Taxonomie plžů (Bouchet & Rocroi, 2005)

Taxonomie plžů sensu (Bouchet & Rocroi, 2005) je v současnosti nejnovější systém pro klasifikaci všech plžů do čeledi a výše.[1] Je založen převážně na základě výzkumů v oblasti molekulární fylogenetiky. Nahradil předchozí taxonomii plžů (Ponder & Lindberg, 1997).

Pro taxony nad kategorií nadčeleď používá nekategorizované (anglicky: unranked) klady. U některých taxonů je místo kladu použit název "group" nebo "informal group". Klady pravděpodobně obsahují jediného společného předka, kdežto u "informal group" se předpokládá, že obsahují více společných předků nebo pouze část linie. Další výzkum by měl vyřešit fylogenetické vztahy u těchto taxonů.

Od roku 2005 bylo dalšími autory mnoho částí tohoto systému upraveno a aktualizováno (en:Changes in the taxonomy of gastropods since 2005).

Přehled hlavních kladů a skupinEditovat

TaxonomieEditovat

Zařazení všech čeledí plžů v systému. České názvy čeledí jsou podle Pflegera (1999).[2]

Paleozoičtí měkkýši nejistého systematického zařazeníEditovat

(obsahuje pouze fosilní čeledi)

nejisté zařazení (plži nebo přílipkovci)Editovat

S isostroficky vinutou schránkou nejistého zařazení (plži nebo přílipkovci)Editovat

S anisostroficky vinutou schránkou nejistého zařazení (plži?)Editovat

základní taxony, které jsou jistě plžiEditovat

(obsahuje pouze fosilní čeledi)

klad PatellogastropodaEditovat

klad VetigastropodaEditovat

klad CocculiniformiaEditovat

klad Neritimorpha (= Neritopsina)Editovat

Obsahuje paleozoické Neritomorpha nejistého zařazení a klady Cyrtoneritimorpha a Cycloneritimorpha

klad CyrtoneritimorphaEditovat

klad CycloneritimorphaEditovat

klad CaenogastropodaEditovat

Obsahuje Caenogastropoda nejistého systematického zařazení a, informal group Architaenioglossa a klady Sorbeoconcha a Hypsogastropoda

informal group ArchitaenioglossaEditovat

klad SorbeoconchaEditovat

klad HypsogastropodaEditovat

Obsahuje klady Littorinimorpha, Neogastropoda a informal group Ptenoglossa.

klad LittorinimorphaEditovat

informal group PtenoglossaEditovat

klad NeogastropodaEditovat

klad HeterobranchiaEditovat

Obsahuje informal group Heterobranchia, Opisthobranchia a Pulmonata

informal group "Lower Heterobranchia" (= Allogastropoda)Editovat

informal group OpisthobranchiaEditovat

Obsahuje klady Cephalaspidea, Thecosomata, Gymnosomata, Aplysiomorpha, Sacoglossa, Umbraculida, Nudipleura a skupiny Acochlidiacea a Cylindrobullida.

klad CephalaspideaEditovat

klad ThecosomataEditovat

klad GymnosomataEditovat

klad Aplysiomorpha (= Anaspidea)Editovat

group AcochlidiaceaEditovat

klad SacoglossaEditovat

subclade OxynoaceaEditovat

subclade PlacobranchaceaEditovat

group CylindrobullidaEditovat

klad UmbraculidaEditovat

klad NudipleuraEditovat

subclade PleurobranchomorphaEditovat

subclade NudibranchiaEditovat

Obsahuje klady Euctinidiacea a Dexiarchia

klad Euctenidiacea (= Holohepatica)Editovat

Obsahuje subklady Gnathodoridacea a Doridacea

subclade GnathodoridaceaEditovat
subclade DoridaceaEditovat
klad Dexiarchia (= Actenidiacea)Editovat

Obsahuje klady Pseudoeuctenidiacea a Cladobranchia

klad Pseudoeuctenidiacea (= Doridoxida)Editovat
klad Cladobranchia (= Cladohepatica)Editovat

Obsahuje subklady Euarminida, Dendronotida a Aeolidida

subclade EuarminidaEditovat
subclade DendronotidaEditovat
subclade AeolididaEditovat

informal Group PulmonataEditovat

Obsahuje informal group Basommatophora a klad Eupulmonata

informal Group BasommatophoraEditovat

Obsahuje klad Hygrophila

klad HygrophilaEditovat

klad EupulmonataEditovat

Obsahuje klady Systellommatophora a Stylommatophora

klad Systellommatophora (= Gymnomorpha)Editovat
klad StylommatophoraEditovat

Obsahuje subklady Elasmognatha, Orthurethra a informal group Sigmurethra

subclade ElasmognathaEditovat
subclade OrthurethraEditovat
informal Group SigmurethraEditovat
limacoid cladeEditovat
Informal group Sigmurethra pokračováníEditovat

Dvě následující nadčeledi patří do kladu Sigmurethra, ale nepatří do kladu limacoid clade:

ReferenceEditovat

  1. Bouchet P., Rocroi J.-P., Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdés Á. & Warén A. (2005). "Classification and nomenclator of gastropod families". Malacologia: International Journal of Malacology (Hackenheim, Germany: ConchBooks) 47(1-2): 1-397. ISBN 3925919724. ISSN 0076-2997.
  2. Pfleger V. (1999). České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca). Národní muzeum, Praha, 112 pp., ISBN 80-7036-099-2.