Video the Vote

Video the Vote je americká občanská iniciativa založená za účelem monitorování důležitých voleb státního nebo celostátního měřítka. Byla založena ve státě Ohio, v roce 2006, těsně před tamními volbami státního guvernéra, ad hoc.

Poslání Video the VoteEditovat

Účelem iniciativy je eliminovat případy, kdy voličův hlas není započítán. Video the Vote je založena na dobrovolnosti a jejím cílem je mít co největší rozsah a v den voleb mobilizovat dobrovolníky monitorující co nejvíce volebních obvodů.

Princip Video the VoteEditovat

Do iniciativy se zaregistrují dobrovolníci (není nutné být občanem USA nebo způsobilým voličem), kteří v den voleb pomocí videokamer monitorují jejich průběh, resp. potenciální problémy. Zaměřují se zejména na případy, kdy některý volič byl odmítnut, byl chybně registrován jeho hlas, došlo k technickým problémům s volebními přístroji, nebyla dodržena doba, po kterou mají být otevřeny volební místnosti, atp.

Video the Vote tyto dobrovolníky instruuje k základní osvětě v oblasti volebního práva (způsobilost volit, povinné dokumenty, které si volič musí vzít s sebou k volbám; jak řešit případné problémy a další) a vyzývá je, aby odmítnuté voliče nebo voliče, kteří se při své volbě setkali s technickými či jinými problémy, natočili (resp. jejich bezprostřední výpověď).

Záběry z videokamer jsou průběžně posílány do pro tento účel dočasně zřízených bodů, kde jsou editovány, stěžejní materiál vystřižen, a převeden do videosouborů, které jsou následně uploadovány na server této iniciativy, kde je opět zpracován, probrán a nejzávažnější záznamy uploadovány na server YouTube, kde si je může prohlédnout kdokoli s internetovým připojením. Pro iniciativu jsou vítaní i blogeři popř. právníci, kteří jednotlivým případům poskytnou právní rozbor nebo pouhý komentář.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat