Theophrastus redivivus

rukopis

Theophrastus redivivus je obsáhlý, latinsky psaný rukopis anonymního francouzského autora (známý jako Anon Theophrastus[1]) o patnácti stech stranách, datovaný mezi lety 1600 až 1700.[2][3] Kniha je označována jako „Kompendium starých argumentů proti náboženství a víře v Boha“[4] a „Antologie svobodného myšlení“.[5] Kniha popisuje náš svět jako věčný, nesmrtelnost je pouhou chimérou a člověk je stejné zvíře jako všechna ostatní.[6] Autor v ní představuje veškeré argumenty, které již od starověku zazněly proti víře v boha a proti náboženstvím.[1] Kniha obsahuje materialistická a skeptická pojednání klasických autorů, jako byli Pietro Pomponazzi, Lucilio Vanini, Michel de Montaigne, Machiavelli, Pierre Charron a Gabriel Naudé.[7]

Přední strana díla Theophrastus redivivus

ObsahEditovat

Theophrastus redivivus proslul prohlášením, že všichni velcí filosofové, včetně titulního Theophrasta, byli ateisté[4], náboženství je lidmi vytvořený konstrukt, neexistuje žádný platný důkaz existence jakýchkoli bohů, a že ten, kdo tvrdí, že má zkušenost boha je buď podvodník, nebo je nemocný.[3] Na rozdíl od Treatise of the Three Impostors (Pojednání o třech podvodnících), další protináboženské práce publikované přibližně ve stejné době, Theophrastus redivivus nebyl nikdy v dalším století osvícenskými filosofy a mysliteli zmíněn, a to navzdory tomu, že je jedním z prvních explicitně protináboženských děl vydaných v moderní Evropě.[8]

Pouze lidský rozum, mazanost lstivých lidí, kteří se chtějí dostat k moci, vynalezl vše, co bylo řečeno o bozích: bez toho by bylo těžké si zajistit poslušnost lidu.
— Anon Theophrastus, Theophrastus Redivivus (str. 341)

StrukturaEditovat

Theophrastus redivivus je rozdělen na předmluvu („prooemium“) a šest pojednání („tractatus“), také nazývané knihy („libri“). Každé pojednání je rozděleno do několika kapitol („capita“).[9]

 1. Tractatus primus qui est „de Diis“ – O bozích
 2. Tractatus secundus qui est „de Mundo“ – O světě
 3. Tractatus tertius qui est „de religione“ – O náboženství
 4. Tractatus quartus qui est „de anima et de inferis“ – O duši a peklu
 5. Tractatus quintus qui est „de contemnenda morte“ – O pohrdání smrtí
 6. Tractatus sextus qui est „de vita secundum natura“ – O přirozeném životě

Existující rukopisyEditovat

Do dnešních dnů se zachovaly čtyři kopie: jedna ve francouzské Národní Knihovně v Paříži (darována Claudem Sallierem v roce 1741, který ji údajně koupil na aukci nemovitostí Karla Heinricha von Hoym v srpnu 1738), druhá v Rakouské národní knihovně ve Vídni, a třetí je ve vlastnictví belgického profesora.[8] Dva rakouské rukopisy z hohendorfské sbírky patřící princi Evženu Savojskému jsou pravděpodobně starší a vyjázejí pravděpodobně z originálu, a pařížské a belgické rukopisy jsou opsány z prvních dvou v držení prince Evžena.[8]

Hesslingův Theophrastus redivivusEditovat

Rukopis sdílí název s jinou, tištěnou knihou Theophrastus redivivus, která byla zveřejněna roku 1659 ve Frankfurtu nad Mohanem Eliasem Johannem Hesslingem.[8] Tuto knihu, napsanou v němčině na obranu renesančního vědce a okultisty Paracelsa, k anonymní práci nic nepojí. Není známo, která z knih byla vydána dříve, ani proč obě knihy nesou stejní název. Ani jedna práce nezmiňuje tu druhou.[8]

Ohlas v současnostiEditovat

Roku 1979 Gregory Tullio, filosof a historik italské filosofie, vydal studii Theophrastus redivivus: erudizione e ateismo nel Seicento.[10]
Gianni Paganni, profesor dějin filosofie na Università del Piemonte Orientale označil roku 2014 Theophrastus Redivivus za první moderní dílo představující ateistický systém, spojený s náboženskou kritikou, který napadá současný pohled na svět.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c THIMS, Libb Michael. Theophrastus Redivivus [online]. Encyclopedia of Human Thermodynamics, Human Chemistry, and Human Physics, 4. května 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 2. JANDOUREK, Jan. Vzestup a pád moderního ateismu. Praha: Grada, 2010. 112 s. ISBN 978-80-247-2981-7. Kapitola 6. Ateismus osvíceného světa, s. 34. 
 3. a b CABEEN, David Clark. A Critical Bibliography of French Literature. Syracuse, USA: Syracuse University Press, 1947. 460 s. Dostupné online. ISBN 0815622759, ISBN 9780815622758. Kapitola Pascal by Ian Maclean Malebranche by Thomas M Lennon, s. 369. (anglicky) 
 4. a b HECHT, Jennifer. Doubt: A History: The Great Doubters and Their Legacy of Innovation from Socrates and Jesus to Thomas Jefferson and Emily Dickinson. New York, USA: HarperCollins, 2004. 576 s. Dostupné online. ISBN 0060097957, ISBN 9780060097950. S. 325. (anglicky) 
 5. CRAIG, Edward. Routledge Encyclopedia of Philosophy. Londýn, UK: Routledge, 1998. 375 s. ISBN 0-415-07310-3. (anglicky) 
 6. PROKOPOVÁ, Markéta. S libertiny napříč stoletími. Praha: Univerzita Karlova, 2013. 59 s. Dostupné online. Kapitola 2.1.3 Materialismus, s. 20. 
 7. HUNTER, Michael. Atheism from the Reformation to the Enlightenment. The Journal of Ecclesiastical History. Leden 1995, roč. 46, čís. 1, s. 307. (anglicky) 
 8. a b c d e POPKIN, Richard H.; CONZIANI, Guido; GREGORY, T.; PAGANINI, G.; CANZIANI, G.; FARACOVI, O. Pompeo; PASTINE, D. Theophrastus Redivivus.. Renaissance Quarterly. 1984, roč. 37, čís. 4, s. 630. ISSN 0034-4338. DOI 10.2307/2861009. 
 9. Tractatus primus. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Kapitola Caput 1-6. (latinsky) 
 10. TULLIO, Gregory. Theophrastus redivivus : erudizione e ateismo nel Seicento. Neapol, ITA: Morano, 1979. 217 s. (italsky, francouzsky, latinsky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat