Tradiční regiony Slovenska

seznam na projektech Wikimedia

Regiony jsou tradiční ucelené oblasti Slovenska. Jde pouze o neoficiální a téměř nedefinovatelné útvary (přesně definované jsou pouze regiony cestovního ruchu, které jsou s nimi zčásti totožné).

Příklad neoficiálních tradičních regionů Slovenska

Typické tradiční regiony Slovenska editovat

Bývalé uherské župy editovat

Bývalé uherské župy, jejichž celé území dnes leží na Slovensku:

Jiné uherské župy na Slovensku:

Jiné tradiční regiony editovat

(Podle názvu) jiné regiony, které jsou v současnosti oficiálními regiony cestovního ruchu editovat

Původ názvů editovat

Jejich názvy mají pouze v ojedinělých případech (pokud vůbec) vztah k úřednímu členění Slovenska. Názvy a hranice mohou být navázány na:

  • Jméno pohoří (Zamagurie)
  • Názvy řek (např. Podunajsko)
  • Názvy měst či hradů (Nitra, Spiš)
  • Názvy původních žup (Hont, Liptov, Orava, a jiné), jejichž názvy však byly odvozeny od původních sídelních hradů