Tao Te ťing

staročínský filosofický spis
(přesměrováno z Tao te ťing)

Tao Te ťing (tradičními čínskými znaky: 道德經, zjednodušenými znaky: 道德经; v čínské hláskové abecedě pchin-jin 拼音, s vyznačenými tóny: Dàodéjīng; ve standardním českém přepisu: Tao-te-ťing; v anglickém přepisu Wade-Giles: Tao-te-ching) neboli Kanonická kniha o Cestě Tao a Energii Te tvoří (spolu s textem Čuang-c' 莊子) základ raného (filosofického) taoismu.[1][2] Podle tradice byl autorem tohoto staročínského spisu Lao-c' 老子 (Starý Mistr), jenž jej údajně sepsal počátkem 5. stol. př. Kr.[3]

Tao Te ťing 道德經'
Část na hedvábí psaného textu (z přelomu 3. a 2. stol. př. Kr.) nalezeného v Ma-wang-tuej 馬王堆 v r. 1973
Část na hedvábí psaného textu (z přelomu 3. a 2. stol. př. Kr.) nalezeného v Ma-wang-tuej 馬王堆 v r. 1973
AutorLao-c’ 老子 (dle tradice)
ZeměČchu 楚 (Čína)
Jazykklasická čínština
Literární formaverše s proměnlivým rytmem, rytmizovaná próza
Žánrfilosofie
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historik S’-ma Čchien 司馬遷 (žil pravděpodobně v letech 145-90 př. Kr.)[4] v knize Š’-ťi 史記 (Zápisky historika) popisuje vznik tohoto díla takto: „Lao-c’ 老子 pěstoval Cestu Taoa její Energii Tea učil, že člověk má žít v skrytu, bezejmenný. On sám žil ve státě Čchu, ale když viděl jeho úpadek, odešel. Když přišel k [hraničním] Soutěskám, Strážce Soutěsek jej zastavil a řekl mu: Nyní, když se chystáš opustit tuto zemi, napíšeš [pro mne] knihu? – Teprve tehdy na jeho žádost Starý Mistr sepsal dva svazky, aby vyložil smysl Cesty Taoa Energie Tev pěti tisících znacích; načež odešel a nikdo se už nikdy nedozvěděl, kam se poděl.” – úryvek ze 63. kapitoly (upraveno)[5]

Dílo obsahuje 81 krátkých kapitol, které jsou rozděleny do dvou částí. První část (kapitoly 1 až 37), označovaná jako Tao ťing 道經, pojednává o Cestě Tao 道 a zabývá se otázkami filosofickými, druhá část (kapitoly 38 až 81), označovaná jako Te ťing 德經, se věnuje převážně Energii Te 德 a týká se zejména otázek společenských.[6]

Podrobný výklad Tao Te ťingu lze v češtině nalézt u Berty Krebsové: Lao-c’ – Tao te ťing. O tao a ctnosti (1971), Egona Bondyho: Poznámky k dějinám filosofie /2/. Čínská filosofie (1993), Oldřicha Krále: Čínská filosofie. Pohled z dějin (2005), nebo u Anne Cheng: Dějiny čínského myšlení (2006). O procesu jeho vzniku se lze dočíst ve (slovensky psané) dvoudílné publikaci Mariny Čarnogurské: Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu (2009 a 2012). Filologický rozbor a slovník všech staročínských slov užitých v Tao Te ťingu vypracoval David Sehnal: Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem (2013).

Tao Te ťing patří k nejpřekládanějším textům na světě[7][8][9] a je nejpřekládanější čínskou knihou vůbec.[10][pozn. 1] V češtině existuje celá řada jeho překladů a převodů. Pouze několik z nich však bylo pořízeno přímo z klasické čínštiny. K těmto tzv. sinologickým překladům patří překlady Rudolfa Dvořáka (1920), Berty Krebsové (1971), Oldřicha Krále (1971 a 2010) a Davida Sehnala (2009 a 2013). Ve slovenštině jsou pak k dispozici překlady Mariny Čarnogurské, z nichž první tři vznikly ve spolupráci s Egonem Bondym (1993, 1996, 2005, 2009, 2012 a 2021).

Je věc, která se vytvořila z chaosu,
zrodila se dříve než nebesa a země.

Ó jak odlehlá, jak rozsáhlá,
stojí osamoceně a nemění se k lepšímu.
Pohybuje se v kruhu a nepolevuje,
dá se považovat za matku podnebesí.
Neznám její jméno,
z donucení jsem jí dal dospělé jméno Tao 道
a z donucení pro ni vytvořil rodné jméno Veliká.

— začátek 25. kapitoly (upraveno)[11]


Názvy díla

editovat

Lao-c’ 老子 (Kniha Starého Mistra) – nejranější název (odpovídající jménu domnělého autora díla) z období před nástupem dynastie Čchin 秦, tj. před r. 221 př. Kr.[12]

Tao Te č’ ťing 道德之經 (Kanonická kniha o Cestě Tao a její Energii Te), resp. Tao Te ťing 道德經 (Kanonická kniha o Cestě Tao a Energii Te) – tyto názvy pocházejí z období dynastie Chan 漢, tedy přibližně z let 206 př. Kr. až 220 po Kr.[12] Podle starých kronik bylo dílo povýšeno na „kanonickou / klasickou knihu” (ťing 經) již za chanského císaře Ťing-tiho 景帝 (vládl v letech 157-141 př. Kr.).[13]

Lao-c’ 老子 (Kniha Starého Mistra) / Lao-c’ Tao Te ťing 老子道德經 (Kanonická kniha o Cestě Tao a Energii Te od Starého Mistra) – tato označení byla běžně používána v období mezi dynastiemi Chan 漢 a Tchang 唐, tedy přibližně mezi lety 220 a 618 po Kr.[12]

Tao Te čen-ťing 道德真經 (Pravá kniha o Cestě Tao a Energii Te) – čestný titul „pravá kniha” (čen-ťing 真經) dílu udělil velký příznivec taoismu tchangský císař Süan-cung 玄宗 (vládl v letech 712-756 po Kr.).[12]

Wu-čchien c’ wen 五千字文 (Text o pěti tisících znacích) – toto metaforické označení proslavil v jednom ze svých čtyřverší tchangský básník Po Ťü-i 白居易 (žil v letech 772-846 po Kr.).[14]

Nejvýznamnější dochované verze a edice díla

editovat

Verze z Kuo-tien – tři soubory bambusových proužků popsaných úryvky z 31 kapitol textu (všechny z přelomu 4. a 3. stol. př. Kr.)[15] nalezené v Kuo-tien 郭店 (v čínské provincii Chu-pej 湖北) v roce 1993.[16]

Verze z Ma-wang-tuej – dva na hedvábí psané rukopisy textu (z konce 3. a začátku 2. stol. př. Kr.)[15] nalezené v Ma-wang-tuej 馬王堆 (v čínské provincii Chu-nan 湖南) v roce 1973.[9]

Fu Iho edice – edice textu (původně z konce 3. stol. př. Kr.), kterou vydal a vlastním komentářem opatřil taoistický učenec a astrolog Fu I 傅奕 (žil v letech 555-639 po Kr.).[17]

Che-šang Kungova edice – edice textu (s největší pravděpodobností z období vlády chanského císaře Wen-tiho 文帝, tedy z let 180-157 př. Kr.)[15] s komentářem legendárního taoistického mudrce Che-šang Kunga 河上公 neboli „úctyhodného Mistra od [Žluté] řeky”.

Jen Cunova edice – edice pouze Te ťingu 德經 (z 2. pol. 1. stol. př. Kr.) s komentářem taoistického učence Jen Cuna 嚴遵 (žil v době chanského císaře Čcheng-tiho 漢成帝, který vládl mezi lety 33 a 7 př. Kr.).[15]

Siang Erova edice – edice pouze Tao ťingu 道經 (z pol. 2. stol. po Kr.) s teologickým komentářem (jinak neznámého) Siang Era 想爾, kterým však velmi pravděpodobně byl některý ze zakladatelů religiózního taoismu, a to buď Čang Lu 張陸 (žil ve 2. až 3. stol. po Kr.), nebo jeho děd Čang Ling 張陵, zvaný též Čang Tao-ling 張道陵 (ten podle tradice žil v letech 34-156 po Kr.).[18][19]

Wang Piho edice – edice textu s komentářem neotaoistického učence Wang Piho 王弼 (žil v letech 226-249 po Kr.).[15] Tato edice byla v moderní době prohlášena za tzv. standardní verzi a vycházela z ní většina moderních západních překladů včetně dosavadních překladů českých.[20]

Poznámky

editovat
 1. Oldřich Král (s odvoláním na Victora H. Maira)[8] v této souvislosti uvádí, že co do četnosti překladů je Tao Te ťing hned po BibliBhagavadgítě nejpřekládanějším kultovním a kanonickým textem na světě. A dodává, že je zaregistrováno několik set překladů, nejen do západních jazyků, ale prakticky do všech kulturních jazyků světa.[9] Podle Mariny Čarnogurské bylo k r. 2004 publikováno již asi 300 překladů.[10]

Reference

editovat
 1. KRÁL, Oldřich. Kniha mlčení. Texty staré Číny. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2015. ISBN 978-80-87430-51-4. S. 30. 
 2. SŁUPSKI, Zbigniew; LOMOVÁ, Olga. Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury. Díl I. Dynastie Shang až období Válčících států. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1267-6. S. 70. 
 3. ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ – Tao Te ťing čiže Kánon o (Ceste) Tao (Energie) Te. V unikátnej svetovej premiére pôvodnej Chešang Kungovej kópie. [Ducové?]: Ursa Minor, 2021. ISBN 978-80-973820-0-1. S. 183. (slovensky) 
 4. SŁUPSKI, Zbigniew; LOMOVÁ, Olga. Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury. Díl II. Dynastie Qin a Han. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1727-5. S. 61–62. 
 5. KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X. S. 126, 134. 
 6. KREBSOVÁ, Berta. Lao-c’ – Tao te ťing. O tao a ctnosti. Praha: DharmaGaia, 2003. ISBN 80-86685-12-8. S. 12. 
 7. KREBSOVÁ, Berta. Lao-c’. In: PRŮŠEK, Jaroslav. Slovník spisovatelů. Asie a Afrika. Díl II. (K-Ž). Praha: Odeon, 1967. S. 64.
 8. a b MAIR, Victor H. Tao Te Ching. The classic book of integrity and the way – by Lao Tzu. New York: Bantam Books, 1990. ISBN 978-0-307-43463-0. S. xi. (anglicky) 
 9. a b c KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X. S. 146. 
 10. a b ČARNOGURSKÁ, Marina; BONDY, Egon. Lao c’ – Tao Te ťing. Kánon o Tao a Te. Překlad z klasické čínštiny Marina Čarnogurská. Bratislava: Agentúra Fischer & Formát, 2005. ISBN 80-967229-4-8, ISBN 80-89005-15-2. S. 173. (slovensky) 
 11. SEHNAL, David. Laozi. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2013. ISBN 978-80-87430-26-2. S. [25]. 
 12. a b c d WILKINSON, Endymion. Chinese History. A New Manual. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Asia Center, 2015. ISBN 978-0-674-08846-7. S. 381. (anglicky) 
 13. ANDO, Vladimír. Malá encyklopedie taoismu. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-455-5. S. 227. 
 14. KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X. S. 126. 
 15. a b c d e ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 308. (slovensky) 
 16. KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X. S. 147. 
 17. PINE, Red. Lao-Tzu’s Taoteching with selected commentaries from the past 2,000 years. Port Townsend (Washington): Copper Canyon Press, 2009. ISBN 978-1-55659-290-4. S. 168. (anglicky) 
 18. ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 431–432. (slovensky) 
 19. ANDO, Vladimír. Malá encyklopedie taoismu. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-455-5. S. 66–67. 
 20. KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X. S. 148. 

Literatura

editovat

Přehled vydání překladů a převodů díla do češtiny a slovenštiny

editovat
 • ČUPR, František. Cesta k bohu a ctnosti (Tao-tě-king). In: Učení staroindické, jeho význam u vznikání a vyvinování názorů zvlášť křesťanských a vůbec náboženských. Dílu druhého část druhá. Praha: Fr. A. Urbánek, 1878. Dostupné online. S. 177–258.
 • DVOŘÁK, Rudolf. Lao-tsiova kanonická kniha o Tau a ctnosti. Tao-tek-king. Kladno: Jaroslav Šnajdr, 1920. S. 63–120.  [další vydání: 1930 (Praha: Bernard Bolzano); c1990 ([s.l.]: [s.n.]. S. 31-76); 2015 (Praha: Galerie Zdeněk Sklenář. ISBN 978-80-87430-52-1); 2020 (Praha: Galerie Zdeněk Sklenář. ISBN 978-80-87430-37-8)]
 • KABEŠ, Jaroslav. Moudrost a tajemství. Setkání s Lao-tsem. Kniha I. Praha: Jan Pohořelý, 1944. 
 • KABEŠ, Jaroslav. Moudrost a tajemství. Setkání s Lao-tsem. Kniha II. Praha: Jan Pohořelý, 1945. 
 • [pouze kapitoly 9, 57 a 66] In: PRŮŠEK, Jaroslav. O čínském písemnictví a vzdělanosti. Praha: Družstevní práce, 1947. S. 78–80. 
 • [pouze kapitoly 1, 6, 12, 22, 26 a 47 a úryvky z kapitol 13 a 20] In: KUO, Mo-žo. Návrat Starého Mistra a jiné povídky. Překlad z čínštiny Berta Krebsová. Praha: SNKLHU, 1953. S. 159–161. 
 • CHIN-ŠUN, Jan. Staročínský filosof Lao-c’ a jeho učení. Překlad z ruštiny Ema Bayerleová. Praha: SNPL, 1954. S. 105–130. 
 • NAVRÁTIL, Jiří. Lao-c’ – Tao-te-ťing. Praha: Pragokoncert, 1969. 
 • KREBSOVÁ, Berta. Lao-c’ – Tao te ťing. O tao a ctnosti. Praha: Odeon, 1971. S. 35–153.  [další vydání: 1997 (Praha: DharmaGaia. ISBN 80-85905-24-8. S. 27-214); 2003 (Praha: DharmaGaia. ISBN 80-86685-12-8. S. 27-214); 2015 (Praha: Galerie Zdeněk Sklenář. ISBN 978-80-87430-54-5. S. 13-102); 2021 (Praha: Galerie Zdeněk Sklenář. ISBN 978-80-87430-82-8. S. 15-130)]
 • KRÁL, Oldřich. Lao-c’ – Kanonická kniha o Cestě a její Síle. In: Tao – texty staré Číny. Praha: Československý spisovatel, 1971. S. 28–54. [další vydání: 1994 (pod názvem „Kniha mlčení – texty staré Číny”. Praha: Mladá Fronta. ISBN 80-204-0482-1. S. 39-87); 2015 (pod názvem „Kniha mlčení – texty staré Číny”. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář. ISBN 978-80-87430-51-4. S. 34-60)]
 • KRÁL, Oldřich. Lao-c’ – Tao Te Ťing /Kanonická kniha o Tau a jeho Síle/. In: Úvod do čínské filosofie. Historie a texty. I. (Čínská filosofie do příchodu buddhismu). Praha: Univerzita Karlova, 1971. S. 44–75.
 • [pouze kapitoly 1 až 37] KREBSOVÁ, Berta. Tao ťing (Kniha o tao). In: FILIPSKÝ, Jan, et al. Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách. Přední Východ. Írán. Indie. Tibet. Dálný Východ. Severní Amerika. Praha: Vyšehrad, 1982. S. 302–320.
 • NAVRÁTIL, Jiří. Lao-c’ – Tao-te-ťing. In: Ve světě taoismu (sborník). Praha: AVATAR, 1992. ISBN 80-901385-0-0. S. 50–131.
 • ČARNOGURSKÁ, Marina; BONDY, Egon. Lao-c’ – O Ceste TAO a Jej tvorivej energii TE. Překlad z klasické čínštiny Marina Čarnogurská. Bratislava: HEVI, 1993. ISBN 80-85518-17-1. (slovensky) 
 • RICHARD, F. H. Lao-c’ – Tao-te-ťing. Kniha o Tao a ctnosti. Překlad z čínštiny Chang Kuo-ying, převod do češtiny F. H. Richard. Bratislava: CAD PRESS, 1994. ISBN 80-85349-37-X.  [další vydání: 2003 (Bratislava: CAD PRESS. ISBN 80-85349-37-X. S. 19-183)]
 • MINAŘÍK, Květoslav. Lao-c’ovo Tao-te-ťing. (Verše Lao-c’ citovány podle knihy Jana Chin-šuna: Staročínský filosof Lao-c’ a jeho učení. SNPL: Praha 1954). Praha: CANOPUS, 1995. ISBN 80-85202-27-1.  [další vydání: 2005 (Praha: CANOPUS. ISBN 80-85202-34-4. S. 15-157)]
 • ČARNOGURSKÁ, Marina; BONDY, Egon. Lao-c’ – Tao Te ťing. Překlad z klasické čínštiny Marina Čarnogurská. Bratislava: Nestor, 1996. ISBN 80-88801-19-2. (slovensky) 
