Upálení

rozcestník na projektech Wikimedia

Termín upálení není jednoznačný: