Otevřít hlavní menu

Trokavec v Brdech je katastrální území vytvořené k 10. únoru 2014[1] na západním okraji vojenského újezdu Brdy v souvislosti s jeho připravovaným zrušením, k němuž došlo k 1. lednu 2016. Rozloha nového katastrálního území je 0,169004 km²,[2] což z něho v rámci tehdejšího vojenského újezdu Brdy činilo vůbec nejmenší ze všech nově zřízených katastrálních území. Jedná se o zcela zalesněné katastrální území, v němž se nenachází žádné budovy. Katastrem protéká Kornatický potok, který je zde vůbec jediným vodním tokem. Nejvyšší vrchol je zde Trokavecká skála (706,3 m. n. m), ležící na samé jižní hranici katastru.

Historický přehledEditovat

Před vytvořením vojenského újezdu Brdy roku 1950 bylo celé území moderního k. ú. Trokavec v Brdech součástí katastru obce Trokavec a tento moderní katastr je identický s nejjižnější ze čtyř, do vojenského újezdu, začleněných částí katastru této obce. Roku 1967[3] byly do vojenského újezdu začleněné části katastrů i nadále samostatných obcí vyčleněny jako samostatná katastrální území, jejichž názvy byly doplněné římskou číslovkou I. Území moderního k. ú. Trokavec v Brdech tak začlo představovat jednu ze čtyř částí katastrálního území Trokavec I. K 31. lednu 2003[4] bylo dosavadní katastrální členění území vojenského újezdu Brdy zrušeno a nahrazeno pěti většími katastrálními územími, přičemž k. ú. Trokavec I bylo začleněno do výrazně rozšířeného k. ú. Kolvín. V rámci příprav na zrušení vojenského újezdu Brdy pak k 10. únoru 2014 bylo k. ú. Kolvín zrušeno a nejjižnější část bývalého k. ú. Trokavec I se stala novým katastrálním územím Trokavec v Brdech. K 1. lednu 2016 se k. ú. Trokavec v Brdech stalo opět součástí území obce Trokavec.

ReferenceEditovat

  1. Změny názvů katastrálních území [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2015-04-01 [cit. 2015-09-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-27. 
  2. Katastrální území Trokavec v Brdech
  3. Retrospektivní rejstřík katastrálních území [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální, březen 2014 [cit. 2015-09-26]. Dostupné online. 
  4. Databáze CZED-LOC KU 080306 [online]. Česká entomologická databanka [cit. 2015-09-26]. Dostupné online.