Nařízení vlády

prováděcí právní předpis vydaný vládou
(přesměrováno z Vládní nařízení)

Nařízení vlády, resp. vládní nařízení je v ČR obecně závazný právní předpis, patřící mezi tzv. prováděcí předpisy, který je vydáván vládou secundum et intra legem.

Právní postavení

editovat
 
Příklad nařízení vlády ČR

Pravomoc vlády vydávat nařízení vychází z čl. 78 Ústavy, který stanoví: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády“.[1] Postupy a pravidla schvalování nařízení vlády se řídí zejména Legislativními pravidly vlády a Jednacím řádem vlády v jejich platném znění.

Legislativní pravidla vlády mimo jiné uvádí, že:[2]

 • Zákonem nelze měnit nařízení vlády nebo vyhlášku; nařízením vlády nelze měnit vyhlášku.
 • Zákonem nelze měnit nařízení vlády nebo vyhlášku; nařízením vlády nelze měnit vyhlášku. Zákonem lze však celé nařízení vlády nebo celou vyhlášku zrušit, ruší-li se zároveň zmocnění k jejich vydání nebo v případě nařízení vlády, ruší-li se ustanovení zákona, které nařízení vlády provádí, bylo-li vydáno bez zvláštního zmocnění v zákoně k jeho vydání (viz čl. 39 odst. 5).
 • Nařízení vlády, jako prováděcí předpis k zákonu, může obsahovat pouze právní normy, které nepřekračují meze zákona, k jehož provedení je vydáno, a které tento zákon provádí. Do nařízení vlády se nepřejímají ustanovení prováděného zákona. Nařízení vlády nesmí nově upravovat věci, jejichž úprava patří do zákona. Pokud je nezbytné tyto věci upravit, je třeba navrhnout přímou novelu zákona (viz čl. 39 odst. 6).
 • Úplné znění nařízení vlády (stejně jako vyhlášky ministerstev) se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.[3] Stane-li se nařízení vlády nebo vyhláška na základě novel nepřehledná, je třeba vydat nové nařízení vlády nebo novou vyhlášku (viz čl. 60 odst. 4).

Příklady

editovat

Příklady problematiky regulované nařízeními vlády

Reference

editovat
 1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. In: Sbírka zákonů. 1993. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY [online]. Úřad vlády ČR [cit. 2022-11-26]. Dostupné online. 
 3. Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. In: Sbírka zákonů. 1999. Dostupné online. § 1, odst. 1, písm. d. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 4. Zákon č. 54/1946 Sb [online]. 1946-03-26 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 5. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2006-12-22 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 6. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2017-10-19 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 7. Nařízení vlády č. 59/2015 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2015-04-02 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 8. Nařízení vlády č. 336/2019 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2019-12-17 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 9. Zákon č. 22/1997 Sb. [online]. 1997-02-27 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 10. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2010-06-30 [cit. 2021-12-15]. Dostupné online. 
 11. Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2016-08-31 [cit. 2021-12-15]. Dostupné online. 
 12. Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2012-09-24 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 13. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2015-11-27 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 14. Nařízení vlády č. 215/2017 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2017-07-18 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 15. Nařízení vlády č. 83/2019 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2019-03-27 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 16. Nařízení vlády č. 85/2021 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2021-02-25 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 17. Nařízení vlády č. 479/2020 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2020-11-27 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 18. Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2014-03-18 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 19. Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2009-12-28 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 20. Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2009-12-22 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
 21. Nařízení vlády č. 453/2009 Sb. [online]. Úřad vlády České republiky, 2009-12-22 [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat