Vdovy a sirotci

vdovy a sirotci

Vdovy a sirotci (souhrnně též parchanty[1]) je označení pro druh typografické chyby. Jedná se o osamocené řádky, které jsou zlomem stránky odděleny od zbytku odstavce.[2][3]

  • Sirotek je případ, kdy stránka či sloupec začíná posledním řádkem odstavce. Poslední řádek odstavce nenavazuje na text odstavce na stejné stránce, ale objeví se osamoceně na nové stránce jako první řádek.
  • Vdova je případ, kdy stránka či sloupec končí prvním řádkem odstavce. Text odstavce nenavazuje na první řádek odstavce, ale první řádek odstavce zůstane osamocený na předchozí stránce jako poslední řádek dole.
Typografický sirotek

Označení vdovy a sirotci je převzato od anglicky mluvících typografů: widows and orphans.[1]

Podobnou chybou by bylo i ponechání samotného nadpisu kapitoly na konci stránky, bez začátku odstavce, který je daným nadpisem uvozován.

Zatímco sirotci jsou vždy nepřípustní, vdovy je možné ve vědeckých pracích tolerovat.

Řešení chybyEditovat

Například ve Wordu na řešení těchto typografických prohřešků pro odstavce existují stylové předvolby svázat řádky odstavce a pro nadpisy svázat s předešlým odstavcem.

ReferenceEditovat

  1. a b Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící, slideplayer.cz, Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha. Zveřejnila Valerie Kučerová. Přednášková prezentace, zejména slide 41. Navštíveno 2016-08-07.
  2. Typografie, geo-info-mat.cz, Petr Spáčil, 2010. S názorným obrázkem. Navštíveno 2016-08-07.
  3. Základy typografie: Sazba textu a stránka, scribus.cz, Vlastimil Ott, 1. ledna 2010. Navštíveno 2016-08-07.

Související článkyEditovat