Vévoda de Guise

seznam na projektech Wikimedia

Vévodský titul de Guise vznikl v roce 1528 ve Francii, a to povýšením hrabat de Guise na vévody. Titul měla v držení nejprve vedlejší rodová linie Lotrinských (v letech 15281688), po jejím vymření přešel titul na vedlejší rodovou linii Bourbonů Bourbon-Condé a následně na rod Bourbon–Orléans (od roku 1847). Název titulu i rodu de Guise je odvozen od panství, města a hradu Guise v Pikardii.

Hrad Guise

Vznik titulu editovat

Prvním vévodou de Guise se stal v roce 1528 Klaudius Lotrinský, hrabě de Guise (*1496 - + 1550), druhorozený syn Lotrinského vévody Reného II. Lotrinského. Rod Lotrinských vlastnil rozsáhlé državy ve Francii, byl vzdáleně příbuzensky spjatý s vládnoucím královským rodem Valois, ale i přesto byl francouzskými šlechtickými rody dlouho považován za cizí. Situace se změnila ve chvíli, kdy se Klaudius Lotrinský stal významným vojevůdcem ve službách francouzského krále a za své zásluhy získal nejprve titul hraběte de Guise (v roce 1520) a v roce 1528 byl povýšen na vévodu de Guise, což byla mimořádná pocta, jelikož vévodský titul příslušel jen členům královské rodiny.

Lotrinští vévodové (1528 – 1688) editovat

Klaudius Lotrinský se stal zakladatelem jednoho z nejmocnějších šlechtických rodů Francie, jelikož během svého života získal mimořádné společenské postavení a značný majetek. Byl také příbuzenský spjatý s královským rodem Valois (Klaudiova prababička z matčiny strany Agnes Burgundská a Klaudiův pradědeček z otcovy strany René I. z Anjou byli potomky Jana II. Dobrého) a podařilo se mu upevnit vztahy s dalším významným rodem, s Bourbony, s nimiž už byl spřízněn přes svou babičku, a v roce 1513 spojení upevnil, když uzavřel sňatek s Antonií Bourbonskou (*1493 - + 1583). Rod vévodů de Guise tak patřil od samého počátku mezi politicky vlivné a majetkově bohaté rody, jehož členové i v následujících generacích aktivně zasahovali nejen do dění ve Francii, ale i mimo tuto zemi (dcera Klaudia Lotrinského Marie de Guise byla skotskou královnou). V druhé polovině 16. století se lotrinští vévodové de Guise zapsali do historie především svým fanatickým bojem za katolickou víru a tvrdým potlačováním hugenotů v průběhu francouzských náboženských válek. V tomto období si také opakovaně činili nárok na trůn, a to na úkor svých příbuzných Bourbonů, kteří ale nakonec byli úspěšnější a vládu nad Francií získali roku 1589.

Bourbonští vévodové (1688 - 1940) editovat

Po vymření lotrinských vévodů de Guise v roce 1688 přešel titul na Annu Jindřišku Bavorskou (*1648 - + 1723) a jejího manžela Jindřicha Julia Bourbon–Condé (*1643 - + 1709). Z rodu Bourbon–Condé pak titul přešel v roce 1847 na další vedlejší rodovou linii Bourbonů, Bourbon–Orléans.

Přehled vévodů de Guise editovat

 

Guisové:

 

Bourbon–Condé

 

Bourbon–Orléans

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Counts and Dukes of Guise na anglické Wikipedii.