Vizitace (lat. visitatio), též kanonická vizitace je kontrola duchovně pastorační činnosti a hospodaření církevní instituce, jako je farnost, klášter nebo větší řeholní celek, kněžský seminář nebo diecéze.

Předmět kontroly editovat

Předmětem kontroly je např.:

 • úcta a poslušnost kněze (k papeži i svému příslušnému ordináři),
 • zda kněz koná věrně povinnosti své pastýřské služby,
 • kdy byl kněz na posledním duchovním cvičení,
 • zda se kněz dále vzdělává,
 • jak je vedena farní spisovna a archiv,
 • zda má farnost pastorační radu a ekonomickou radu,
 • kolik dětí navštěvuje náboženství, kde se učí, kolik je katechetů, zda mohou navštěvovat církevní školu,
 • jaká bývá účast na nedělních bohoslužbách,
 • zda kněz slouží mši svatou za farníky,
 • zda se řádně vede evidence mešních stipendií,
 • kolik má kněz spolupracovníků liturgie (ministrantů, akolytů, lektorů, varhaníků, členů sbor…),
 • jak se kněz stará o úctu a slavení svátosti Eucharistie a svátosti smíření,
 • zda se koná něco specifického v pastoraci pro nemocné a staré,
 • kolik činí stav účtů farnosti,
 • zda jsou včas a řádně odevzdávány výkazy o hospodaření farnosti,
 • jakými smluvními závazky je farnost vázána,
 • jaký je fyzický stav kostela a další.

Externí odkazy editovat