Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je druh spořicího účtu určeného ke garantovanému zúročení vložených finančních prostředků. Na rozdíl od klasického spořicího účtu si ho však klient sjednává na předem vymezenou dobu a úrok. Po sjednanou dobu nesmí peníze vybírat ani vkládat. Z toho důvodu je i úroková sazba u termínovaných vkladů zpravidla vyšší než u běžných spořicích účtů.[1]

Charakteristika termínovaného vkladu

editovat

Funkce termínovaného vkladu spočívá v jednorázovém vložení finančního obnosu, minimálně zpravidla v řádech desetitisíců. Peníze investované do termínovaného vkladu nelze volně převádět na jiné účty nebo s nimi jinak platit. V takovém případě hrozí postih. Předčasné zrušení termínovaného vkladu je možné, avšak doprovázené přísnými sankcemi.

Peníze uložené na termínovaných vkladech jsou ze zákona 100 % jištěné, maximálně však do hodnoty 100 tisíc euro.

Termínované vklady nabízí banky nebo družstevní záložny (kampeličky), přičemž sjednání tohoto produktu je u družstevních záložen podmíněno také členským vkladem, jehož velikost je minimálně 10 % z vložené sumy. Členský vklad není chráněný pojištěním. Pokud družstevní záložna zkrachuje, klient o vklad přijde.[1]

Úroky termínovaných vkladů se pohybují mezi 3,4 % a 0,01 % (u krátkodobých termínovaných vkladů).

Dělení termínovaných vkladů

editovat

Termínované vklady se dělí podle sjednané délky vkladu, způsobu ukončení vkladu, sjednané měny vkladu a typu úroku.

Podle sjednané délky vkladu se rozděluje na:

 • Krátkodobé uzavřené na několik týdnů až rok
 • Střednědobé na dva až 4 roky
 • Dlouhodobé na pět a více let

Obecně platí, že na čím delší dobu je sjednaný termínovaný vklad, tím vyšší úrok banka nebo kampelička nabídne.

Podle způsobu ukončení:

 • Termínované vklady jednorázové (bez obnovy) – Tyto vklady mají předem stanovenou pevnou lhůtu a úrokovou sazbu. Po uběhnutí stanovené lhůty je vypočten úrok a spolu s původní vloženou částkou převeden na bankovní účet investora. Vklad tak není možné obnovit.
 • Termínované vklady cyklické (s obnovou), také revolvingové – Pokud tento účet není po stanovené lhůtě klientem vybrán, je automaticky obnoven se stejnou lhůtou a úrokovou sazbou, popřípadě se sazbou, která odpovídá bankovní sazbě v den obnovení vkladu pro dané parametry termínovaného účtu.[2]

Podle sjednané měny:

 • Vklad v českých korunách
 • Vklad v cizí měně, nejčastěji v eurech nebo amerických dolarech. Termínované vklady v cizí měně mohou být jinak či lépe úročeny než české koruny, je však možný pokles způsobený pohybem směnného kurzu.[3]

Podle typu úroku:

 • Fixní neboli pevné úročení – Úrok je po celou dobu trvání stejný.
 • Variabilní neboli pohyblivá sazba – Úrok se mění podle situace na trhu a podle sazeb vyhlášených Českou národní bankou.[1]

Manipulace s prostředky

editovat

V den, kdy jsou vložené finanční prostředky volné, může je klient vybrat, převést na jiný účet, v případě cyklického účtu je může navýšit nebo snížit. Pokud volný den připadne na nepracovní den, jsou prostředky volné následující pracovní den.

Výhodnost termínovaného účtu

editovat

Ačkoliv v roce 2018 dochází k pozvolnému růstu úrokových sazeb spořicích a termínovaných vkladů, lze si toho povšimnout spíše u kampeliček a menších bank. I tady však nelze termínovaný vklad vybírat dle toho, který klientovi nejvíce ušetří, ale který nejméně prodělá. Může za to inflace, která v roce 2018 dosáhla hodnoty 2,5 %.[4] Dále výnosy z termínovaných vkladů podléhají srážkové dani ve výši 15 %.[5]

Reference

editovat
 1. a b c Co jsou termínované vklady. Peníze.cz. Dostupné online [cit. 2018-03-23]. 
 2. Finance.cz. www.finance.cz [online]. 1997-01-01 [cit. 2018-03-23]. Dostupné online. 
 3. Podmínky termínovaných vkladů aneb spoření se nenosi...?. FinExpert.E15.cz [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné online. 
 4. Srovnání termínovaných vkladů: nové čelo žebříčku. Peníze.cz. Dostupné online [cit. 2018-03-23]. 
 5. Kdy se platí daň z úroků?. www.vypocet.cz [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné online.