 • MABRY, John R. Malá kniha Tao te ťing. Překlad z angličtiny Martina Kotrbová. Praha: Volvox Globator, 1996. ISBN 80-7207-005-3. 
 • HEIDER, John. Tao vůdce. Strategie úspěšného vůdce pro novou epochu. (Tao-te ťing zadaptovaný pro New Age). Překlad z angličtiny Jiří Černega. Bratislava: CAD PRESS, 1997. ISBN 80-85349-73-6.  [další vydání: 1999 (Bratislava: CAD PRESS. ISBN 978-80-8534-973-3)]
 • KOTÍK, Jan. Lao-c’ – Tao-te-ťing. Praha: MAKUM, 2000. ISBN 80-238-7480-2. S. 26–94. 
 • NAVRÁTIL, Jiří. O nebeském a lidském. Studie o klasickém filozofickém taoismu, doprovázená překladem Tao-te-ťingu a výboru z knihy Čuang-c’. Praha: AVATAR, 2003. ISBN 80-85862-54-9. S. 73–123. 
 • CÍLEK, Václav. Lao-c’ – Tao te ťing. O tajemství hlubším než hlubina sama. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-011-7.  [další vydání: 2007 (Praha: Dokořán. ISBN 978-80-7363-117-8. S. 11-92); 2008 (Praha: Dokořán. ISBN 978-80-7363-221-2); 2013 (Praha: Dokořán. ISBN 978-80-7363-546-6. S. 11-97); 2019 (Praha: Dokořán. ISBN 978-80-7363-937-2)]
 • ČARNOGURSKÁ, Marina; BONDY, Egon. Lao c’ – Tao Te ťing. Kánon o Tao a Te. Překlad z klasické čínštiny Marina Čarnogurská. Bratislava: Agentúra Fischer & Formát, 2005. ISBN 80-967229-4-8, ISBN 80-89005-15-2. (slovensky) 
 • [pouze kapitoly 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 38, 40, 42, 80 a 81] KRÁL, Oldřich. Starý mistr. In: OLIVOVÁ, Lucie. Klenoty čínské literatury. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-153-0. S. 21–27.
 • ZENTRICH, Josef A. Lao-c’ – Tao Te Ťing. Kniha o Tao a Cestě ke Ctnosti. Olomouc: FONTÁNA, 2008. ISBN 978-80-7336-459-5. S. 12–187. 
 • [interpretační překlady nejvýznamnějších verzí staročínského originálu (s výjimkou Fu Iho edice), 1. část] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. (slovensky) 
 • SEHNAL, David. Laozi. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. ISBN 978-80-87430-03-3.  [další vydání: 2013 (Praha: Galerie Zdeněk Sklenář. ISBN 978-80-87430-26-2)]
 • KRÁL, Oldřich. Laozi. Nový překlad Oldřicha Krále doprovází Jan Merta. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2010. ISBN 978-80-87430-08-8.  [další vydání: 2013 (pod názvem „Laozi”. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář. ISBN 978-80-87430-27-9. S. 17-99)]
 • SAWYER, Ralph D.; SAWYER, Mei-chün Lee. Tao Míru. Poučení ze Starověké Číny. Wang Čen. Překlad z angličtiny Blanka Knotková-Čapková. Praha: PRAGMA, 2010. ISBN 978-80-7349-213-7. S. 69–241. 
 • [interpretační překlady nejvýznamnějších verzí staročínského originálu (s výjimkou Fu Iho edice), 2. část] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. (slovensky) 
 • MANTAK, Chia; TAO, Chuang. Tajné učení Tao-te-ťing. Taoistické techniky vnitřní alchymie. Překlad z angličtiny Daiana Krhutová. Olomouc: FONTÁNA, 2013. ISBN 978-80-7336-602-5. S. 225–261. 
 • SEHNAL, David. Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-456-1. S. 80–325. 
 • [pouze kapitoly 1 až 33] RIJCKENBORGH, Jan van; PETRI, Catharose de. Čínská gnose. Komentáře k Tao-Te-Ťing od Lao-c’. Překlad z němčiny. Praha: Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, 2014. ISBN 978-80-904590-3-8. S. 20–459. 
 • KRÁL, Oldřich. Laozi. In: KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 18–37.
 • ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ – Tao Te ťing čiže Kánon o (Ceste) Tao (Energie) Te. V unikátnej svetovej premiére pôvodnej Chešang Kungovej kópie. [Ducové?]: Ursa Minor, 2021. ISBN 978-80-973820-0-1. (slovensky) 
 • HORÁK, Viktor. O Tau a ctnosti. [Olomouc]: vlastním nákladem, 2022. ISBN 978-80-270-8920-8. 

Nejvýznamnější dochované literární prameny v překladech z klasické čínštiny do češtiny a slovenštiny

editovat

Wen-c’ 文子 (Kniha Mistra Wena) – kapitoly 1, 5

editovat
 • [pouze úryvek z kapitoly 1] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 59–63. (slovensky)  [interpretační překlad – starší verze]
 • [pouze úryvek z kapitoly 5] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 46–58. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [pouze kapitola 1] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 261–286. (slovensky)  [interpretační překlad – novější verze]

Čuang-c’ 莊子 (Kniha Mistra Čuanga) – kapitoly 3, 5, 7, 11-14, 21-23, 25, 27 a 33

editovat
 • [pouze kapitoly 3, 5 a 7] In: KRÁL, Oldřich. Mistr Čuang. Vnitřní kapitoly. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0361-6. S. 54–55, 75, 98. 
 • [pouze úryvek z kapitoly 3] In: ČARNOGURSKÁ, Marina; BONDY, Egon. Lao c’ – Tao Te ťing. Kánon o Tao a Te. Překlad z klasické čínštiny Marina Čarnogurská. Bratislava: Agentúra Fischer & Formát, 2005. ISBN 80-967229-4-8, ISBN 80-89005-15-2. S. 188–189. (slovensky) 
 • In: KRÁL, Oldřich. Mistr Zhuang. Sebrané spisy. Lásenice: Maxima, 2006. ISBN 80-86921-00-X. S. 89, 110-111, 135-136, 163-165, 177, 193-195, 206-210, 271-272, 283-285, 296-300, 331-332, 342-343, 353-354, 413-414.  [další vydání: 2020 (Praha: Marek Král – Nakladatelství Maxima. ISBN 978-80-86921-18-1. S. 88-89, 110-111, 135-136, 163-165, 177, 193-195, 206-210, 271-272, 283-285, 296-300, 331-332, 342-343, 353-354, 413-414)]
 • [pouze úryvek z kapitoly 3] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 23. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [pouze kapitoly 3, 5 a 7] In: KRÁL, Oldřich. Mistr Zhuang – Vnitřní kapitoly. In: KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 111–112, 122-127, 137-140.

Kuo-tien Lao-c’ 郭店老子 (Kniha Starého Mistra z Kuo-tien) – text A, text B, text C

editovat
 • [text A] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 136–142. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [text B] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 142–145. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [text C] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 145–147. (slovensky)  [interpretační překlad]

Tchaj-i šeng šuej 太一生水 (Velké Jedno rodí vodu)

editovat
 • [pouze úryvek] In: BERAN, Jan. Velké jedno rodí vodu. Staročínská vodní kosmogonie. Filosofický časopis. 2004, roč. 52, čís. 1, s. 8. Dostupné online.  [errata: roč. 52, čís. 5, s. 876]
 • In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 147–150. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • In: GAJDOŠOVÁ, Kateřina. Nejvyšší Jedno dává vznik vodě. In: KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 39–41.

Ma-wang-tuej po-šu Lao-c' 馬王堆帛書老子 (Na hedvábí psané [rukopisy] Knihy Starého Mistra z Ma-wang-tuej) – rukopis A, rukopis B

editovat
 • [textové sloučení obou rukopisů: 1. část Te ťing 德經] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 166–187. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [textové sloučení obou rukopisů: 2. část Tao ťing 道經] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 188–206. (slovensky)  [interpretační překlad]

Chuang–Lao 黃老 (Učení Žlutého císaře a Starého Mistra): Chuang-ti s’ ťing 黃帝四經 (Čtyři kanonické knihy Žlutého císaře) – 4. kniha

editovat
 • In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 258–260. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • In: BERAN, Jan. Učení Žlutého císaře a Starého Mistra – Čtyři kanonické knihy Žlutého císaře. In: KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 274–277.

Chuaj-nan-c’ 淮南子 (Kniha Mistra z Chuaj-nanu) / Chuaj-nan chung lie ťi ťie 淮南鴻烈集解 (Chuajnanské pojednání o Skvělém a velkém) – kapitola 1

editovat
 • [pouze úryvek z kapitoly 1] In: FILIPSKÝ, Jan, et al. Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách. Přední Východ. Írán. Indie. Tibet. Dálný Východ. Severní Amerika. Překlad z různých jazyků Jan Filipský et al. Praha: Vyšehrad, 1982. S. 332–336. 
 • In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 294–301. (slovensky)  [interpretační překlad]

Chan-fej 韓非: Chan-fej-c’ 韓非子 (Kniha Mistra Chan-feje) – kapitoly 20 a 21

editovat
 • In: ZÁDRAPA, Lukáš. Chan Fej. Chan-fej-c’. Sv. I. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1983-7. S. 251–290, 291-309. 
 • [pouze úryvky z kapitol 20 a 21] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 323–333, 333-338. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [pouze kapitola 20] In: ZÁDRAPA, Lukáš. Rozbor Pana Starého. In: KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 52–68.

