který tvoří dominantu krajiny.
Kaplířova lípa Neustupov, zámek a kaplička.jpg Neustupov
49°36′57″ s. š., 14°41′48″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000758.000000758 104257
Q12028065
Kategorie „Kaplířova lípa“ na Wikimedia Commons
Na nádvoří renesančního zámku Neustupov. Strom je pojmenovaný na počest Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Mohutný, vysoko vyvětvený dvoják, větve kdysi stažené, nyní se zařízlými obručemi, část dutiny ve kmeni je zakryta laminátem. Mohutná koruna s drobnými větévkami až na konci hlavních větví. Kaplířova lípa je největší lípou velkolistou ve středních Čechách.
Dub v Tloskově Oak in Neveklov (3).jpg Neveklov
49°45′40″ s. š., 14°31′29″ v. d.
dub letní &0000000000000550.000000550 104256
Q26789191
Kategorie „Dub letní (Neveklov)“ na Wikimedia Commons
Na rozcestí za špýcharem u červeně značené červená turistická značka turistické stezky. Dutina v úžlabí vzniklá po odlomení větve při zásahu bleskem je zakrytá stříškou.
Dub u Tloskova Dub u Tloskova (1).jpg Neveklov
49°45′47″ s. š., 14°31′32″ v. d.
dub letní &0000000000000716.000000716 104230
Q26789179
Kategorie „Dub u Tloskova“ na Wikimedia Commons
U cesty za hospodářskými budovami zámku. Strom s mohutnými náběhy s velkou dutinou ve kmeni směrem k louce, koruna mírně prosychá.
Duby na Tloskově Skupina dubu letnich (14).jpg Neveklov
49°45′31″ s. š., 14°31′14″ v. d.
dub letní (5) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104255
Q26779901
Kategorie „Skupina dubů letních (Neveklov)“ na Wikimedia Commons
V blízkosti tloskovické bažantnice.
Lípy u kapličky v Nové Vsi u Postupic Lipy u kaplicky v Nove Vsi u Postupic-II-07-2020-nova ves u postupic.jpg Nová Ves u Postupic
49°42′51″ s. š., 14°44′22″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000255.267000255,267 105367
Q26779899
Kategorie „Lípy u kapličky v Nové Vsi u Postupic“ na Wikimedia Commons
Dvě památné lípy rostou v obci u kapličky čp. 1. Lípa nalevo od kapličky má 3 hlavní větve, sekundární korunu, neprosychá, ve kmeni na poklep dutina pod úžlabím, kmen bez mechanického poškození. Lípa napravo od kapličky má sekundární korunu, 2 hlavní větve, tvoří tlakovou vidlici, neprosychá, v koruně drobné suché pahýly, kmen bez poškození, výrazné kořenové náběhy. Spon 3 m. Okolí upraveno jako zahrádka s rybníčkem. Přibližně před 50 lety proveden hluboký řez koruny obou stromů.
Odlochovický dub Odlochovický dub 04-2018-Odlochovice.jpg Odlochovice
49°37′18″ s. š., 14°45′33″ v. d.
dub zimní &0000000000000530.000000530 106083
Q26790722
Kategorie „Odlochovický dub“ na Wikimedia Commons
V bloku orné půdy nad rybníkem Hlejšovec, jihozápadně od sídla Odlochovice. Mohutný vzrostlý strom s rozložitou korunou, krajinná dominanta. V září 2013 zaznamenána plodnice sírovce pod úžlabím tří kosterních větví. Na kmeni zahojená prasklina ústící při bázi do dutiny.
Lípa v Městečku u Kramperova mlýna Lipa v Mestecku u Kramperova mlyna-II-10-2020-olbramovice.jpg Olbramovice u Votic
49°40′10″ s. š., 14°38′35″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000570.000000570 104254
Q26789190
Kategorie „Lípa v Městečku u Kramperova mlýna“ na Wikimedia Commons
U Kramperova mlýna č. 11, u zemské linecké cesty. V minulosti provedeno vázání stromu, jedno prasklé. Prořezání suchých větví. Nízký kmen se dělí téměř z jednoho místa na několik kosterních větví, kořenové náběhy, směrem k domu obnažené kořeny s drobnými poraněními, vitální. V roce 2014 provedeno ošetření stromu – mírná obvodová redukce koruny, instalace podkladnicových a pružných vazeb.
