Vikariáty a farnosti pražské arcidiecéze

seznam

Pražská arcidiecéze římskokatolické církve je rozčleněna do 14 vikariátů. Vikariáty mají přibližně velikost okresů, ale svými hranicemi se s okresy nekryjí. Kromě 14 okrskových vikariátů působí v Praze i vojenský vikariát s celostátní působností.

Arcidiecéze pražská sdružuje v jednotlivých vikariátech 247 farností, z nichž přímo spravovaných (obsazených) je 124, ostatní jsou spravovány excurrendo (dojížděním faráře nebo administrátora z obsazené farnosti). Celkem má arcidiecéze 260 kněží, z toho téměř 100 řeholních. V arcidiecézi se nachází 757 kostelů a kaplí. Rozloha arcidiecéze činí 8990 km2, počet obyvatel území byl podle sčítání lidu v roce 2001 2,1 miliónu, z toho 365 tisíc uvedlo při sčítání římskokatolické vyznání.[1] V bývalých sídlech farnosti je v některých případech zřízena farní expozitura.[2]

Specialitou je, že kromě územních farností se v arcidiecézi nalézá také několik personálních farností, které nejsou vymezeny územně. Zatím jsou tři – Římskokatolická akademická farnost Praha, Polská římskokatolická farnost[3] a Slovenská římskokatolická farnost. Jejich počet se má v rámci reformy (obnovy) farností zvyšovat, uvažuje se také například o vietnamské nebo německé farnosti v Praze.[4][5]

Slučování farnostíEditovat

V Pražské arcidiecézi jsou postupně po vikariátech hromadně slučovány farnosti zejména tak, že dlouhodobě neobsazené jsou připojovány k funkčním, z nichž byly již dlouho spravovány, aby farnosti byly soběstačné a funkční komunity, jde tedy o přizpůsobení organizační struktury faktickému stavu, což přináší zjednodušení účetnictví a výkaznictví, vedení matrik atd. Tento proces začal být v arcidiecézi projednáván na podzim 2002 [4][5][6]

V první fázi, v roce 2003, byla sídla několika desítek neobsazených farností formálně přemístěna na adresu farností, z nichž byly spravovány.

Počínaje rokem 2004 byly sloučeny farnosti v rakovnickém (1. 1. 2004), kolínském (1. 1. 2005), staroboleslavském (1. 1. 2006), roudnickém (podřipském) (1. 1. 2006), berounském (1. 7. 2006) a vlašimském (1. 1. 2008) vikariátu, přípravy jsou nejpokročilejší v kladenském. Počet farností zatím klesl z 378 na 274.

Psycholog a místní farník Jeroným Klimeš a další lidé na příkladu rušení farnosti Líbeznice dokládali, že při slučování farností nebyla dodržena základní pravidla komunikace. Vytýkali představitelům arcidiecéze, že dokumenty o zrušení byly zřejmě o několik měsíců antedatované či opožděně zaslané a že dokonce i farář se o zrušení farnosti dozvěděl až několik dnů po jeho účinnosti, přičemž předem s farníky ani knězem nikdo změnu nejen neprojednal (ačkoliv sloučení bylo navrženo již 12. 4. 2002, například kardinál Vlk při návštěvě farnosti 26. 6. 2005 se o chystaném sloučení k 1. 1. 2006 ani nezmínil), ale ani jim je neoznámil. Čtyři mluvčí včetně Klimeše zaslali na arcibiskupství jménem farníků dopis, v němž vyjádřili nesouhlas se sloučením, k dopisu se pak svými podpisy připojilo více než 30 farníků. [7]

PřehledEditovat

I. pražský vikariátEditovat

Zahrnuje 4 historická pražská města a Strahov. Ve vikariátu je 23 farností. Působí zde asi 30–50 kněží a jáhnů, z velké části řeholních. Ke slučování farností dochází postupně, sloučeny byly například farnosti na Malé Straně, dále některým klášterním kostelům byl přiznán zvláštní status a byly začleněny do větší farnosti.[8][9]

Okrskovým vikářem je Vladimír Kelnar.

Přibližně v září 2003 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jiří Praha – Hradčany a Římskokatolická duchovní správa u kostela Všech svatých Praha – Hradčany [11]

1. ledna 2004 byla zrušena Římskokatolická farnost u sv. Jakuba Staršího Praha – Staré Město, kostel byl změněn na klášterní, území převedeno pod farnost u Matky Boží před Týnem.[12]

1. ledna 2004 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Josefa Praha – Nové Město, kostel byl změněn na klášterní.[12]

1. července 2004 byla zrušena Duchovní správa u kostela sv. Benedikta Praha – Hradčany, kostel byl změněn na klášterní [10]

1. října 2004 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela Panny Marie Bolestné (U Alžbětinek) Praha – Nové Město, kostel byl změněn na klášterní, území bylo začleněno pod farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí.[13]

1. ledna 2005 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Voršily Praha – Nové Město, kostel byl změněn na klášterní a území začleněno do farnosti u kostela sv. Vojtěcha.[14]

1. ledna 2006 byla zrušena Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice Praha – Nové Město [15]

II. pražský vikariátEditovat

Zahrnuje západní část Prahy, zhruba obvody Praha 5 a Praha 6, a několik příměstských farností. Ve vikariátu je 22 farností (v době, kdy jich bylo 20, jich 14 bylo spravováno přímo a zbylé excurrendo). Okrskovým vikářem je Mgr. Josef Ptáček. Působí zde 29 kněží, 1 jáhen a 9 pastoračních asistentů. Je zde 54 kostelů a kaplí. Slučování farností je ve fázi vzdálené přípravy.[16][17]

K 1. lednu 2005 byla zrušena Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Václava Praha-Dejvice, zřízená po roce 1990, a kostel byl změněn na rektorátní.[24]

III. pražský vikariátEditovat

Zahrnuje jihovýchodní část Prahy, zejména obvody Praha 4 a Praha 10. Ve vikariátu je 19 farností, z toho 15 je spravováno přímo a 4 (Braník, Podolí, Koloděje a Jirny) excurrendo, ještě nedlouho předtím bylo obsazeno všech 19 farností. Okrskovým vikářem je P. Stanisław Góra.[25] Ve vikariátu je 34 kostelů a kaplí a působí zde 25 kněží, 4 jáhni a 6 pastoračních asistentů. Slučování farností dosud neproběhlo.[26][27]

1. ledna 2004 byla zrušena Duchovní správa u Nejsv. Srdce Ježíšova Praha-Malešice.[12]

IV. pražský vikariátEditovat

Zahrnuje severovýchodní část Prahy, zhruba obvody Praha 7, Praha 8 a Praha 9, a 2 příměstské farnosti. Ve vikariátu je 17 farností, z toho 12 spravovaných přímo a 5 excurrendo. Okrskovým vikářem je Miroslav Cúth. Ve vikariátu je 39 kostelů a kaplí, působí zde 26 kněží, 2 jáhni a 4 pastorační asistenti. Sloučeny byly zatím jen tři žižkovské farnosti (sv. Roch a sv. Anna ke sv. Prokopu).[28][29] Od 1. ledna 2006 byly zrušeny farnosti Klecany a Líbeznice a připojeny k farnosti Odolena Voda, která byla z podřipského vikariátu převedena do IV. pražského.[7]

Vikariát PodřipskoEditovat

Ve vikariátu jsou 4 farnosti. Okrskovým vikářem je Josef Ptáček. Působí zde 5 kněží, 1 jáhen a několik pastoračních asistentů a asistentek, je zde 62 kostelů a kaplí.[31][32] Farnosti byly sloučeny od 1. ledna 2006.[20][21]

Vikariát KladnoEditovat

Ve vikariátu je 6 farností, všechny spravováné přímo. Okrskovým vikářem je Jaroslav Kučera. Působí zde 12 kněží, 2 jáhni (Kladno) a 2 pastorační asistenti (Slaný a Peruc). Je zde 96 kostelů a kaplí.

Vikariát RakovníkEditovat

Ve vikariátu jsou 4 farnosti, všechny spravované přímo. (K 1. 1. 2004 se počet farností snížil z 26 na 4.[4][39]) Okrskovým vikářem je Ján Petrovič. Působí zde 4 kněží, žádný jáhen ani pastorační asistent. Je zde 56 kostelů a kaplí.[40][41]

Vikariát BerounEditovat

Ve vikariátu je 7 farností (ke sloučení došlo k 1. červenci 2006 [2]), z toho 5 je spravovaných přímo a 2 excurrendo. Okrskovým vikářem je Josef Pecinovský. Ve vikariátu je 81 kostelů a kaplí, působí zde 8 kněží a 1 jáhen.[42][43]

Vikariát PříbramEditovat

Ve vikariátu je 30 farností, z toho 10 spravovaných přímo (Dobříš, Jince, Krásná Hora nad Vltavou, Mníšek pod Brdy, Petrovice u Sedlčan, Sedlčany, Starý Knín a všechny tři farnosti v Příbrami) a 20 excurrendo. Slučování farností se připravuje. Okrskovým vikářem je Jindřich Krink. Působí zde 16 kněží, 1 jáhen a 5 pastoračních asistentů, je zde 73 kostelů a kaplí.[45][46]

Vikariát BenešovEditovat

Ve vikariátu je 25 farností, z toho 9 je spravovaných přímo a 16 excurrendo. Slučování farností je očekáváno. Působí zde 9 kněží, 2 jáhni a 1 pastorační asistentka, je zde 59 kostelů a kaplí. Okrskovým vikářem je František Masařík.[55][56]

Vikariát VlašimEditovat

Ve vikariátu je 9 farností, z toho 8 spravovaných přímo a 1 excurrendo. Působí zde 10 kněží, 1 jáhen a 1 pastorační asistent. je zde 69 kostelů a kaplí. Před sloučením farností k 1. lednu 2008 bylo ve vikariátu 28 farností, 11 kněží a 72 kostelů. Sloučení farností proběhlo k 1. lednu 2008.[64][65][66] Okrskovým vikářem je Jaroslav Konečný. [67]

Farnosti Čestín a Petrovice II byly od 1. ledna 2008 přičleněny do farností Uhlířské Janovice ve vikariátu Kolín.[64]

Vikariát JílovéEditovat

Vikariát nemá přirozené spádové centrum, jeho území leží bezprostředně na jih a východ od Prahy a tvoří jej tři výběžky. Ve vikariátu je 26 farností, z toho 9 spravovaných přímo a 17 excurrendo. Slučování farností dosud neproběhlo. Působí zde 15 kněží, 2 jáhni a 2 pastorační asistenti, je zde 79 kostelů a kaplí. Okrskovým vikářem je Miroslav Malý.[68][69]

Římskokatolická farnost Jirny byla od 1. května 2006 připojena do III. pražského vikariátu.[2]

Vikariát KolínEditovat

Ve vikariátu je 5 farností, všechny jsou přímo spravované. Ke sloučení (snížení počtu z 37 na 5) došlo 1. 1. 2005 a 1. 1. 2006. Působí zde 12 kněží, 2 jáhni a 2 pastorační asistentky, je zde 91 kostelů a kaplí. Okrskovým vikářem je Libor Bulín.[6][76][77] Farnosti byly sloučeny od 1. ledna 2005 [78], necelé tři farnosti z jílovského vikariátu byly připojeny ještě 1. 1. 2006.[21][79] Dvě farnosti z vikariátu Vlašim byly k 1. lednu 2008 sloučeny s farností Uhlířské Janovice.[64]

 • Římskokatolická farnost Český Brod, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Lstiboř, Přistoupim, Tismice, od 1. ledna 2006 do ní byly sloučeny farnosti Kounice, Poříčany a obce Bříství a Starý Vestec ze zrušené a rozdělené farnosti Bříství.
 • Římskokatolická farnost Kolín, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Křečhoř, Lošany, Nebovidy, Nová Ves I, Ovčáry, Předhradí u Nymburka, Ratboř, Solopysky, Starý Kolín, Suchdol, Velim, Veltruby
 • Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Konojedy u Kostelce nad Černými lesy, Kouřim, Malotice, Oleška, Svojšice u Kostelce nad Černými lesy, Vitice
 • Římskokatolická farnost Pečky,[80], od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Dobřichov, Plaňany, Ratenice, Skramníky
 • Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, od 1. ledna 2005 do ní byly sloučeny farnosti Dolní Chvatliny, Drahobudice, Horní Kruty, Košice, Sudějov, Vavřinec, Zásmuky. Od 1. ledna 2008 do ní byly sloučeny farnosti Čestín a Petrovice II, původně z vikariátu Vlašim.[64]

Vikariát Stará BoleslavEditovat

Ve vikariátu je 6 farností, všechny jsou přímo spravované. Okrskovým vikářem je Michal Procházka. Působí zde 12 kněží, 1 jáhen a 1 pastorační asistent. Je zde 50 kostelů a kaplí.[81][82] Farnosti byly sloučeny od 1. ledna 2006.[21][79]

