Učitelství

Učitelství je oblast vzdělávání. Jedná se o věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání v oblasti pedagogiky, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. Absolvováním vybraného programu (dříve studijního oboru) se získává kvalifikace učitele a oprávnění vyučovat v mateřských, základních nebo středních školách. Studium učitelství probíhá zpravidla na pedagogických fakultách, ale není to pravidlem, učitele připravují rovněž i filozofické, přírodovědecké, či teologické fakulty.[zdroj?]

Seznam studijních programů[zdroj?]Editovat

 1. Učitelství matematiky
 2. Učitelství fyziky
 3. Učitelství dějepisu
 4. Učitelství techniky a praktických činností
 5. Učitelství informatiky
 6. Učitelství zeměpisu
 7. Učitelství přírodopisu
 8. Učitelství českého jazyka
 9. Učitelství anglického jazyka a literatury
 10. Učitelství německého jazyka a literatury
 11. Učitelství ruského jatyka a literatury
 12. Učitelství chemie
 13. Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 14. Učitelství biologie
 15. Učitelství latiny
 16. Učitelství deskriptivní geometrie
 17. Učitelství estetické výchovy
 18. Učitelství rodinné výchovy
 19. Učitelství pedagogiky
 20. Učitelství výtvarné výchovy
 21. Učitelství základů společenských věd
 22. Učitelství náboženství
 23. Učitelství hudební výchovy
 24. Učitelství občanské výchovy
 25. Učitelství 1. st. základních škol
 26. Učitelství mateřských škol
 27. Učitelství základních uměleckých škol
 28. Učitelství středních škol
 29. Učitelství 2.st. základních škol
 30. Učitelství vyšších odborných škol, středních odborných učilišť a konzervatoří
 31. Učitelství odborného výcviku