Smrk ztepilý † Petrovice u Miličína smrk ztepilý &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 105050 Rostl v polích severně od Kahlovic. Strom z důvodu špatného zdravotního stavu pokácen a status památného stromu následně zrušen 26. dubna 1995.
Postupická lípa 1 Zbývající lípa u kostela Postupice
49°43′37″ s. š., 14°46′39″ v. d.
lípa malolistá (2)
lípa velkolistá (1)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104252
Q26779898
Kategorie „Lípa malolistá u kostela v Postupici“ na Wikimedia Commons
V obci u kostela sv. Martina. Kolem vedou zeleně zelená turistická značka a žlutě žlutá turistická značka značené turistické stezky a cyklotrasa Cyklistická trasa 0069 0069. Původně na místě rostly stromy tři. V současné době 2 lípy již neexistují – rozhodnutí o zrušení jejich ochrany nebylo doručeno. Zbývající strom má mohutnou, plochou korunu. V roce 1999 byly ze stromu odebrány rouby. Lípy byla poškozena vichřicí v roce 2000.
Borovice těžká v Pyšelích Borovice tezka v Pyselich-10-2018-pysely.jpg Pyšely
49°52′10″ s. š., 14°41′32″ v. d.
borovice žlutá &0000000000000315.000000315 104227
Q26789177
Kategorie „Borovice těžká v Pyšelích“ na Wikimedia Commons
V zahradě u čp. 210 v ulici Na ohradě.
Sekvojovce v Ratměřicích Ratmerice sequoia.jpg Ratměřice
49°38′39″ s. š., 14°45′34″ v. d.
sekvojovec obrovský (2) &0000000000000492.504000492,504 104221
Q12051340
Kategorie „Sekvojovce v Ratměřicích“ na Wikimedia Commons
Stromy rostou v zámeckém parku v Ratměřicích. Při posledním měření měly výšku 40 metrů. Jeden exemplář s průběžným kmenem, na bázi koruny několik suchých větví. Druhý je dvoják s tlakovou vidlicí, jištěnou před rozlomením již dvěma pevnými vrtanými vazbami.
Dub ve Vestci Dub u hájenky (Samechov) 01.jpg Samechov
49°52′16″ s. š., 14°50′34″ v. d.
dub letní &0000000000000395.000000395 104260
Q26789193
Kategorie „Dub u hájenky (Samechov)“ na Wikimedia Commons
Na okraji lesa u lesní cesty po které vede žlutě žlutá turistická značka značená turistická stezka u hájenky ev. č. 74 na samotě Vestec.
Lípy u kaple Sv. Kříže Lipa u kaple svateho krize-I-10-2020-sazava.jpg Sázava
49°52′24″ s. š., 14°54′14″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000610.000000610 104874
Q26779912
Kategorie „Lípy u kaple Svatého Kříže“ na Wikimedia Commons
Na vrcholu svahu po stranách Kaple u Sv. Kříže. Dnes na místě roste už jen jedna z lip. Menší exemplář s obvodem kmene 287 cm byl poškozen při vichřici 18. ledna 2007. Prasklina zhoršila již tak dost špatný zdravotní stav stromu a jeho ochrana byla následně 16. února 2007. Poškozená lípa byla následně pokácena.
Lípa na Kácku Lipa na Kacku-I-10-2020-sazava.jpg Sázava
49°52′44″ s. š., 14°54′38″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000380.000000380 104213
Q26789170
Kategorie „Lípa Na Kácku (Sázava)“ na Wikimedia Commons
Roste v parku v ulici Na Kácku, za bytovými domy u skláren Kavalier. V těsné blízkosti stromu na SV se nachází další tabulí označená lípa, v registru ÚSOP je však uveden pouze jeden strom.
Lípa v Kondraci † Sázava lípa malolistá &0000000000000425.000000425 104571 Zrušena ochrana (k 22: únoru 2011), rozhodnutí o zrušení nedoručeno
Dubová alej v Bělokozlech Bělokozly - památné stromy Duby u Sedliště v poloze Na Blatcích nad údolím Charnov (3).jpg Sázava
49°51′38″ s. š., 14°54′17″ v. d.
dub letní &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 103978
Q26790858
Kategorie „Duby u Sedliště“ na Wikimedia Commons
600 m jihozápadně od dvora Sedliště podél lesní cesty, okraj smrkového porostu. 15 chráněných stromů (18 v řadě bez infotabule). V databázi AOPK duplicitní s 104226. Stromy jsou v různé míře poškozeny bleskem, mají ulámané i silnější větve, některé ve větší míře trouchniví ve kmeni, byly nalezeny i plodnice sírovce žlutooranžového.
Slavětínský buk (x) Slavětín u Načeradce
49°34′29″ s. š., 14°55′25″ v. d.
buk lesní &0000000000000550.000000550 104246 Připravuje se návrh na vyhlášení. Roste u křížku před obcí u silnice od Načeradce.
Komornické duby Komornicke duby-X-10-2020-slavkov u olbramovic.jpg Slavkov
49°40′19″ s. š., 14°36′5″ v. d.
dub letní (12) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“259, 640, 278, 217, 438, 244, 378, 266, 345, 447, 256, 425 105327
Q26790984
Kategorie „Komornické duby“ na Wikimedia Commons
Na hrázi rybníka Komornice na dohled od naučné stezky Naucna-stezka.svg Po stopách Sidonie Nádherné roste celkem 12 památných stromů. Nejmohutnější ze všech je druhý strom v řadě odleva (při pohledu od rybníka); v roce 2017 měl dvě kosterní větve, několik odlomených i silnějších větví, jedna ještě ležela u kmene. V jednom místě mezi kořenovými náběhy staré plodnice houby.
Soutická lípa Soutice
49°43′38″ s. š., 15°2′59″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000609.000000609 104251
Q26789188
Roste u silnice do Černýše u sochy sv. Anny. Kmen s velkými boulemi se dělí na 4 hlavní větve. Mohutná sekundární koruna ve vrcholových partiích prosychá, středový kmen je z větší části suchý. V koruně umístěny bezpečnostní vazby, které již neplní svoji funkci.
Pecínovské duby Pecinovske duby-IV-07-2020-struharov u benesova.jpg Struhařov u Benešova
49°44′57″ s. š., 14°44′ v. d.
dub letní (2) &0000000000000520.610000520,610 104250
Q26779895
Kategorie „Dva duby letní u Pecínova“ na Wikimedia Commons
Na levé straně silnice LíšnoBudkov u dvora Pecínov. Jeden z dubů má patu kmene zasypanou asfaltem. V roce 2016 dosti proschlá koruna, při patě kmene od silnice do cca 1 m odřená borka, v okrajích rány silný kalus, dřevo ještě pevné, porostlý břečťanem. Kmen druhého stromu se v 7 m dělí na dvě hlavní větve. v roce 2016 pod hlavním větvením zhojené rány po odstraněných větvích, silné výmladky, v koruně zlomená silnější větev, menší procento suchých větví ve vrcholu.
Lípa ve Střezimíři Lipa ve Strezmiri-IV-09-2019-strezmir.jpg Střezimíř
49°31′54″ s. š., 14°36′42″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000557.000000557 105326
Q26789791
Kategorie „Lípa ve Střezimíři“ na Wikimedia Commons
V obci na návsi pod kostelem sv. Havla u žlutě žlutá turistická značka značené turistické stezky a cyklotrasa Cyklistická trasa 1059A 1059A. V roce 2003 byla v horní části koruny instalována bezpečnostní vazba a proveden zdravotní a bezpečnostní řez.
