Otevřít hlavní menu

Targa je komerční název pro směs látek používanou jako selektivní systémový herbicid, vyráběný firmou Nissan Chemical Ind. Ltd.. Používá se k hubení jednoděložných plevelů a náletových dřevin. Účinnou látkou je chizalofop – p- ethyl (ethyl (R) 2-/4-(6-chlor-2-chlorchinoxalin)-2-yloxy fenoxy/propionát). Targa je listový herbicid. Je aplikován postřikem na nadzemní části rostliny a absorbován tkáněmi. Patří mezi postemergentní herbicidy a systémové herbicidy. Herbicid Targa je obvykle používán jako selektivní herbicid. Směs je žlutá olejovitá látka mísitelná s vodou. Přípravek nesmí zmrznout, dešťové srážky do dvou hodin po aplikaci snižují herbicidní účinek přípravku.

Obsah

Obsahové látkyEditovat

Ve směsi označené Targa Super 5 EC je obsaženo 50 gramů látky chizalofop – p- ethyl (quizalofop – p- ethyl) na litr tekutiny, tedy 5% a solventní nafta.[1]

Ve směsi označené Targa 10 EC je obsaženo 100 gramů látky chizalofop – p- ethyl na litr tekutiny, deriváty xylenu v množství 81.7 % a nonionické sufraktanty v množství 7%.[2][3]

PoužitíEditovat

Je doporučen pro použití v cukrovce a krmné řepě, bramborách, slunečnici, v hrachu, fazolích, čočce, brukvovité zelenině, cibuli, česneku, rajčatech, paprice, révě vinné, ovocných sadech, školkách, lesních kulturách atd. Přípravek je zakázáno používat v II. pásmu ochrany vod. Přípravek se aplikuje v množství 200-400 l/ha. Přípravek nepůsobí fytotoxicky na žádné běžně pěstované lesní dřeviny v průběhu celého vegetačního i mimovegetačního období.

Spektrum účinnosti
Směs je účinná zejména vůči jednoletým trávovitým plevelům.[4] Působí i vůči běžně se vyskytujícím vytrvalým jednoděložným plevelným druhům vyjma některých druhů lipnic, dále pak ostřice a sítiny.[5] Směs Targa není třeba dále mísit se smáčedly.

Dávkování Targa Super 5EC[6]

 • len (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2 (výška lnu do 25 cm)
 • len (pýr plazivý) 20 - 25 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • brambory (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • brambory (pýr plazivý) 20 - 25 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • brukvovitá zelenina (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • cibule, česnek (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • cibule, česnek (pýr plazivý) 20 - 25 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • rajčata, paprika (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • rajčata, paprika (pýr plazivý) 20 - 25 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • slunečnice (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • slunečnice (pýr plazivý) 20 - 25 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • víceleté jeteloviny (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4-6 l vody / 100 m2
 • víceleté jeteloviny (pýr plazivý) 20 - 25 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • réva vinná (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • réva vinná (pýr plazivý) 25 - 30 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • ovocné sady (jednoleté trávy) 10 - 15 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • ovocné sady (pýr plazivý) 30 - 40 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2
 • kostřava červená (trávovité plevele) 10 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2

OchranaEditovat

Oděv s rukávy, pryžové rukavice, ochranné brýle s postranními kryty nebo štít, pryžová obuv, čepice se štítkem nebo klobouk. Prázdné nádoby po skladované látce je nutno považovat za nebezpečný odpad.[7] Směs dráždí kůži, může způsobit poškození plic.

ToxicitaEditovat

Některé z obsažených látek jsou lidskému zdraví škodlivé nebo dráždivé.[8] Podle hodnocení LD50, je účinná látka quizalofop toxická při orálním příjmu nad dávku 1210 mg látky/kg váhy, [9] Herbicid je toxický pro včely a vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.[7]

ReferenceEditovat

 1. Targa Super 5 EC [online]. Lovela, prohopo.cz [cit. 2015-07-27]. Dostupné online. 
 2. MATERIAL SAFTEY DATA SHEET [online]. Agro Chemical Industries LTD [cit. 2015-07-27]. Dostupné online. 
 3. TARGA 10 EC
 4. TARGA SUPER 5 EC
 5. TARGA SUPER [online]. Dostupné online. 
 6. Targa Super 5EC 1l [online]. [cit. 2015-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-02-26. 
 7. a b PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN TARGA SUPER 5 EC [online]. NISSAN Chemical Europe S.A.R.L., Francie [cit. 2015-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-09. 
 8. TARGA SUPER 5 EC
 9. Bezpečnostní list TARGA SUPER 5 EC