Che-šang Kungova edice Tao Te ťingu

editovat
 • [bez Che-šang Kungova komentáře] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 470–511. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [bez Che-šang Kungova komentáře] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ – Tao Te ťing čiže Kánon o (Ceste) Tao (Energie) Te. V unikátnej svetovej premiére pôvodnej Chešang Kungovej kópie. [Ducové?]: Ursa Minor, 2021. ISBN 978-80-973820-0-1. S. 5–173. (slovensky) 

S’-ma Čchien 司馬遷: Š’-ťi 史記 (Zápisky historika) – kapitoly 47 a 63

editovat
 • [pouze úryvky z kapitol 47 a 63] In: DVOŘÁK, Rudolf. Čínský filosof Lao-tsï a kniha jeho výroků Tao-tek-king. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 1904, roč. 13, čís. 4, s. 272, 265-266. 
 • [pouze úryvky z kapitol 47 a 63] In: DVOŘÁK, Rudolf. Lao-tsiova kanonická kniha o Tau a ctnosti. Tao-tek-king. [s.l.]: [s.n.], c1990. S. 13, 12-13. 
 • [pouze úryvek z kapitoly 63] In: KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X. S. 125–127. 
 • [pouze úryvek z kapitoly 63] In: ČARNOGURSKÁ, Marina; BONDY, Egon. Lao c’ – Tao Te ťing. Kánon o Tao a Te. Překlad z klasické čínštiny Marina Čarnogurská. Bratislava: Agentúra Fischer & Formát, 2005. ISBN 80-967229-4-8, ISBN 80-89005-15-2. S. 191–193. (slovensky) 
 • [pouze úryvek z kapitoly 63] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. S. 15–17. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • In: LOMOVÁ, Olga; POKORA, Timoteus. S’-ma Čchien. Kniha vrchních písařů. Výbor z díla čínského historika. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2154-8. S. 299, 346-347. 

Jen Cunova edice Tao Te ťingu

editovat
 • [bez Jen Cunova komentáře] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 404–423. (slovensky)  [interpretační překlad]

Siang Erova edice Tao Te ťingu

editovat
 • [bez Siang Erova komentáře] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 438–453. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [pouze Siang Erův komentář ke kapitolám 6, 10, 13, 16, 21 a 24] In: OTČENÁŠEK, Jakub. Komentář Xiang’er. In: KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 75–79.

Wang Piho edice Tao Te ťingu

editovat
 • [bez Wang Piho komentáře] In: DVOŘÁK, Rudolf. Lao-tsiova kanonická kniha o Tau a ctnosti. Tao-tek-king. Kladno: Jaroslav Šnajdr, 1920.  [první vydání tohoto překladu, další v letech 1930, c1990, 2015 a 2020]
 • [bez Wang Piho komentáře] In: KREBSOVÁ, Berta. Lao-c’ – Tao te ťing. O tao a ctnosti. Praha: Odeon, 1971.  [první vydání tohoto překladu, další v letech 1997, 2003, 2015 a 2021]
 • [bez Wang Piho komentáře] In: KRÁL, Oldřich. Lao-c’ – Kanonická kniha o Cestě a její Síle. In: Tao – texty staré Číny. Praha: Československý spisovatel, 1971. S. 28–54. [první vydání tohoto překladu, další v letech 1994 a 2015]
 • [bez Wang Piho komentáře] In: ČARNOGURSKÁ, Marina; BONDY, Egon. Lao-c’ – O Ceste TAO a Jej tvorivej energii TE. Překlad z klasické čínštiny Marina Čarnogurská. Bratislava: HEVI, 1993. ISBN 80-85518-17-1. (slovensky)  [první ze tří verzí tohoto překladu, další v letech 1996 a 2005]
 • [bez Wang Piho komentáře] In: SEHNAL, David. Laozi. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. ISBN 978-80-87430-03-3.  [první vydání tohoto překladu, další v r. 2013]
 • [bez Wang Piho komentáře] In: KRÁL, Oldřich. Laozi. Nový překlad Oldřicha Krále doprovází Jan Merta. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2010. ISBN 978-80-87430-08-8.  [první vydání tohoto překladu, další v letech 2013 a 2020]
 • [bez Wang Piho komentáře] In: ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. S. 560–600. (slovensky)  [interpretační překlad]
 • [bez Wang Piho komentáře] In: SEHNAL, David. Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-456-1. 
 • [pouze kapitola 38, s Wang Piho komentářem] In: VÁVRA, Dušan. Laozi 38, Komentář k Laozi 38. In: KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 69–73.