Lípa ve Světlé (x) Světlá pod Blaníkem ? &0000000000000353.000000353 104577 Dosud nebyla vyhlášena
Javor v Třemošnici Třemošnice
49°49′2″ s. š., 14°52′5″ v. d.
javor mléč &0000000000000415.000000415 104224
Q26789176
Na zahradě domu čp. 12. Strom se silnými kořenovými náběhy, ve 4 m se kmen dělí na 3 větve. V roce 2002 zarovnán pahýl po odlomení kosterní větve, zdravotní řez, zastřešení 3 kmenových dutin stříškou. Je možné, že strom již neexistuje. Souřadnice nepřesné, podle aktuálních leteckých snímků jeden mohutný strom na místě chybí.
Kozlovický dub Kozlovicky dub-III-10-2020-tynec nad sazavou.jpg Týnec nad Sázavou
49°49′15″ s. š., 14°35′49″ v. d.
dub letní &0000000000000470.000000470 104809
Q26789415
Kategorie „Kozlovický dub“ na Wikimedia Commons
Dub roste na pravém břehu posledního pravostranného přítoku Janovického potoka, 5 m od komunikace Týnec nad Sázavou – Krusičany po které vede cyklistická trasa Cyklistická trasa 0063 0063. K dubu vede i odbočka naučné stezky Naucna-stezka.svg Týnec nad Sázavou.
Uhřický dub (x) Uhřice u Sedlce buk lesní &0000000000000610.000000610 104238 Kmen je poškozený, zavaluje, suchý terminál, u paty kmene je dutina, plodí. Není označen. u rybníčku u cesty Sedlec–Uhřice
Dub u Valchy Dub u Valchy-II-07-2020-vlasim.jpg Vlašim
49°42′12″ s. š., 14°53′13″ v. d.
dub letní &0000000000000590.000000590 105555
Q26790130
Kategorie „Dub u Valchy“ na Wikimedia Commons
Na svažitém pozemku mezi ulicemi U Valchy a Velíšská u cyklistické trasy Cyklistická trasa 0069 0069.
Dub u Čechova Dub u Cechova-V-07-2020-vlasim.jpg Vlašim
49°43′5″ s. š., 14°54′46″ v. d.
dub letní &0000000000000603.000000603 104215
Q26789172
Kategorie „Dub u Čechova“ na Wikimedia Commons
Mohutný solitérní strom s pěknou korunou u cesty z Vlašimi ke statku Čechov.
Jilm u Červené věže Jilm u Cervene veze-III-10-2018-vlasim.jpg Vlašim
49°41′7″ s. š., 14°54′33″ v. d.
jilm vaz &0000000000000368.000000368 104214
Q26789171
Kategorie „Jilm u Červené věže“ na Wikimedia Commons
U střelnice u Červené věže.
Lípa u Domašínské zámecké brány Lipa u Domasinske zamecke brany-I-07-2020-vlasim.jpg Vlašim
49°42′45″ s. š., 14°53′2″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000474.000000474 104211
Q26789167
Kategorie „Lípa u Domašínské zámecké brány“ na Wikimedia Commons
U Domašínské zámecké brány.
Dub u Vojkova Dub u Vojkova.jpg Vojkov u Votic
49°39′17″ s. š., 14°30′39″ v. d.
dub letní &0000000000000638.000000638 104248
Q26789185
Kategorie „Dub u Vojkova“ na Wikimedia Commons
U kapličky za obcí. Kolem vede cyklistická trasa Cyklistická trasa 112 112. Koruna se rozvětvuje z jednoho bodu, konce větví jsou silně proschlé. V roce 2016 koruna stromu silně proschlá, na kmeni stopy po plodnicích sírovce žlutooranžového, jehož čerstvé plodnice byly nalezeny v dutinách kořenových náběhů spolu s plodnicemi pstřeně dubového, který je i na dalších místech při bázi kmene. Zde je také kolonie starých plodnic pravděpodobně rezavce kořenového.
