Otevřít hlavní menu

VOŠ a SPŠ Kutná Hora

střední odborná škola v Česku

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře (VOŠ a SPŠ Kutná Hora) je škola, jejíž kořeny spadají až do 19. století. Studentům nabízí vzdělání v oboru Elektrotechniky, automatizační techniky a informačních technologií které je zakončeno maturitní zkouškou, případně vyšší odborní vzdělání v oblasti automatizace a telekomunikací které je zakončeno absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista (DiS.). Umožňuje též pokročilé studium cizích jazyků. Škola sídlí v Masarykově ulici č.p. 197.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře
Chybí zde svobodný obrázek
Zkratka VOŠ a SPŠ Kutná Hora
Zřizovatel Středočeský kraj
IČO 61924059
Ředitel Ing. Josef Treml
Zástupce Kohoutová Dana, Mgr.
Vála Zbyněk, Ing.
Adresa Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora
Zeměpisné souřadnice
Datum založení 1870
Počet žáků 385
Oficiální web http://www.vos-kh.cz
Obory vzdělávání
Maturitní obory:  

Diplomové obory:  

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Studijní oboryEditovat

 
Hlavní budova VOŠ a SPŠ v Kutné Hoře postavená koncem 20. let 20. století podle návrhu architekta Rudolfa Ryšána

Střední průmyslová školaEditovat

Vzdělání je rozděluje na prvky všeobecných a odborných znalostí. Vyučované předměty mají průpravný charakter pro další odborné studium. Studenti získávají praktické zkušenosti v moderně zařízených dílnách školy. Podle představ o svém budoucím profesním zaměření si studenti 4.ročníků mohou vybrat nepovinné předměty. V současné době Střední průmyslová škola nabízí ke studiu dva obory denního studia.

ElektrotechnikaEditovat

Zaměření Automatizační technika – Zaměřuje se na oblasti aplikací počítačové techniky, automatizačních zařízení a robotiky.
Zaměření Sdělovací technika – Jejímž cílem je výuka v oblasti audio, video systémů, přenosů dat a telekomunikací.
Zaměření Počítačové systémy – Zaměřuje se na problematiku IT technologií, mikroprocesorových systémů, počítačových sítí a programových aplikací.

Informační technologieEditovat

Obor, který se zaměřuje na problematiku IT technologií, počítačového hardware a software. Hlavními předměty jsou Operační systémy, Počítačové sítě, Programování a Databázové systémy.

Vyšší odborná ŠkolaEditovat

Koncepce vyššího odborného studia směřuje především k získání praktických znalostí a dovedností v daném oboru. Klade se důraz na mnohem hlubší a širší znalosti problematiky daného zaměření oproti Středoškolskému vzdělání. Naopak proti klasickému vysokoškolskému absolventu je vybaven pouze nezbytnými teoretickými základy, nutnými pro pochopení základních zákonitostí a dějů pro následné získání praktických znalostí a dovedností. Součástí výuky je i souvislá odborná práce během které studenti vypracovávají absolventskou práci. Po splnění všech povinností daných učebním plánem, po vypracování a úspěšném obhájení absolventské práce a po zvládnutí ústních zkoušek se student stává absolventem vyšší odborné školy s právem užívat titul "diplomovaný specialista - DiS". V současné době nabízí vyšší odborná škola ke studiu jeden obor denního studia.

Automatizační technikaEditovat

Zaměření Automatizované systémy – Absolvent získá znalosti analogové a digitální techniky, mikroprocesorové techniky, dovednosti při aplikaci v oblasti výpočetní techniky, znalost procesů informatiky a přenosu dat souvisejících s automatizovaným řízením.
Zaměření Komunikační systémy – Absolvent získá znalosti digitální a mikroprocesorové techniky, zejména s ohledem na možnosti aplikace přenosových technologií, jako je televizní přenos telekomunikační systémy a přenos dat, získá znalosti v oblasti optoelektroniky a šíření rádiových vln. A pochopí princip a funkci moderních digitálních komunikačních systémů.

HistorieEditovat

 • 1870 – Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila průmyslovou školu pokračovací.
 • 1885 – převzalo správu této školy město Kutná Hora.
 • 1902 – Škola přešla ze správy města do správy zemské. Tak vznikla Královská česká řemeslnická škola v Kutné Hoře.
 • 1918 – Po první světové válce a vzniku Československé republiky byla Řemeslnická škola zrušena a místo ní zřízena Odborná škola pro zpracování kovů a dřeva.
 • 1923 – Bylo zahájeno vyučování v prvním ročníku Mistrovské školy strojnické, mění se i název školy a vzniká Zemská průmyslová škola v Kutné hoře.
 • 1930 – byl otevřen první ročník Mistrovské školy pro elektroniku slabých proudů a pro mechaniku.
 • 1937 – byl otevřen první ročník odborné školy pro mechaniky.
 • 1940 byl otevřen první ročník zemské vyšší průmyslové školy strojnické. Tato škola byla čtyřletá a studium bylo zakončeno maturitou.
 • 1945 – Konec války přinesl řadu významných změn. Podle nového školského zákona byly všechny školy zestátněny. A tak i Zemská průmyslová škola v Kutné Hoře přestala být zemskou a její název se mění na Vyšší průmyslovou školu v Kutné Hoře. Současně byla od školy odloučena připojená učňovská škola (dříve Pokračovací živnostenská odborná škola) a přeměněna na samostatnou Základní odbornou školu.
 • 1946 – Mistrovská škola pro elektrotechniku slabých proudů a mechaniku přeměněna na mistrovskou školu mechanickou, která byla v roce 1950 zase zrušena.
 • 1951 – V tomto roce bylo vedle čtyřleté průmyslovou školy strojnické zřízena i čtyřletá průmyslová škola elektrotechnická. Postupně se vyučovaly obory Elektroenergetika, Vysokofrekvenční elektrotechnika, Sdělovací technika a Měřicí a řídící technika.
 • 1966 – V tomto školním roce přestává se přijímat do prvního ročníku oboru Strojírenství.
 • 1969 – Dochází ke zrušení průmyslové školy strojnické a škola se mění na průmyslovou školu elektrotechnickou.
 • 1992 – zahájeno Vyšší odborné studium.
 • 1996 – Škola je připojena do sítě CESNET

SpolupráceEditovat

V současné době škola spolupracuje s několika významnými společnostmi, které škole poskytují nejnovější technické prostředky pro praktickou výuku studentů a zároveň jim poskytují souvislou odbornou praxi. Mezi tyto společnosti patří :

ZajímavostiEditovat

 • Škola pořádá Filmový klub Jeden svět
 • Pořádá semináře a konference z různých oblastí telekomunikační a automatizační techniky
 • Studenti vydávají školní časopis Pod Proudem
 • Spolupracuje z partnerskými školami v Německu a Francii
 • Škola je lokálním poskytovatelem internetového připojení pro ostatní základní a střední školy v Kutné hoře a pro místní úřady
 • Je připojena 36 MB/s radioreléovým spojem na lokální internetový uzel akademické sítě CESNET. Její vlastní páteřní sít je realizována 1GB optickou sítí a disponuje i bezdrátovou WiFi sítí.
 • Má vlastní televizní studio, ve kterém v rámci školy vysílá TV VOSA

Externí odkazyEditovat