Vetknutí

(přesměrováno z Vetknutý nosník)

Vetknutí označuje ve stavební mechanice druh vazby, která znemožňuje všechny posuny i pootočení prutu v daném uzlu. V rovině vetknutí odebírá 3 stupně volnosti a v prostoru odebírá 6 stupňů volnosti. Prut, který je podepřený pouze vetknutím, se nazývá konzola. Prut či deska však mohou být vetknuty oboustranně či všesměrně, pak se jedná o staticky neurčitou konstrukci. Ve vetknutí působí dvě vzájemně kolmé silové reakce a jedna momentová.

Statické schéma konzoly s vetknutím
Reakce ve vetknutí
Vetknutá konzola
Spojité zatížení
Spojité zatížení
Bodová síla
Bodová síla
Různá posuvná vetknutí

Při výpočtu diferenciální rovnice ohybové čáry se ve vetknutí zavádějí okrajové podmínky nulového posunu a nulového pootočení:

Ve vetknutí pak působí minimální ohybový moment (záporný), který způsobuje tah v horních vláknech a tlak ve vláknech spodních. Zvláštním typem je posuvné vetknutí, které neumožňuje natočení, ale dovoluje posun v jednom směru.

Reálné případyEditovat

Za vetknutí z hlediska statiky se považují např. v jeden celek spojené monolitické železobetonové konstrukce. Typicky se jedná například o monolitické spojení stropní konstrukce či konzoly s konstrukcí stěny či ztužujícího věnce. V rámci monolitických trámových železobetonových stropů je vždy vetknutá deska do stropního trámu (tzv. „Hennebiqův systém“). Vetknuté konstrukce mají oproti prostě uloženým konstrukcím výhodnější průběh ohybových momentů, mohou mít tedy při stejném rozpětí menší tloušťku. Avšak návrh výztuže do vetknutých konstrukcí probíhá jinak, než návrh výztuže do prostě uložených konstrukcí – na kraji pole je třeba tahovou výztuž umisťovat k hornímu okraji průřezu. Za vetknutí se považují i svařené ocelové konstrukce, případně i pevně šroubované kotvené sloupy.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Kufner, Kuklík: Stavební mechanika 10, ES ČVUT, 1997

Externí odkazyEditovat