Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Teologická fakulta (TF) Jihočeské univerzity (JU) byla založena 8. listopadu 1991 (ve spolupráci s biskupstvím českobudějovickým ji zřídil Akademický senát Jihočeské univerzity, která byla zřízena krátce předtím). Navazuje na tradici biskupského semináře, který v Českých Budějovicích existoval v letech 18031950.

Teologická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Facultas Theologiae
BudovaTeologické fakulty JU v Kněžské ulici
Vedení fakulty
Děkan doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
Proděkan doc. Michal Opatrný, Dr.theol., věda a rozvoj
Proděkan doc. Th.Lic. Adam Mackerle, Th.D., studijní a pedagogická činnost
Proděkan dr. Daniel D. Novotný, Ph.D, zahraniční vztahy
Tajemník Ing. Helena Timrová
Základní informace
Datum založení 8. listopadu 1991
Kontaktní údaje
Adresa Teologická fakulta
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
Telefon +420 387 773 501
DIČ CZ60076658
Souřadnice
http://www.tf.jcu.cz/

Dnešní teologická fakulta se nachází ve stejné budově jako dřívější seminář (tj. bývalém kapucínském klášteře v centru Českých Budějovic). Fakulta úzce spolupracuje s biskupstvím českobudějovickým a dle svého statutu je při výuce a vědeckém bádání vázána věroukou katolické církve. Českobudějovickému biskupovi přísluší dozorovat Teologickou fakultu jako její moderátor.

Teologická fakulta v Českých Budějovicích je ve srovnání s ostatními teologickými fakultami v České republice považována za moderní laickou fakultu, která nepovažuje výchovu nových kněží za jedinou hlavní náplň výuky.

- Fakulta se věnuje vzdělávání pomáhajících profesí, zejména sociálních pracovníků a pedagogů. Významně působí také v oblasti filosofie.

- V teologii je orientována vedle přípravy a dalšího vzdělávání kněží a jáhnů zejména na vzdělávání křesťanských laiků. Za důležitou součást své badatelské a pedagogické práce na poli teologie považuje ekumenickou otevřenost.

Teologické fakulta Jihočeské univerzity proto nabízí vzdělání v čtyřech základních oblastech:

Teologie: bakalářský obor Teologie; navazující magisterské obory Teologie, Teologie služby; magisterský obor Teologie; doktorský obor Teologie.

Sociální práce: bakalářský obor Sociální a charitativní práce; navazující magisterský obor Etika v sociální práci; doktorský obor Charitativní práce.

Filosofie a religionistika: bakalářský obor Filosofie, bakalářský obor Religionistika; navazující magisterský obor Filosofie; doktorský obor Filosofie.

Učitelství a vychovatelství: bakalářský obor Pedagogika volného času; navazující magisterské obory Pedagogika volného času, Učitelství náboženství a etiky.

Fakulta dále významně působí v oblasti celoživotního vzdělávání, včetně tzv. univerzity třetího věku.

Seznam děkanů teologické fakultyEditovat

Časopisy vydávané fakultouEditovat

  • Studia theologica - vydáváno spolu s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci, Katolickou teologickou fakultou UK v Praze a Teologickou fakultou Trnavské univerzity.
  • Studia Neoaristotelica: A Journal of Analytical Scholasticism - odborný časopis vydávaný v německém nakladatelství Editiones scholasticae, onlinově distribuovaný americkou Philosophy Documentation Center
  • Caritas et veritas - internetový časopis pro vztah křesťasntví a humanitních a sociálních oborů.

Externí odkazyEditovat