Otevřít hlavní menu

Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

Veřejný rejstřík právnických (případně i fyzických) osob je pojem českého práva definovaný zákonem č. 304/2013 Sb.,[1] a jako takový je informačním systémem veřejné správy České republiky. Takto definovaný veřejný rejstřík není vždy veřejný (viz dále). Veřejný rejstřík obsahuje údaje o právnických osobách, příp. také o podnikajících fyzických osobách, jako je jejich název či jméno, sídlo, právní forma, předmět činnosti, statutární orgán apod.

Tyto rejstříky vedou rejstříkové soudy. Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu sídlí daná právnická osoba nebo pod který spadá daná podnikající fyzická osoba, pokud by další zákon neurčil příslušnost jiného soudu.[2]

Jednotlivé rejstříkyEditovat

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou:

Mezi takto definované rejstříky tedy nepatří například živnostenský rejstřík nebo rejstřík církví.

Zápisy do rejstříkůEditovat

Právnická osoba dnem zápisu do veřejného rejstříku také vzniká, ledaže byla zřízena zákonem nebo stanoví-li zákon jinak, jako například u odborových organizací.[4]

Ohledně zápisu do veřejného rejstříku platí principy formální a materiální publicity. Formální publicita spočívá v tom, že do něj může každý nahlížet, a to dálkovým způsobem, a pořizovat si z něj elektronické opisy. Princip materiální publicity znamená, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav.

Neveřejný „veřejný rejstřík“Editovat

Zákon o veřejných rejstřících[1] obsahuje také neveřejný rejstřík, totiž Evidenci skutečných majitelů.[5] Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Právnické osoby jsou povinny uvést do rejstříku aktuální údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Rejstřík byl vynucen Evropskou unií, slovenská Evidence veřejného sektoru je veřejným rejstříkem.

Transparency International předpokládá, že neveřejnost českého rejstříku bylo účelové matení pojmů. Mělo mimo jiné zakrýt fakt, že premiér Andrej Babiš nadále ovládá holding Agrofert.[6]

ReferenceEditovat

  1. a b Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dostupné online.
  2. § 75 zákona č. 304/2013 Sb.
  3. Vyhledávání Spolkový rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti)
  4. § 3025 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. § 118b–118j zákona č. 304/2013 Sb.
  6. ČÁPOVÁ, Hana. Transparency International: Babiš dál vládne Agrofertu. Respekt [online]. 2018-06-21 [cit. 2018-07-01]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat