Terach

biblická postava

Terach (hebrejsky תרח‎‎) je biblická postava Starého zákona. Jeho otcem je podle bible Náchor. Terach se Náchorovi narodil, když mu bylo 29 let. Terachovým dědečkem byl Serúg. Terach měl tři syny Abrama, Náchora a Hárana. Otec Abrahama Abraham, osmá generace od Sema. (Lk 3:34; 1Mo 11:10–24; 1Pa 1:24–26)

Terach
Terah.jpg
Narození 1883 př. n. l.
Ur Kaśdim
Úmrtí 1678 př. n. l. (ve věku 204–205 let)
Haran
Děti Abrahám
Haran
Náchor
Sára
Rodiče Nahor
Příbuzní Izmael[1], Izák[2], Zimran[3], Jokshan[3], Medan[3], Midian[3], Ishbak[3] a Shuah[3] (vnuci)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Prostřednictvím svých synů Abrahama, Nachora a Charana se Terach stal předkem početných kmenů. (1Mo 11:27; 22:20–24; 25:1–4, 13–15; 1Pa 1:28–42; 2:1, 2)

Terach měl děti teprve od svých 70 let. Abraham je sice uváděn jako první, ale zdá se, že to není proto, že by byl prvorozený, ale proto, že byl z Terachových synů nejproslulejší.[zdroj?] Když Terach ve 205 letech zemřel, bylo Abrahamovi teprve 75 let, takže Terachovi muselo být 130 let, když se Abraham narodil.[zdroj?] Židovská tradice[4] však dovozuje, že Terach zplodil Abrahama ve svých 70 letech.

Podle některých výkladů[5] byla Terachovou dcerou také Sára, Abrahamova manželka.

Terachův prvorozený syn byl s největší pravděpodobností Charan,[zdroj?] jehož dcera byla v takovém věku, že se mohla provdat za jiného Terachova syna, totiž Nachora. (1Mo 11:29)

Terach žil v Uru Chaldejců a tam vyrostly jeho děti. (1Mo 11:28)

Ze slov u Jozua 24:2 je patrné, že Terach kdysi neuctíval Jehovu, ale uctíval jiné bohy, možná měsíčního boha Sina, božstvo, jehož uctívání bylo v Uru velmi rozšířeno. Později Terach Ur opustil a odešel s celou rodinou do Charanu. Tam žil až do své smrti asi v roce 1943 př. n. l. (1Mo 11:31, 32; Sk 7:2–4)


Terachova modloslužbaEditovat

Terach je uveden jako příklad člověka sloužícího cizím bohům.Joz 24, 2 (Kral, ČEP) Jozue před touto cestou varuje a vyzývá izraelské kmeny, ke službě Hospodinu:Joz 24, 14–15 (Kral, ČEP)

Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu.
— Bible, Jozue 24:15
 
Abraham odchází na Hospodinův pokyn ze země svých otců

Vývoj vztahu Abrahama a TerachaEditovat

Hospodin přikázal Abrahamovi, aby odešel ze své země, ze svého příbuzenstva, z domu svého otce Teracha a následoval Hospodina do země, kterou mu Hospodin ukáže.

Hospodin Bůh řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu.
— Bible, Genesis 12:1

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Genesis.
  2. Genesis.
  3. a b c d e f Genesis.
  4. Rašiho komentář ke Gn 11,32
  5. Novotný, s. 852, heslo Sára. Údaj je vyvozován z verše Gn 20, 12 (Kral, ČEP).

LiteraturaEditovat

  • NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: [s.n.], 1956. (Kalich). Dostupné online. Heslo Táre, s. 1079. 
  • /Genesis 11:23/
  • /Genesis 12:1/
  • /Jozue 24:2/
  • Hlubší pochopení Písma, Tom 1., str. 913

Související článkyEditovat