Otevřít hlavní menu
Tarahumarské ženy

Tarahumarové (Rarámuri) jsou indiánská národnost patřící k uto-aztécké jazykové skupině. Původně obývali oblast Mexického státu Chihuahua.

Jelikož Tarahumarové přijali poměrně brzy křesťanství, je jejich původní kultura málo známá. Známé je až jejich nynější náboženství, které je chápáno jako synkretismus křesťanství a jejich původních představ. Podle těchto představ je posmrtný život zrcadlový k normálnímu životu. Lidská duše po smrti vstoupí do první úrovně nebe, zde normálně žije a zemře. Takto vstoupí až do třetí úrovně nebe, kde se po smrti stane můrou a pak definitivně zemře. Tato smrt není chápána jako trest, ale jako součást koloběhu života.