Farnosti Klecany, Líbeznice a Odolena Voda byly od 1. ledna 2006 sloučeny a převedeny do IV. pražského vikariátu.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Organizační struktura Arcidiecéze pražské (oficiální stránky arcibiskupství)
 2. a b c d Zpravodaj pražské arcidiecéze, září 2006, str. 5
 3. a b c Zpravodaj pražské arcidiecéze, leden 2005, str. 4–5
 4. a b c Obnova farností pokračuje, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 5. 6. 2006
 5. a b Informace pro věřící - pastýřský list kardinála Vlka (ke čtení dne 22. 2. 2004), Zpravodaj pražské arcidiecéze, 20. 9. 2004
 6. a b Vladimír Sládek: Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem o slučování farností Archivováno 7. 3. 2008 na Wayback Machine, Římskokatolická farnost Kolín, nedatováno, cca 2004
 7. a b Jeroným Klimeš: Zrušení farnosti Líbeznice, 2006
 8. Vikariáty pražské arcidiecéze. Známe je? (I. pražský vikariát) Zpravodaj pražské arcidiecéze, 7. 11. 2006
 9. I. pražský vikariát Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 10. a b Zpravodaj pražské arcidiecéze, říjen 2004, str. 3
 11. Zpravodaj pražské arcidiecéze, říjen 2003, str. 5
 12. a b c Zpravodaj pražské arcidiecéze, leden 2004, str. 5-6
 13. Zpravodaj pražské arcidiecéze, listopad 2004, str. 2-3
 14. Zpravodaj pražské arcidiecéze, prosinec 2004, str. 4
 15. Zpravodaj pražské arcidiecéze, únor 2006[nedostupný zdroj], str. 5
 16. Znáte II. pražský vikariát?, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 7. 12. 2006
 17. II. pražský vikariát Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 18. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 5
 19. a b c d Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 8/2008, říjen 2008[nedostupný zdroj], str. 6
 20. a b c Zpravodaj pražské arcidiecéze, únor 2006[nedostupný zdroj], str. 4
 21. a b c d e Zpravodaj pražské arcidiecéze, březen 2006[nedostupný zdroj], str. 4
 22. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 12/2008; Arcibiskupství pražské, Praha 2008, str. 6
 23. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 12/2008; Arcibiskupství pražské, Praha 2008, str. 10
 24. Zpravodaj pražské arcidiecéze, březen 2005, str. 7
 25. https://katalog.apha.cz/web/catalog_detail.php?sablona_soubor=detail/osoby_detail.xml&parametry%5Bosoby%5D%5Bid%5D=75
 26. Znáte III. pražský vikariát?, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 5. 1. 2007
 27. III. pražský vikariát Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 28. Představujeme IV. pražský vikariát, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 1. 2. 2007
 29. IV. pražský vikariát Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 30. Zpravodaj pražské arcidiecéze, leden 2005, str. 4
 31. Představujeme vikariát Podřipsko, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 20. 4. 2007
 32. Vikariát Podřipsko Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 33. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 12/2008; Arcibiskupství pražské, Praha 2008, str. 4
 34. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 12/2008; Arcibiskupství pražské, Praha 2008, str. 5
 35. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 12/2008; Arcibiskupství pražské, Praha 2008, str. 7
 36. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 12/2008; Arcibiskupství pražské, Praha 2008, str. 9
 37. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 12/2008; Arcibiskupství pražské, Praha 2008, str. 13
 38. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 1/2010; Arcibiskupství pražské, Praha 2010, str. 3
 39. 2/2004, str. 6
 40. Představujeme vikariát Rakovník, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 11. 12. 2007
 41. Vikariát Rakovník Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 42. Představujeme vikariát Beroun, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 4. 5. 2007
 43. Vikariát Beroun Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 44. Zpravodaj pražské arcidiecéze, únor 2007, str. 6
 45. Představujeme vikariát Příbram, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 3. 1. 2008
 46. Vikariát Příbram Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 47. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 24
 48. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 25
 49. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 26
 50. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 27
 51. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 28
 52. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 29
 53. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 30
 54. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 32
 55. Představujeme vikariát Benešov, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 26. 2. 2007
 56. Vikariát Benešov Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 57. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 6
 58. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 7
 59. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 8
 60. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 10
 61. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 11
 62. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 12
 63. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 14
 64. a b c d Zpravodaj pražské arcidiecéze, březen 2008[nedostupný zdroj], str. 6–7
 65. Zpravodaj pražské arcidiecéze, únor 2008[nedostupný zdroj], str. 7–8
 66. Vikrariáty pražské arcidiecéze. Známe je? Vikariát Vlašim. Zpravodaj pražské arcidiecéze, únor 2008[nedostupný zdroj], str. 2
 67. Vikariát Vlašim Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 68. Představujeme vikariát Jílové, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 6. 6. 2007
 69. Vikariát Jílové Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 70. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 15
 71. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 17
 72. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 18
 73. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 20
 74. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 21
 75. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis 6/2009; Arcibiskupství pražské, Praha 2009, str. 22
 76. Představujeme vikariát Kolín, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 16. 10. 2007
 77. Vikariát Kolín Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského
 78. Zpravodaj pražské arcidiecéze, únor 2005[nedostupný zdroj], str. 3-4
 79. a b Zpravodaj pražské arcidiecéze, únor 2006[nedostupný zdroj], str. 4–5
 80. JANEČEK, Josef. Farnost Pečky [online]. Pečky: Farnost Pečky [cit. 2012-03-04]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 81. Představujeme vikariát Stará Boleslav, Zpravodaj pražské arcidiecéze, 5. 11. 2007
 82. Vikariát Stará Boleslav Archivováno 16. 8. 2007 na Wayback Machine, katalog Arcibiskupství pražského

Externí odkazyEditovat