Veřejné pohoršení

Veřejné pohoršení ve smyslu zákona o některých přestupcích,[1] nastává v případě současného naplnění tří znaků:[2]

  1. musí být spácháno veřejně;
  2. jednání musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání obvykle přítomny současně;
  3. musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje.

Správní orgán neporovnává toto jednání s mravností stanovenou podle vlastních kritérií, nýbrž je poměřuje s obecnou společenskou shodou o obsahu mravnosti.[2]

Reference editovat

  1. § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Dostupné online.
  2. a b Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, č. j. 2 As 69/2003-50. Dostupné online.