Válečkové ložisko

Válečkové ložisko je rozšířený druh valivého ložiska. Primárně se používá pouze pro přenos radiálních sil.
Válečkové ložisko se skládá z:

  • Vnitřního kroužku, který se zpravidla nasazuje na hřídel.
  • Válečků – valivých elementů.
  • Klece, jejímž úkolem je držet válečky od sebe a zabránit jejich vzájemnému tření. Klec může být různého provedení, vyskytují se i plastikové.
  • Vnějšího kroužku, který se zpravidla vsouvá do skříně převodovky.
Válečkové ložisko typ N

Výhody válečkových ložisek

editovat
  • Schopnost přenášet veliké radiální síly.
  • Montáž do převodovky nevyžaduje speciální postup.

Nevýhody válečkových ložisek

editovat

Druhy válečkových ložisek

editovat

Válečková ložiska se rozlišují podle toho, jakým způsobem je zabráněno válečkům se pohybovat v axiálním směru:

Axiální válečkové ložisko

editovat
 
Axiální válečkové ložisko

Axiální válečkové ložisko je zvláštní, zcela odlišný, druh válečkového ložiska, jehož úkolem je přenášet axiální síly. V praxi se vyskytuje spíše vzácně.

Mazání válečkových ložisek

editovat

Jako všechna valivá ložiska, pro jejich provoz je nutné je mazat. V převodovkách se toto provádí olejem.

Životnost ložisek

editovat

Životnost každého ložiska je omezená. Je úkolem konstruktéra vybrat takové ložisko, které vydrží požadovanou zátěž po požadovanou dobu životnosti zařízení. Ložisko na konci své životnosti se často prozrazuje hučením.

Související články

editovat