Případ užití

(přesměrováno z Use case)

V softwarovém a systémovém inženýrství je případ užití (anglicky use case) seznam kroků, který obvykle definuje interakci mezi tzv. rolí (v UML označována jako aktér) a systémem. Za rolí může být člověk nebo externí systém.

V systémovém inženýrství jsou případy užití postaveny na vyšší úroveň než je tomu v softwarovém inženýrství. Podrobné požadavky mohou být zachyceny v diagramech UML, SysML nebo jako smluvní prohlášení.

Struktura use case

editovat

Martin Fowler

editovat

Martin Fowler napsal[1], že neexistuje žádný standardní způsob psaní případů užití – různé formáty dobře fungují v různých případech.

 • Název: cíl use case
 • Hlavní scénář: číslovaný list kroků; krokem je myšleno prosté konstatování vzájemného působení mezi aktérem a systémem
 • Rozšíření: číslovaný list jednotlivých rozšíření

Alistair Cockburn

editovat

Alistair Cockburn popisuje[2] podrobnější strukturu případu užití. Avšak připouští i zjednodušení, je-li zapotřebí méně detailů.

"Kompletní" šablona případu užití obsahuje následující pole:

 • Název
 • Cíl (v kontextu)
 • Rozsah
 • Stupeň (úroveň)
 • Zúčastněné strany a zájmy
 • Minimální záruky
 • Úspěšné záruky
 • Spouštěč
 • Hlavní scénář
 • Rozšíření
 • Technologie a seznam dat
 • Související informace

Reference

editovat
 1. Fowler, Martin. UML Distilled (Third Edition). Addison-Wesley, 2004, str. 100.
 2. Cockburn, Alistair. Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley, 2001, str. 120

Externí odkazy

editovat