Otevřít hlavní menu

Tomáš Parma

český církevní historik, pedagog

Stručný životopisEditovat

Po gymnaziálních studiích absolvoval nejprve studium historie a archivnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1994), následně bakalaureát z teologie na Papežské lateránské univerzitě (2003) a absolutorium katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP (2005). V roce 2010 získal doktorát na Historickém ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Roku 2016 získal titul Licenciát teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, v roce 2019 doktorát z praktické teologie tamtéž. Od roku 2004 je členem katedry církevních dějin olomoucké teologické fakulty. Jeho odborným zájmem jsou dějiny moravské církve v raném novověku, zejména postava olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichsteina.

DíloEditovat

  • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Tomáš Parma
  • PARMA, Tomáš. František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve. Brno: Matice moravská, 2011. 636 s. ISBN 978-80-86488-88-2. 
  • Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. Příprava vydání Tomáš Parma. Olomouc: [s.n.], 2011. ISBN 978-80-244-2644-0. 

PřekladyEditovat

  • DE LUBAC, Henri. Meditace o církvi. Překlad Tomáš Parma. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7195-120-9. 
  • Po stopách kapucínských svatých. Kapucínský kalendář svatých, blahoslavených, ctihodných a služebníků Božích. Redakce Cargnoni, Costanzo; překlad Tomáš Parma. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-025-7. 

Externí odkazyEditovat