Unitární železnice

druh železničního podniku

Unitární železnice je takový železniční podnik, který v sobě slučuje funkce vlastníka železniční infrastruktury (tj. železniční tratě a stanice včetně souvisejících staveb a zařízení), provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy.[1]

Z hlediska vlastnictví může být unitární železnice jak ve vlastnictví státu (např. v minulosti většina evropských železnic), tak ve vlastnictví soukromém (většina železnic v USA).[2]

Na českém území byla mnohaletá tradice unitární železnice vlastněné a provozované Československými státními drahami a posléze státní organizací České dráhy částečně ukončena zřízením Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta k 1. lednu 2003 převzala funkci vlastníka dráhy, provozovatelem dráhy i drážní dopravy se zároveň akciová společnost České dráhy.[3] K 1. červenci 2008 pak přešla na SŽDC i činnost provozování dráhy.[4][5]

Na unitárním principu je obvyklé také provozovat lanové, tramvajové a trolejbusové dráhy a dopravu na nich.

Reference

editovat
  1. http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/037schuz/s037147.htm
  2. http://www.cd.cz/static/old/Zeleznicar/TCD/Tcd2001/12zakon.htm
  3. Zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (2MB PDF)
  4. Novela zákona přesouvá některé drážní činnosti z ČD na SŽDC [online]. Praha: SŽDC, 2008-06-30 [cit. 2008-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-27. 
  5. Zákon č. 179/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty atd.