Otevřít hlavní menu
Eukalyptový les
Středomořský les
Středomořské lesy

Tvrdolistý les je les typický pro subtropický pás. Zima v této oblasti je mírná, a proto dřeviny neshazují listy (neprobíhá každoroční výměna listoví). Stromy a keře mají velmi často listy tvrdé a kožovité, voda se z nich vypařuje jen nepatrně. Tato oblast se také nazývá středomořské lesy.

RostlinyEditovat

V částech mírného pásma, kde je klima dostatečně teplé, jsou mnohé stromy vždy zelené. Na rozdíl od opadavého lesa, který roste na jaře a v létě, rostou vždyzelené druhy stromů v zimě a na jaře, kdy teploty jsou ještě nízké, ale už není příliš chladno a voda je dostupná v dostatečném množství. Vždyzelenému lesu říkají botanici sklerofylní (tvrdolistý) les. Někde je les nízký, ale v Austrálii, kde je dominantním stromem blahovičník, obsahuje největší listnaté stromy na světě. Vždy zelené stromy mírného pásma mají obvykle značně otevřené koruny, proto jsou stromová patra obvykle méně výrazná než v lesích chladnějších oblastí a mnoho světla zde může dopadat až na zem. Vzduch ve vždyzeleném lese také příjemně aromaticky voní, protože většina rostlin obsahuje silně vonící éterické oleje. Ty pomáhají listům v obraně proti vyschnutí a také je chrání před živočichy. Jsou to vysoce účinné odpuzující látky, protože jen málo živočichů má tyto listy ve svém jídelníčku.

ŽivočichovéEditovat

Tyto lesy jsou bohaté na zvířata, které potřebují tamější půdu a na teplomilné živočichy, jako jsou ještěrky i motýli, kteří jsou obvykle ve vyšší úrovni lesa, přesto je však lze spatřit, jak se slunní na zemi. Otevřená struktura lesa také dovoluje ledňáčkům, mandelíkům, dudkům střemhlavý let dolů za kořistí pohybující se na zemi.

Zasolování půdyEditovat

Některé stromy jsou dnes zahubeny salinizací – stoupajícím obsahem soli v půdě. K zasolování dojde po pálení lesa, které způsobí změnu vodní rovnováhy v půdě. Zasolená krajina je zemědělsky nevyužitelná.

VýskytEditovat

Tyto lesy se vyskytují v regionech, které mají pro ně potřebné prostředí – mírná, vlhká zima a teplé suché léto. Je zajímavé, že se tyto lesy vyskytují na místech sobě daleko vzdálených. Například; na jihozápadě Severní Ameriky a na Jihu Austrálie.

Změny v souvislosti s lidskou činnostíEditovat

Tyto oblasti byly osídleny již ve starověku a lidé z velké části vždyzelené lesy vykáceli. Nyní jsou tyto oblasti porostlé křovinatými porosty – časté jsou duby, vřesovce, pistácie, myrta a rozmarýn. V subtropické oblasti Středomoří se tyto porosty nazývají macchie. Rostou zde i například citrusové plody, olivy, fíky nebo mandle, dobře se tu daří i vinné révě.