Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře

univerzita na Slovensku

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře (slovensky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) je slovenská veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Nitře. Jde o vrcholnou vzdělávací, vědeckou a uměleckou univerzitu v historicky nejstarším hlavním městě slovenského národa, Nitrianského knížectví. Univerzita nese jméno osobnosti historie Nitry i Slovenska – svatého Cyrila (827–869). Jejím cílem je rozvíjet cyrilometodějskou tradici, šíření vzdělanosti, humanismu, demokracie a tolerance.[1]

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře
Pedagogický inštitút v Nitre, Vysoká škola pedagogická v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nyitrai Pedagógiai Főiskola, Nyitrai Pedagógiai Egyetem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Datum založení1959
Vedení
RektorLibor Vozár (od 2018)
Další informace
AdresaTrieda Andreja Hlinku 1, Nitra, 949 01, Slovensko
Zeměpisné souřadnice
ČlenstvíAsociace evropských univerzit a Univerzitní agentura frankofonie
www.ukf.sk
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie

editovat

Předchůdcem univerzity byl Pedagogický inštitút založený v Nitře v roce 1959 zákonem z roku 1946, o zřízení pedagogických fakult v Československu. V roce 1964 byt institut zrušen a nahradila ho Pedagogická fakulta, která byla po určitou dobu společného státu Čechů a Slováků detašovaným pracovištěm Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 1992 byla sloučením Pedagogické fakulty a Vysoké školy poľnohospodářské v Nitře zřízená Nitrianska univerzita, která byla však ještě v témže roce rozdělena na Vysokou školu poľnohospodářskou a Vysokou školu pedagogickou. Současný název má univerzita od roku 1996, kdy byla Vysoká škola pedagogická v Nitře zákonem č. 324/1996 Z.z. přejmenována na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.

Studium

editovat

Na univerzitě je možné studovat v učitelských i neučitelských akreditovaných programech, a to v humanitních (filozofických, filologických, historických, kulturních, translatologických, etických aj.), přírodovědných (fyzikálních, chemických, biologických, matematických, výpočetně-technických aj.), zdravotnických (psychologických, klinických, záchranářských a medicínsky aplikovaných či tělovýchovných aj.) a uměleckých oborech (výtvarných, hudebních, esteticko-teoretických). Učitelská studia jsou akreditována pro celou soustavu školní docházky SR (potažmo i ČR, neboť vzdělání je v obou zemích automaticky uznáváno za rovnocenné) od mateřské, přes základní a střední vzdělávání včetně uměleckých a odborných škol a učilišť.

Univerzita disponuje Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou, Fakultou přírodních věd a informatiky, Fakultou sociálních věd a zdravotnictví a Fakultou středoevropských studií.

Má akreditovány všechny tři stupně vysokoškolských studií – bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr.) i doktorské (PhD.), a to včetně rigorózních řízení doktorátu filozofie (PhDr.), doktorátu pedagogiky (PaedDr.) i doktorátu přírodních věd (RNDr.). Univerzita koná rovněž habilitační řízení (doc.) a profesorská řízení (prof.) a uděluje také čestný doktorát (dr.h.c.).

Univerzita disponuje moderním velkým ubytovacím zázemím pro posluchače vysokoškolskými kolejemi "Nitra" a "Zobor", několika menzami a tělovýchovným zázemím včetně plaveckého bazénu. Zahraniční posluchači a lektoři jsou ubytováni v "Učebno-výcvikovom domove sv. Benadika".

Historicky významným pracovištěm v oblasti obecné estetiky a teorie umění a umělecké výchovy pro českou a zejména slovenskou estetiku je Ústav literárnej a umeleckej komunikácie s obory estetika a estetická výchova. Blízké zahraniční vztahy s vedlejším Maďarskem má vybudována především Fakulta stredoeurópských štúdií, kde probíhá výuka v maďarském jazyce. Jihoslovenské úrodné zázemí, existenci výzkumných ústavů (např. Výzkumný ústav živočišné výroby v Nitře-Lužanky) a spolupráce s největší zemědělskou vysokou školou v SR - Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou využívají moderně vybavené přírodovědné katedry v oborech genetiky na Fakultě prírodných vied. V některých oblastech pedagogických věd udržuje univerzita spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, a to např. i v konání habilitačním či profesorském.

Fakulty a katedry

editovat

Univerzita má následující fakulty a katedry:

Fakulta prírodných vied

editovat

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

editovat

Fakulta stredoeurópskych štúdií

editovat
  • Katedra cestovného ruchu

Filozofická fakulta

editovat

Pedagogická fakulta

editovat

Vědeckovýzkumná pracoviště

editovat

Reference

editovat
  1. UKF.sk - O univerzite, https://www.ukf.sk/o-univerzite

Externí odkazy

editovat