Víceletá rostlina

Víceletá rostlina (pluriena; pl. plurieny), zkráceně též víceletka, žije více než dva roky. Několik let se vyskytuje ve vegetativním stavu, semena vyprodukuje poslední rok a pak zahyne. Víceleté rostliny tak (stejně jako dvouletky a mnohé jednoletky) plodí jen jednou za životní cyklus (monokarpie) a všechny zdroje investují do jedné reprodukční epizody (semelparie). Generativní fáze ale u plurienů nastává po neurčitém počtu let, jsou tedy tzv. nevyhraněně semelparní.[1]

Růstový vrchol bývá stimulován mrazem, avšak za podmínky např. dostatečné zásoby živin (velikosti kořenového systému). Kvetením růstový vrchol zaniká a nový se neobnovuje.[1]

Někdy bývají jako víceleté označovány i vytrvalé rostliny, které však mohou plodit opakovaně (polykarpie), proto se kvůli zpřesnění pro plurieny užívá výraz víceleté monokarpické rostliny.

Někteří zástupci editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Přednáška: Ekologie rostlin - Populační biologie [PDF online]. Brno: MUni, 2007 [cit. 2020-08-04]. S. 99. Dostupné online. 

Související články editovat