Seznam velkopolských knížat

seznam
(přesměrováno z Velkopolské knížectví)

Toto je seznam velkopolských panovníků Velkopolska knížata. Velkopolsko v roce 1138, na základě určení nástupnictví Boleslava III. Křivoústého, připadla jeho synovi Měškovi III. Starému. Na tomto území vládli velkopolští Piastovci, a dočasně též Jindřich I. Bradatý a Jindřich II. Pobožný, představitele slezské linie téže dynastie.

Po vyhasnutí mužské linie velkopolských Piastovců v roce 1296 se Velkopolsko stalo předmětem bojů mezi Jindřichem III. Hlohovským a Vladislavem I. Lokýtkem. V letech 1299-1305 zde panoval Václav II., český král z dynastie Přemyslovců. Nakonec v roce 1314 Velkopolsko ovládl Vladislav Lokýtek. Tímto způsobem Velkopolsko připadlo do nově vzniklého Polského království (Vladislav Lokýtek byl korunoval na krále v roce 1320).

Z dalších velkopolských panovníků byli též korunováni Přemysl II. Velkopolský v roce 1295 a po něm český král Václav II. v roce 1300.

Knížectví velkopolské (1138-1177) editovat

Doba panování panovník příbuzenství poznámky
(Kurzívou jsou označena vnější správa území)
1138-1177 Měšek III. Starý syn Boleslava III. Křivoústého

Knížectví poznaňské (1177-1279) editovat

Doba panování panovník příbuzenství poznámky
(Kurzívou jsou označena vnější správa území)
1177-1193 Odon syn Měška III.
 • od roku 1177 – pouze v Poznani,
 • po roce 1182 – pravděpodobně pouze v jihozápadní části knížectví, od roku 1193 v Kališi
1181-1202 Měšek III. Starý
1194-1229 Vladislav III. Tenkonohý syn Měška III. Starého
 • do roku 1202 v jižním Velkopolsku,
 • od roku 1202 v celém Velkopolsku,
 • v roce 1206 předal Kališ Jindřichovi I. Bradatému ze slezské linie,
 • 1207-1210 a 1218-1225 – v Lubušsku,
 • 1216-1217 – pouze v Hnězdně, ale podle jiných verzí postoupení synovci jihozápadního Velkopolska
1216-1217
odstraněn
Vladislav Odonic syn Odona
 • Poznaň, nebo podle jiných verzí jihozápadní Velkopolsko
 • od roku 1207 též v Kališi z moci Jindřicha I. Bradatého)
1229-1239 Vladislav Odonic
1234-1238 Jindřich I. Bradatý vnuk bratra Měška III.
 • od roku 1201 kníže slezský,
 • od roku 1232 kníže krakovský

od roku 1232, jižní Velkopolsko - Poznaň a Kališ, od roku 1234 postoupení kališského knížectví v léno Vladislavovi (v letech 1241-1244 nezávislý kníže kališský)

1238-1241 Jindřich II. Pobožný syn Jindřicha I. Bradatého
1241 Boleslav II. Lysý syn Jindřicha II. Pobožného
1241-1247 Přemysl I. Velkopolský syn Vladislava Odonice
 • 1239-1241 – s bratrem na Ústí
 • 1241-1247 – vláda bratří ve větší části Velkopolska (bez Rudy, Kališ od roku 1244)
Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
1247-1257 Přemysl I. Velkopolský syn Vladislava Odonice
 • 1247-1249 – v Poznani a Hnězdně,
 • od roku 1249 Ruda do kališského, 1249-1250 v Poznani a Kališi, 1250-1253 v celém Velkopolsku,
 • 1253-1257 – jen v Poznani
1257-1273 Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
 • 1257-1273 – v celém Velkopolsku,
 • od roku 1261 v Ladech,
 • 1268-1273 – kníže bydhošťský
 • 1271-1273 – kníže jinovroclavský,
 • 1273-1279 kníže kališsko-hnězdenský
 • W 1273 postoupil Poznaň svému synovci Přemyslovi II.
1273-1279 Přemysl II. Velkopolský syn Přemysla I.
 • od roku 1273 v Poznani
 • po roce 1279 v celém Velkopolsku (viz níže)
1279 Velkopolsko sjednoceno v pod vládou Přemysla II.

Knížectví hnězdenské (1177-1279) editovat

Doba panování panovník příbuzenství poznámky
(Kurzívou jsou označena vnější správa území)
1177-1181 Kazimír II. Spravedlivý syn Boleslava III. Křivoústého
 • též kníže sandoměřský
 • též kníže krakovský
1181-1202 Měšek III. Starý syn Boleslava III. Křivoústého
 • též kníže krakovský
1194-1229 Vladislav III. Tenkonohý syn Měška III. Starého
 • do roku 1202 v jižním Velkopolsku,
 • od roku 1202 v celém Velkopolsku,
 • v roce 1206 předal Kališ Jindřichovi I. Bradatému ze slezské linie,
 • 1207-1210 a 1218-1225 – v Lubušsku,
 • 1216-1217 – pouze v Hnězdně, ale podle jiných verzí postoupení synovci jihozápadního Velkopolska
1229-1239
odstraněn
Vladislav Odonic syn Odona od roku 1239 kníže na Ústí nad Netečí, 1234-1239 pouze na sever od řeky Warty - Hnězdno
1239-1241 Jindřich II. Pobožný syn Jindřicha I. Bradatého
1241 Boleslav II. Lysý syn Jindřicha II. Pobožného
1241-1247 Přemysl I. Velkopolský syn Vladislava Odonice
 • 1239-1241 – s bratrem na Ústí
 • 1241-1247 – vláda bratří ve větší části Velkopolska (bez Rudy, Kališ od roku 1244)
Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
1247-1249 Přemysl I. Velkopolský syn Vladislava Odonice
 • 1247-1249 – v Poznani a Hnězdně,
 • od roku 1249 Ruda do kališského,
 • 1249-1250 – v Poznani a Kališi,
 • 1250-1253 – v celém Velkopolsku,
 • 1253-1257 – pouze v Poznani
1249-1250 Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
1250-1253 Přemysl I. Velkopolský syn Vladislava Odonice
 • 1247-1249 – v Poznani a Hnězdně,
 • od roku 1249 Ruda do kališského,
 • 1249-1250 – v Poznani a Kališi,
 • 1250-1253 – v celém Velkopolsku,
 • 1253-1257 – v Poznani
1253-1279 Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
 • znovu
 • 1253-1257 – kníže kališsko-hnězdenský,
 • 1257-1273 – v celém Velkopolsku,
 • od roku 1261 v Ladech,
 • 1268-1273 – kníže bydhošťský
 • 1271-1273 – kníže jinovroclavský,
 • 1273-1279 kníže kališsko-hnězdenský
1279 Velkopolsko sjednoceno pod vládou Přemysla II.

Knížectví kališské (1177-1279) editovat

Doba panování panovník příbuzenství poznámky
(Kurzívou jsou označena vnější správa území)
1177-1181 Kazimír II. Spravedlivý syn Boleslava III. Křivoústého
 • též kníže sandoměřský
 • též kníže krakovský
1181-1191 Měšek III. Starý syn Boleslava III. Křivoústého
 • též kníže krakovský
1191-1193 Měšek Mladší syn Měška III.
1193-1194 Odon syn Měška III.
 • od roku 1177 – pouze v Poznani,
 • po roce 1182 pravděpodobně pouze v jihozápadní části knížectví
1194-1202
znovu
Měšek III. Starý syn Boleslava III. Křivoústého
1202-1206 Vladislav III. Tenkonohý syn Měška III. Starého
 • do roku 1202 v jižním Velkopolsku,
 • od roku 1202 v celém Velkopolsku,
 • v roce 1206 předal Kališ Jindřichovi I. Bradatému ze slezské linie,
 • 1207-1210 a 1218-1225 – v Lubušsku,
 • 1216-1217 – pouze v Hnězdně, ale podle jiných verzí postoupení synovci jihozápadního Velkopolska
1206-1207
správce:
1207-1217
Jindřich I. Bradatý pravnuk Boleslava III. Křivoústého správce Kališe 1207-1217
1207-1217
odstraněn
Vladislav Odonic syn Odona kníže z moci Jindřicha I. Bradatého
1217-1229
znovu
Vladislav III. Tenkonohý syn Měška III. Starého
1229-1234
znovu
Vladislav Odonic syn Odona
1234
znovu,
správce:
1234-1248
Jindřich I. Bradatý pravnuk Boleslava III. Křivoústého správce Kališe 1234-1238
správce:
1238-1241
Jindřich II. Pobožný syn Jindřicha I. Bradatého správce Kališe 1234-1241
1234-1239 Měšek II. Otylý synovie Kazimíra I. Opolského
 • z moci Jindřicha I. Bradatého a pod jeho správou do roku 1238, pod správou Jindřicha II. Pobožného do roku 1214, spoluvláda s bratrem
 • též kníže rudský
1234-1244 Vladislav I. Opolský
 • z moci Jindřicha I. Bradatého a pod jeho správou do roku 1238, pod správou Jindřicha II. Pobožného do roku 1241, do roku 1239 spoluvláda s bratrem
 • též kníže rudský do roku 1249
1244-1247 Přemysl I. Velkopolský syn Vladislava Odonice
 • 1239-1241 – s bratrem na Ústí
 • 1241-1247 – vláda bratří ve větší části Velkopolska (bez Rudy)
Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
1247-1249 Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
1249-1253 Přemysl I. Velkopolský syn Vladislava Odonice
 • 1247-1249 – v Poznani a Hnězdně,
 • od roku 1249 Ruda do kališského,
 • 1249-1250 – v Poznani a Kališi,
 • 1250-1253 – v celém Velkopolsku,
 • 1253-1257 – jen v Poznani
1253-1279 Boleslav Pobožný syn Vladislava Odonice
 • znovu
 • 1253-1257 – kníže kališsko-hnězdenský,
 • 1257-1273 – v celém Velkopolsku,
 • od roku 1261 v Ladech,
 • 1268-1273 – kníže bydhošťský
 • 1271-1273 – kníže jinovroclavský,
 • 1273-1279 kníže kališsko-hnězdenský
1279 Velkopolsko sjednoceno pod vládou Přemysla II.

Knížectví velkopolské (sjednocené 1279-1320) editovat

Doba panování panovník příbuzenství poznámky
(Kurzívou jsou označena vnější správa území)
1279-1296 Přemysl II. Velkopolský syn Přemysla I.
 • od roku 1273 v Poznani (viz výše)
 • 1281-1287 – bez Věluně (Rudy), 1284-1287 bez Oloboku
 • 1290-1291 – kníže krakovský
 • 1294-1296 – kníže pomořanský (gdaňský)
 • od roku 1295 král Polska
ve Věluni: 1281-1287
v Oloboku 1284-1287
Jindřich IV. Probus vnuk Jindřicha II. Pobožného
1296-1299
odstraněn
Vladislav Lokýtek zeť Boleslava Pobožného
1299-1305 Václav II.
z dynastie Přemyslovců
zeť Přemysla II.
1305-1309 Jindřich III. Hlohovský vnuk Jindřicha II. Pobožného
W Kališi:
1306-1307
Boleslav III. Marnotratný vnuk Boleslava II. Lysého
1309-1312 Jindřich III. Hlohovský společná vláda
1312-1314
odstraněni
v důsledku rozdělení - v Poznani: společná vláda
v důsledku rozdělení - v Hnězdně a Kališi: společná vláda
1314-1333 Vladislav Lokýtek
od roku 1320 do Polského království

Knížectví věluňské (Rudsko / Věluňsko, 1234-1392) editovat

1326–1370 – Věluňsko se stalo součástí Polského království

Od roku se 1392 Věluňsko stalo součástí Polského království

Odkazy editovat

Poznámky editovat

Data jsou v mnoha případech pouze orientační. Zahrnuta jsou ta knížectví, jimž vládla konkrétní knížata. Byli ponecháni Václav II. a Václav III. z rodu Přemyslovců, aby nedocházelo k chronologickým mezerám. Stejně tak příslušnost některých území každého z Piastovců může být diskutabilní.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Władcy Wielkopolski na polské Wikipedii.

Literatura editovat

Související články editovat