Tramvajová doprava v Bad Schandau

Bad Schandau je malé lázeňské město v německé spolkové zemi Sasko, u hranic s Českem. V provozu je zde jedna linka elektrické tramvaje. Německý název tratě je Kirnitzschtalbahn.

Vůz tramvajového provozu v Beuthenfall

Trať má rozchod kolejí 1000 mm, je dlouhá přibližně 8 km a jde o nejmenší tramvajový provoz v Sasku. Je jednokolejná, nachází se na ní dvě výhybny, další dvě jsou na konečných. V provozu je jak v zimě, tak i v létě (letní spoje jsou ale častější). Trať vede podél řeky Křinice a spojuje město s Lichtenhainským vodopádem, v jehož blízkosti má konečnou zastávku (území vesnice Lichtenhain).

Historie editovat

Historie současného provozu začíná na konci 19. století. Po výstavbě trvající zhruba jeden rok byla trať otevřena 29. května 1898 veřejnosti, k dispozici bylo šest motorových a šest vlečných vozů. Po dlouhých debatách, zdali má být trať elektrická nebo parní (parní tramvaje se v této době stále ještě v mnoha městech používaly, například v Brně) se rozhodlo o trakci elektrické. Současná trať však byla jen první fází velkolepého plánu. Měla totiž vzniknout okružní trasa, spojující Bad Schandau a české Hřensko s přírodou českosaského Švýcarska. Od realizace se ustoupilo z finančních důvodů.

Otevření tramvajového provozu se ukázalo jako velký úspěch. Vozy jezdily vytížené; za rok 1899 přepravily 124 tisíc cestujících. Zájem opadl až s první světovou válkou. Roku 1927 došlo navíc k neštěstí; požár zničil vozovnu a také celý vozový park, do roku 1954 tak museli v Bad Schandau jezdit částečně s vypůjčenými vozy z Drážďan. Začaly vášnivé debaty, zdali se provoz nemá nahradit trolejbusovou tratí, město se ale rozhodlo tramvaje zachovat. V meziválečném období však už přicházely vozy nové, vyráběné v Erfurtu. Jeden z nich slouží dodnes jako historická tramvaj. Provoz byl na delší dobu přerušen pouze jednou, roku 1945, a to jednak kvůli postupu Rudé armády ke konci druhé světové války, jednak kvůli nedostatku náhradních dílů do vozů. V 60. letech došlo ke kompletní přestavbě trati, během níž byly koleje zkráceny o 300 m (konečná na straně Bad Schandau byla posunuta dále od centra města) a počet výhyben se zredukoval ze šesti na dvě.

Další rekonstrukce trati proběhla v roce 2004. V roce 2010 byla trať znovu zasažena povodní. Následná oprava stála 1 800 000 eur.

Dnes je trať turisty velmi vyhledávaná. Roku 2012 se tramvají svezlo přes 190 000 lidí.

Galerie editovat

Externí odkazy editovat