Theofil Alexandrijský

alexandrijský arcibiskup
(přesměrováno z Theofilos Alexandrijský)

Theofil Alexandrijský (385412) byl křesťanský duchovní, zastávají v letech 385–412 post 23.alexandrijského patriarchy. Koptská pravoslavná církev ho (jako jediná) uznává za světce. Podle svědectví svých souČasníků Teofil neblaze proslul svou netolerancí, krutostí a politickými intrikami.

Theofil Alexandrijský
Goleniscev Papyrus - Theophilus on Serapeion (crop).jpg
Narození Egypt
Úmrtí 15. října 412
Egypt
Místo pohřbení Alexandrie
Bydliště Saint Mark's Coptic Orthodox Cathedral
Funkce Papež Koptské pravoslavné církve
Některá data mohou pocházet z datové položky.

V roce 391 objevil (podle Rufina a Sozomena) tajný pohanský chrám. Nechal výsměšně vystavit pohanské artefakty veřejnosti, což urazilo pohany natolik, že na křesťany zaútočili. Theofil zorganizoval křesťanskou milici, která pohany vytlačila do alexandrijského pohanského chrámu Serapeum. Pohané se přitom zřejmě zmocnili několika křesťanských rukojmích, kteří byli následně zabiti. Císař Theodosius I. poslal Theofilovi list, v němž nařídili, aby pohané byli omilostněni, ale na další Teofilovo naléhání povolil zbořit Serapeum. Podle Sókrata Scholastika zboření chrámu císař dovolil až po velkém Theofilově nátlaku. Theofil nechal chrám skutečně zbořit a jeho vybavení zničit. Údajně byli při ničení chrámu ubiti nebo usmrceni padajícími troskami i pohanští kněží. Poté Teofil zlikvidoval i další pohanské chrámy na území Alexandrie, včetně Mithraea a chrámu boha Priapa. Zničení Serapea je považováno za jeden z mezníků vývoje starověkého světa, kdy křesťanství začalo násilně vytlačovat nejen pohanství, ale i celou antickou kulturu. Za symbolickou tečku tohoto tažení je považováno ubití novoplatónské filozofky Hypatie z Alexandrie, nařízené krátce po Teofilově smrti, roku 415, Theofilovým synovcem, žákem a nástupcem ve funkci arcibiskupa Cyrilem.

Souběžně s bojem proti pohanům se Theofil soustředil na pronásledování svých dvou hlavních protivníků uvnitř církve - následovníkům Órigenova učení a Janu Zlatoústému. Origenovcům vyčítal zdůrazňování lidské přirozensti v Ježíši Kristu a nevíru ve věčné zavržení hříšníků - v jejich učení byla zdůrazňována časná povaha pekelných trestů a konečná spása všech lidských duší. Paranoidní Teofil zašel tak daleko, že v roce 399 nechal povraždit asi 10 000 křesťanů včetně pouštních mnichů, podezřelých ze sympatií k Órigénovu učení. Řecká ortodoxní církev si pripomíná památku těchto mučedníků 10. července. Roku 404 se Teofil spolu se svým synovcem a pozdějším nástupcem Cyrilem Alexandrijským vypravil do Konstantinopole, kde za pomoci zastrašování a politických intrik dosáhli sesazení a odsouzení patriarchy Jana Zlatoústého. Ten byl o Velikonocích brutálně zatčen a odsouzen do vyhnanství na východním pobřeží Čeného moře, ale sesazený patriarcha vinou krutého zacházení již cestou zemřel.

Z Theofilových spisů se zachovaly jen zlomky, zejména dopisy Jeronýmovi a Homilie na ukřižování a dobrého zloděje, která se v koptské církvi dosud užívá jako liturgický text.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat