Tenzor intenzity elektromagnetického pole

Tenzor intenzity elektromagnetického pole definovaný jako:

kde

je metrický tenzor, který v STR značíme

vektorový a skalární potenciál na tzv. čtyřpotenciál definovaný skrz

Tenzor intenzity elektromagnetického pole tedy je:

nebo:

Maxwellovy rovnice nyní jsou

   (První série Maxwellových rovnic.)
   (Druhá série Maxwellových rovnic.)

Lokální kalibrační transformaci

je Kalibrační invariance