Večeře, nebo život

Večeře, nebo život (anglicky life-death principle) je v evoluční biologii princip řídící koevoluci predátora a kořisti nebo parazita a hostitele. Jde o to, že přirozený výběr působí intenzivněji na kořist než na predátora, protože prohra boje v případě kořisti znamená smrt, tedy nulovou šanci na další potomky, zatímco v případě predátora pouze snížení biologické zdatnosti ztrátou možnosti získat určité živiny.

V případě parazita a hostitele je proces obrácený: Pokud hostitel zemře, parazit většinou zemře s ním. V přírodě se proto paraziti nesnaží svého hostitele maximálně „vysát“, a tím na ně působí v závodu ve zbrojení vyšší selekční tlak než na hostitele. Hostitel totiž zbavením se parazita nezíská tolik, co parazit udržením se na živu.

V praxi princip například vyvinul rychlejší běh zajícům než liškám.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. 2.. vyd. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-80-200-1767-3. S. 343. 

Související články editovat