Lípa u Vojkova Lípa u vojkova 02-2018-vojkov u votic.jpg Vojkov u Votic
49°39′31″ s. š., 14°31′53″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000430.000000430 104249
Q26789186
Kategorie „Lípa u Vojkova“ na Wikimedia Commons
Strom se nachází severně od silnice Votice–Příbram na kraji remízu. V roce 2003 na kmeni prasklina V roce 2017 prasklina na kmeni na užších místech srůstá. V koruně několik silnějších ulomených větví, pahýly po nich odumírají, na jednom z nich zaznamenány plodnice neurčené houby, k silnici suchá větev, ve vrcholu koruny drobnější listy, tlakové větvení.
Smrk ztepilý † Vojkov u Votic smrk ztepilý &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 105049 Při polní cestě do Vysoké, za mostem přes Mastník. Památný strom zrušen k 26. dubnu 1995.
Kališťský dub Kališťský dub - pohled od západu (říjen 2021) (2).jpg Votice
49°39′44″ s. š., 14°41′46″ v. d.
dub letní &0000000000000446.000000446 106277
Q73601923
Kategorie „Kališťský dub“ na Wikimedia Commons
V remízu uprostřed pastvin na území přírodního parku Džbány-Žebrák, východně od sídla Kaliště. Mohutný vzrostlý strom s rozložitou korunou tvořící významnou krajinnou dominantu.
Rosolův jasan Rosolův jasan (Votice) 02.jpg Votice
49°38′35″ s. š., 14°38′26″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000287.000000287 104208
Q26789163
Kategorie „Rosolův jasan“ na Wikimedia Commons
Na zahradě u čp. 124 v ulici Horní.
Votický javor Votický javor 01.jpg Votice
49°37′37″ s. š., 14°38′22″ v. d.
javor klen &0000000000000273.000000273 105102
Q26789675
Kategorie „Votický javor“ na Wikimedia Commons
Na Polském vrchu nad Voticemi. V roce 2017 nízký kmen se širokými náběhy, pravidelná koruna s minimem suchých větví, zdravý, krajinná dominanta, ochranné pásmo vyznačeno ohradníkem zamezujícím vstup pasoucího se dobytka.
Záhoříčské stromy Votice
49°36′2″ s. š., 14°42′37″ v. d.
dub letní(1)
hrušeň obecná(1)
&Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 106276
Q76810002
Jihovýchodně od sídla Záhoříčko, v ploše rozsáhlejší sečené louky, nedaleko lesního porostu. Mohutné vzrostlé stromy se solitérním efektem, které jsou významnou krajinnou dominantou.
Buk lesní u dolního Částrovického rybníka Částrovický buk (007).jpg Vracovice
49°39′16″ s. š., 14°55′ v. d.
buk lesní &0000000000000441.000000441 104231
Q26789180
Kategorie „Částrovický buk“ na Wikimedia Commons
U Dolního Částrovického rybníka, na okraji lesa pod hrází na hranici přírodní památky Částrovické rybníky. Význačný strom s mírně asymetricky rozvinutou korunou.
Lípy ve Větrově Vysoký Újezd
49°49′4″ s. š., 14°28′52″ v. d.
lípa malolistá (4) &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /-1.000000 104223
Q26779914
Čtyři památné lípy rostou ve Větrově u křížku u domu čp. 27. Stav v roce 2017 největší z lip – cca před 10 lety proveden redukční řez, koruna zmladila i z osvětlených větví, dutina v celém kmeni, ve kmeni růstová deprese, výtok. Nad úžlabím se odlomila část kosterní větve, větev nad tímto zlomem silně poškozená, úžlabí nestabilní, instalovány tři vazby.
Lípa ve Zdislavicích Famous trees Lípa ve Zdislavicích in Zdislavice, Benešov District.jpg Zdislavice u Vlašimi
49°41′8″ s. š., 14°58′37″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000356.000000356 104222
Q26789175
Kategorie „Lípa ve Zdislavicích“ na Wikimedia Commons
Zahrada domu čp. 35
Jalovec u Ondřejovce † Zvěstov jalovec obecný &0000000000000070.00000070 104247 Cca 300 m západně od Ondřejovce na pastvině; při vichřici v lednu 2007 zlomen až u země (formálně nebyl zrušen status památného stromu)

,

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.


Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).