Veterinární lékař

odborník pečující o zdraví zvířat

Veterinární lékař (veterinář, zvěrolékař) je absolvent šestiletého studijního programu veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství nebo šestiletého programu veterinární hygiena a ekologie na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno, má titul „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce MVDr., lat. medicinae veterinariae doctor, v anglosaských zemích ve zkratce DVM). Úkolem veterináře je pečovat o zdraví a pohodu zvířat, ale také chránit zdraví člověka kontrolováním výroby a distribuce potravin živočišného původu.

Veterinář

Stavovské organizace editovat

V Česku veterinární lékaře sdružuje Komora veterinárních lékařů České republiky[1], přičemž členství je zákonnou povinností pro všechny veterinární lékaře, kteří provádějí veterinární terapeutickou a diagnostickou praxi. Zákonná povinnost vychází z ustanovení zákona 381/1991 Sb., O Komoře veterinárních lékařů.[2] Mezi další, menší sdružení se řadí například Česká společnost veterinárních stomatologů [3], Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat[4] nebo Česká asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat. [5] Členství v menších sdruženích je dobrovolné.

Reference editovat

  1. S.R.O, IPC Corporation. Komora veterinárních lékařů České republiky | KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů. [online]. [cit. 2022-10-27]. Dostupné online. 
  2. INFO@AION.CZ, AION CS-. 381/1991 Sb. Zákon o Komoře veterinárních lékařů ČR. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-10-27]. Dostupné online. 
  3. https://www.vet-stom.cz/cz/csvs/
  4. https://www.cavlmz.cz/
  5. https://cazwv-eu.webnode.cz/

Externí odkazy editovat