Věta v hudbě představuje část či oddíl rozsáhlejší kompozice, užívaný většinou pro instrumentální skladby typu symfonie. Slovo "věta“ bylo pravděpodobně pro tento účel zvoleno vzhledem k potřebě vyjádřit skutečnost, že v podobných typech skladeb se jedná o zpracování tématu, které je součástí většího celku a v hudebním jazyce klasické stavby takové kompozice je vyjádření hudební myšlenky coby narativního melodicko-harmonického celku podobné jako v řeči.

V hudební literatuře mívá „věta“ jednotlivé významy též posunuty či chápány odděleně a to např.jako :

  • „způsob skladby či psaní skladby“
  • „melodický celek uzavřený závěrem, kadencí
  • „hudební myšlenka, téma, idea“
  • „samostatný oddíl“
  • „fráze“ či „perioda“
  • „mouvement“ z francouzštiny coby „hnutí“ ve smyslu pohybu
  • „kus“[1]

V současné době se pro hudební větu volí převážně označení část (part) nebo fráze.

Frázování je členění melodie skladby v menší samostatné celky - fráze.[2]

ReferenceEditovat

  1. K.B.Jirák: Proč části místo vět?
  2. Nový akademický slovník cizích slov. První. vyd. Praha: Nakladatelství Academia, 2005, dotisk 2007, 2009. 880 s. ISBN 978-80-200-1351-4. S. 260.