Výpustka

interpunkční znaménko pro označení vypuštěného slova nebo slov v textu
Tento článek je o interpunkčním znaménku zvaném též trojtečka. O nepravidelnosti větné stavby pojednává článek Elipsa (lingvistika).

Výpustka (zast. výpustek, též trojtečka) je interpunkční znaménko, které se používá pro označení vypuštěného slova nebo slov v textu, často na konci věty. Má podobu tří teček za sebou.

Interpunkční znaménka

Výpustka
  • uvozovky   „ “       » «
  • závorky   ( )   [ ]   { }   ⟨ ⟩

Výpustku lze zapsat buď speciálním znakem („…“, kód Unicode U+2026) nebo třemi jednotlivými tečkami (v sazbě se oddělují navzájem a od okolního textu zúženou mezerou). V operačním systému MS Windows lze výpustku zapsat zpravidla podržením levé klávesy ALT a následným stiskem kláves 0, 1, 3 a 3 (Alt + 0133), v operačním systému GNU/Linux lze výpustku jako Unicode znak napsat stiskem Ctrl + ⇧ Shift + U s následným napsáním kódu znaku, tj. 2026 a potvrzením mezerníkem, v operačním systému macOS ji lze zapsat podržením klávesy Shift + Option a následným stiskem klávesy ů (⇧ Shift + ⌥ Opt + ů). V některých textových editorech jí lze zapsat i jako Ctrl + tečka (Ctrl + .)

Běžné vypuštění větného členu (elipsa) se v textu zpravidla nijak nevyznačuje. Trojtečka se často používá na konci věty nebo v místě odmlčení pro vyznačení aposiopese, nedokončené myšlenky; v takovém významu se neodděluje od předchozího textu mezerou (např. „Jestli si to nepřečteš, tak…,“). Mezera se píše při použití v neúplných výčtech (např. „jedna, dva, tři, …, pět, … až deset“). V případě citací vyznačuje trojtečka umístěná buď samostatně nebo v závorkách místo, odkud byla vynechána slova či věty oproti originálnímu textu.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat