Turbovrtulový motor

Turbovrtulový motor nebo také proudovrtulový motor či turboprop se dá považovat za hybrid vrtulového a proudového motoru - většina částí je stejná jako u proudového motoru (vstupní ústrojí, kompresor, spalovací komora, turbína, výstupní ústrojí). V podstatě to je proudový motor, jehož energie se však použije k pohonu vrtule a pouze necelých 10 % výkonu se přímo podílí tahovou silou na pohonu letadla.

Schéma zobrazující činnost turbovrtulového motoru

Charakteristika

editovat

Pohon vrtule je řešen dvěma způsoby:

  • Hřídel proudového motoru je spojená s hřídelí vrtule přes převodovku (reduktor). Převodovky se používá proto, že vrtule má mnohem větší průměr než lopatky turbíny, a tak by se při pracovních otáčkách turbíny kraj listů vrtule pohyboval nadzvukovou rychlostí, což je nežádoucí. Převodovka umožňuje plynulé otáčení vrtule patřičně sníženými (redukovanými) otáčkami.
  • Vrtule je poháněna samostatným stupněm turbíny (tzv. volná turbína), který je umístěn za turbínou pohánějící kompresor. Osa vrtule prochází dutou osou turbokompresoru.

Protiběžně dvouvrtulová varianta

editovat

Některé typy ruských letadel jsou vybaveny motory s dvojicí souosých protiběžných vrtulí. Toto řešení umožňuje dosahovat vysokých rychlostí, ale také se vyznačuje značným hlukem.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat