Tetrahydridoboritan sodný

chemická sloučenina

Tetrahydridoboritan sodný Na[BH4] (neboli borohydrid sodný) je důležitým redukčním činidlem používaným v chemických laboratořích i v průmyslu.

Tetrahydridoboritan sodný
Sodium-borohydride.png
NaBH4.png
Obecné
Systematický název Tetrahydridoboritan sodný
Ostatní názvy Borohydrid sodný
Anglický název Sodium borohydride
Německý název Natriumborhydrid
Sumární vzorec Na[BH4]
Vzhled Bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Číslo RTECS ED3325000
Vlastnosti
Molární hmotnost 37,833 g/mol
Teplota tání rozklad
Teplota rozkladu 500 °C
Hustota 1,074 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 55 g/100 ml
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
16,4 g/100 ml
ethanol
4 g/100 ml
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin
3,1 g/100 ml
Struktura
Krystalová struktura krychlová
Hrana krystalové mřížky a=615,1 pm
Koordinační geometrie tetraedrická
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −188,61 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 101,3 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −123,93 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 2,294 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R15, R24/25, R35
S-věty S7/8, S26, S36, S43, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
2
2
W
Teplota vznícení cca 220 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Tetrahydridoboritan sodný lze připravit mnoha různými způsoby. K nejběžnějším patří reakce hydridu sodnéhodiboranem nebo s chloridem boritým:

B2H6 + 2 NaH → 2 NaBH4
4 NaH + BCl3 → NaBH4 + 3 NaCl

Nejdůležitější uplatnění nachází tetrahydridoboritan sodný v organické syntéze. Používá se například k redukci karbonylových sloučenin na odpovídající alkoholy.

ReferenceEditovat

  1. a b Sodium borohydride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazyEditovat