Otevřít hlavní menu

Pojem vitium artis (lat., doslovný překlad „chyba umění“) nemá v medicínsko-právní terminologii jednoznačný význam. Podle judikatury českého Nejvyššího soudu se jedná o malou chybu nebo jeden nezdar v jinak celkově správném lékařském postupu, který je proto stále lege artis. Jde o chybu sice neúmyslnou a nevědomou, přesto ale učiněnou v nevědomé nedbalosti (škůdce nevěděl, že může způsobit škodu, ačkoli to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl), a proto není odpovědnost za způsobenou újmu vyloučena.[1]

ReferenceEditovat

  1. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4223/2009, publikován pod C 10428 v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck