Turistická značená trasa 4298

Turistická značená trasa 4298 je 17 km dlouhá zeleně značená turistická trasa Klubu českých turistů v Orlických horách.[1]

Turistická značená trasa 4298
Trasa 4298 stoupá po Pevnostní silnici
Trasa 4298 stoupá po Pevnostní silnici
Základní informace
Typturistická stezka
Délka17 km
ProvozovatelKlub českých turistů
Značenízelená turistická značka zelená značka
Sezónaceloroční
Lokalizace
PolohaOrlické hory
ČeskoČesko Česko, Okres Ústí nad Orlicí
StartTěchonín (žst)
CílMladkov (nám.)
Výškový rozdíl380 m
Nejvyšší bodBouda 845 m
Nejnižší bodvýchozí rozcestí 465 m
Zajímavostiviz turistické zajímavosti na trase
Geodata (OSM)OSM, WMF
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vznik editovat

Trasa vznikla v několika vlnách jako jedna z reakcí na otevření muzea československého opevnění na dělostřelecké tvrzi Bouda[2] nedaleko Suchého vrchu v Bukovohorské hornatině v první polovině devadesátých let dvacátého století. Pro potřeby návštěvníků nově otevřeného muzea byla síť značených cest v té době nedostatečná. Jeho blízkostí, ale přesto mimo vchodový objekt, procházela pouze červeně značená Jiráskova cesta z Mladkova na Suchý vrch. Trasa 4298 nebyla vyznačena najednou, ale ve čtyřech fázích. Poslední byla dokončena s odstupem v roce 2010. Účelem jejího zřízení bylo zejména připojení obcí Těchonín a Lichkov, jakož i zpřístupnění všech povrchových objektů tvrze Bouda.

Průběh editovat

Začátek trasy je situován u Těchonínského vlakového nádraží na trati Ústí nad Orlicí – Lichkov. Původně začínala přímo u staniční budovy, po rekonstrukci nádraží bylo východiště přesunuto na opačnou stranu kolejiště. Z počátku vede trasa v krátkém souběhu s modře značenou trasou 1858 spojující červené hřebenové trasy Mladkovské vrchoviny a Bukovohorské hornatiny. Obě trasy vedou společně podél kolejí k silnici II/311, ke které se přimykají, procházejí jejím podjezdem pod tratí a pak se rozcházejí. Trasa 4298 pokračuje do centra Těchonína ke kostelu, kde přechází na místní komunikaci a pokračuje východním směrem zástavbou Těchonína. Současně trasa vstupuje na území přírodního parku Suchý vrch - Buková hora. Na konci Těchonína se nachází improvizované parkoviště sloužící návštěvníkům tvrze Bouda k odstavení automobilů, protože jejich vjezd na další část trasy je zakázán. Zelená značka zde vstupuje do lesa a do údolí zvaného Uhlířský důl. Cesta, po které je vedena, je bývalou pevnostní silnicí vybudovanou firmou Litická akciová společnost mezi lety 1936 a 1937. Z větší části je vedena po dně dolu podél Těchonínského potoka. V horní části dolu se pevnostní silnice i zelená značka od něj odklání a pomocí dvou serpentin vystoupá do svahu ke vchodovému objektu tvrze Bouda. Ve druhé serpentině se k zelené značce zleva připojuje červeně značená cyklistická trasa 4071 z Mladkova. V souběhu procházejí kolem vchodového objektu tvrze, kde končí původní pevnostní silnice a navazuje cesta vybudovaná firmou Ing. Zdenko Kruliš z důvodu zásobování výstavby tvrze. Po ní obě značky pokračují ještě asi 300 metrů na rozcestí Bouda, navíc se přidává žlutě značená běžkařská trasa provozovaná Ski areálem Čenkovice[3] a červeně značená Jiráskova cesta. Na zmíněném rozcestí končí 6,5 km dlouhý nejstarší úsek trasy 4298.

Zde trasa opouští původní přibližně východní směr a stáčí se na severozápad. Cyklistická trasa 4071, Jiráskova cesta a žlutá běžkařská trasa pokračují původním směrem na Suchý vrch a 4298 přechází do souběhu s červeně značenou turistickou trasou do Králík, v kterém vede do sedla mezi Bradlem a Boudou. Zde se osamostatňuje po hřebeni vede přes vrchol Boudy k tvrzovému pěchotnímu srubu K-S24 Libuše a dále po lesních pěšinách vede k dalším tvrzovým objektům K-S22 Horymír, K-S23 Teta a K-S21 Kazi. Mezi rozcestím Bouda a objektem K-S24 došlo v roce 2012 k přeložce trasy ze severozápadního úbočí vrchu Bouda na trasu přímo přes vrchol a to v reakci na prodloužení a přetrasování naučné stezky Betonová hranice, která část trasy 4298 mezi vchodovým objektem tvrze a rozcestním se žlutě značenou turistickou trasou 7321 využívá. Na zmíněném úseku se vyskytují četné informační tabule naučné stezky, samotného muzea a přírodního parku. U objektu K-S21 končí 1,5 km dlouhý druhý nejstarší úsek trasy 4298, jehož prvotním úkolem bylo usnadnění orientace návštěvníků po povrchu tvrze. V této fázi již sleduje značka převážně severní směr.

Od objektu K-S21 trasa strmě klesá po pěšině severním svahem vrchu Bouda. Kříží vrstevnicovou lesní cestu, kde se nachází výše zmíněné rozcestí se žlutě značenou trasou 7321, na kterou přechází i trasa naučné stezky. Dále míjí pěchotní srub K-S20 Na Pupku a vychází v blízkosti křižovatky lesních cest spojujících Horní Boříkovice, Dolní Boříkovice a Lichkov, směrem na nějž pokračuje. Odsud až do Lichkova vede zelená značka v souběhu s bíle značenou cyklistickou trasou 4077. Cesta sleduje nejprve vrstevnici, později klesá. Zleva se připojuje cesta podobného charakteru od Mladkova. Trasa opouští les a pastvinami sestupuje k Lichkovu. Jeho zástavbou prochází k místnímu nádraží. Kde končí poslední pět kilometrů dlouhá fáze vyznačená v první polovině devadesátých let. Nachází se zde rozcestí s výchozí modře značenou trasou 1974 vedoucí na Mlýnský vrch.

Poslední 2,5 km dlouhá část trasy byla vyznačena s velkým časovým odstupem. Značení bylo kompletně dokončeno až v roce 2010. Trasa kříží silnici II/312 a podél železniční trati klesá západním směrem údolím Tiché Orlice k Mladkovu většinou v souběhu s cyklistickou trasou 4077. Cestou míjí mariánský pramen a skalní útvar Bílý zámek s horolezeckými trasami, na kterém ve středověku stála dřevěná mladkovská tvrz. Trasa končí na mladkovském náměstí na rozcestí opět s Jiráskovou cestou a s naučnou stezkou Betonová hranice.

Turistické zajímavosti na trase editovat

Reference editovat

Literatura editovat

  • Mapy KČT
  • kolektiv autorů - Dělostřelecká tvrz Bouda z let 1936 - 1938 (SPČO 2002)