Vědecko-výzkumná stanice Panská Lhota

archeologická stanice u Rokštejna

Vědecko-výzkumná stanice (VVS) Panská Lhota je součástí Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. VVS původně sloužila jako zázemí pro systematický výzkum nedaleké zříceniny hradu Rokštejn, který započal pod vedením prof. Zdeňka Měřínského v roce 1981. Archeologický výzkum hradu Rokštejna v současné době vede Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

V současnosti se činnost stanice rozšířila na různé aspekty zkoumání lidské společnosti v minulosti (především středověku), ať už experimentální archeologií, prospekcemi zaniklých středověkých vsí, či archeometrickými metodami.

Struktura VVS Panská LhotaEditovat

VVS Panská Lhota zahrnuje tyto oddělení a laboratoře, souhrnně označované jako RokLab (zkratka Rokštejnské Laboratoře):

  • Oddělení výzkumu feudálních sídel
  • Oddělení udržitelného rozvoje lidstva
  • Oddělení krajinné a sídlištní archeologie
  • Oddělení archeologie bojišť
  • Laboratoř experimentální archeologie
  • Konzervátorská laboratoř
  • Archeometrická laboratoř
  • Archeoenvironmentální laboratoř
  • Knihovna

Externí odkazyEditovat