Titáni

postavy řecké mytologie
(přesměrováno z Titán)
Tento článek je o řeckých bozích. O druhu tesaříkovitých brouků pojednává článek Titán obrovský.

Titáni a Titánky jsou v řecké mytologii potomci matky země Gaie a boha Úrana.

Titánka Rheia na pergamském oltáři

Nejvýznamnějšími Titány jsou Kronos a jeho manželka Rheia, dále Ókeanos, Téthys, Iapetos, Hyperión, Koios, Krios, Foibé, Themis, Mnémosyné a Theia. Někteří jejich potomci jsou považováni za Titány, např. bůh slunce Hélios (syn Hyperióna), Prométheus, Epimétheus a Atlás – všichni tři synové Iapeta. Šest dětí Krona a Rheie nebyli Titáni. Jsou to bohyně a bohové Hestia, Démétér, Héra, Hádés, Poseidón a Zeus.

Titáni uposlechli výzvy své matky Gaie, aby potrestali Úrana, který svrhl Gaiiny děti do Tartaru. Pomstu vykonal Kronos, který srpem vykastroval Úrana. Krona pak svrhl jeho nejmladší syn Zeus, který deset let bojoval s Kronem a Titány. Zeus zvítězil v Titánomachii v boji proti Titánům, a svrhl je po jejich porážce do Tartaru. Jejich strážci jsou podle Diova rozhodnutí Hekatoncheirové, storucí obři.

Externí odkazy editovat