Tatrovický potok

přítok Chodovského potoka

Tatrovický potok pramení u osady Poušť v Krušných horách v kopcích nad obcí Tatrovice. Potok vzniká soutokem několika menších potůčků.

Tatrovický potok
v květnu 2015
v květnu 2015
Základní informace
Délka toku 15 km
Světadíl Evropa
Pramen
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Karlovarský kraj)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Severní moře, Labe, Ohře, Chodovský potok
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ObecněEditovat

Nad obcí Tatrovice se nachází přehrada Tatrovice, sloužící jako zásobárna technologické vody pro průmyslový komplex Sokolovské uhelné ve Vřesové. Voda z přehrady je vedena spodní výpustí hráze do manipulačního domku pod hrází a přes MVE do koryta potoka. Malá vodní elektrárna je ve dvou objektech osazena třemi Bankiho turbinami. Na pravém břehu je po 150 metrů pod hrází voda z jímána do potrubí a vedena do průmyslového komplexu ve Vřesové.

  • Potok má několik menších přítoků, významnějším je Černý potok uměle zaústěný nad usazovací nádrží ve Vřesové.
  • Délka toku je cca 15 km.
  • Na dolním toku je potok regulován do betonového koryta (přeložka kvůli Smolnické výsypce a plavišti popílku). Potok tekl původně o cca 2 km východněji a meandroval.
  • U osady Stará Chodovská ústí do Chodovského potoka.
  • Případné povoďnové stavy se projevují v horní části místními rozlivy a jsou pojímány přehradou Tatrovice, na spodním toku je z větší části tok veden velkokapacitními koryty. U osady Stará Chodovská dochází k místnímu bezproblémovému rozlivu a přetoku na dočišťovací nádrž z průmyslového komplexu Sokolovské uhelné ve Vřesové.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat