Vivasván

védský bůh

Vivasván či Vivasvant je védský bůh světla či vycházejího slunce. Bývá ztotožňován se Súrjou a stejně jako on řazen k Áditjům.[1]

Tento bůh se objevuje v mýtu naznačeném již v Rgvédu, ale rozpracovaném až v pozdějších pramenech. Podle něj si vzal za manželku Saranjú, dceru božského řemeslníka Tvaštara. S tou zplodil prvotní pár Jamu a Jamí. Poté Saranjú vytvořila svou dvojnici jménem Savarná, které dala děti do opatrování a zmizela proměněna v klisnu. S dvojnicí Vivasván zplodil prapředka lidstva Manua a po jejím odhalení se vydává hledat svou manželku. Proměněn v hřebce ji nalezl a zplodil s ní božská dvojčata Ašviny, která jsou úzce spjatá s koňmi.[2]

Někteří badatelé ho nepovažují za božstvo, ale za mytického předka lidstva. Podle Jaana Puhvela je Vivasván původním slunečním božstvem, jehož význam byl později zastíněm Súrjou, podobně jako byl v Řecku nahrazen Hyperíón Héliem. Tento bůh má svůj protějšek také v perském prostředí kde je Vívahvant otcem Jimy.[3][4]

Reference editovat

  1. FILIPSKÝ, Jan. Encyklopedie indické mytologie. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-52-4. S. 210. 
  2. PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. S. 83. [Dále jen Puhvel (1997)]. 
  3. DALAL, Roshen. The Religions of India: A Concise Guide to Nine Major Faiths. [s.l.]: Penguin Global, 2011. ISBN 978-0143415176. S. 392. 
  4. Puhvel (1997), s. 82.