Odborné publikace, články a příspěvky v češtině a slovenštině

editovat

Tao Te ťingu

editovat
 • DVOŘÁK, Rudolf. Lao-tsï. In: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Patnáctý díl. Praha: J. Otto, 1900. Dostupné online. S. 651–653.
 • DVOŘÁK, Rudolf. Konfucius a Lao-tsï. Srovnávací studie z filosofie čínské. Česká mysl. 1900, roč. 1, čís. 3, s. 164–174. 
 • DVOŘÁK, Rudolf. Čínský filosof Lao-tsï a kniha jeho výroků Tao-tek-king. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 1904, roč. 13, čís. 1, 2, 4, 6, 7, 8, s. 41–53, 105-118, 263-276, 409-415, 494-524, 647-657. 
 • KREBSOVÁ, Berta. Lao-c’. In: PRŮŠEK, Jaroslav. Slovník spisovatelů. Asie a Afrika. Díl II. (K-Ž). Praha: Odeon, 1967. S. 64–65.
 • SZMRECSÁNYI, Tomáš. Archetypy v čínskej kozmogónii a v Tao Te ťingu. Čínska kozmogónia v kontexte archaickej ontológie. Filozofia. 2000, roč. 55, čís. 8, s. 632–648. Dostupné online [PDF]. (slovensky) 
 • YIZHUANG, Chen. Kozmológia samo-sa-organizujúcna, objavená v nedávno nájdenej starovekej kópii Lao-c’ovho Tao Te ťingu. Překlad z angličtiny Marina Čarnogurská. Filozofia. 2001, roč. 56, čís. 2, s. 101–108. Dostupné online [PDF]. (slovensky) 
 • ČARNOGURSKÁ, Marina. Novoobjavená trojdielna verzia Lao C’ovho Tao Te Ťingu. Hieron. 2003, roč. VI.-VII. (2001-2002), s. 71–76. (slovensky) 
 • FELLNER, Rostislav. Využití genealogického a kontextuálního přístupu při výuce čínského znakového písma a při překládání nejstarší čínské literatury: příklad Tao te ťing. Fragmenta Ioannea Collecta. 2005, čís. 4, s. 5–26. 
 • VÁVRA, Dušan. Wang Bi, Heshang gong, Xiang er. Různá čtení jednoho textu v tradičních komentářích k dílu Laozi. Religio: revue pro religionistiku. 2006, roč. XIV, čís. 1, s. 41–68. Dostupné online [PDF]. 
 • FELLNER, Rostislav. Nový překlad Starého mistra: Tao te ťing – kapitola 1 [až 9]. Fragmenta Ioannea Collecta. 2007, čís. 6, s. 103–138.  [další články: 2008, čís. 8, s. 131-167; 2009, čís. 10, s. 71-91; 2010, čís. 12, s. 83-102; 2011, čís. 14, s. 35-56; 2012, čís. 16, s. 69-89; 2013, čís. 18, s. 29-48; 2013, čís. 18, s. 71-90; 2014, čís. 20, s. 31-52]
 • FELLNER, Rostislav. Hermeneutika uzavřená ve znacích Dao De Jingu. In: Sborník ke konferenci. II. výroční konference českých a slovenských sinologů. Praha: Univerzita Karlova, 2008. S. 9.
 • ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. I. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1066-3. (slovensky) 
 • FELLNER, Rostislav; NOVOTNÝ, Daniel D. Nové otázky nad Starým mistrem: je třeba, aby byl Tao te ťing znovu interpretován? První svatojánské symposium. Fragmenta Ioannea Collecta. 2010, čís. Supplementum 2a. ISBN 978-80-260-5051-3. 
 • FELLNER, Rostislav. Sémantická interpretace konstitutivních složek čínských znaků v kontextu hermeneutického rozkrývání obsahu Tao te ťingu. I. Témata otevřená v kapitolách 1-3. Fragmenta Ioannea Collecta. 2010, čís. Supplementum 3, s. 261–308. 
 • FELLNER, Rostislav. Trvalá udržitelnost v podání Starého Mistra (Lao-c'). Případová studie Lao-c’, Tao te ťing, 1.-9. kapitola. Fragmenta Ioannea Collecta. 2011, čís. Supplementum 2, s. 153–355. Dostupné online [PDF]. ISBN 978-80-260-5054-4.  Archivováno 5. 10. 2017 na Wayback Machine.
 • NOVOTNÝ, Daniel D. Co měl Laozi v úmyslu říci?. Chanova hermeneutická výzva. Fragmenta Ioannea Collecta. 2011, čís. Supplementum 3, s. 47–64. 
 • SEHNAL, David. Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem. Praha, 2011 (obhájena 2012). Disertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Zdeňka Švarcová. Dostupné online.
 • ČARNOGURSKÁ, Marina. Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu. II. diel. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-224-1274-2. (slovensky) 
 • MICHUTOVÁ, Alena. Nelpění a oproštěnost v Tao-Te-Ťingu a u Mistra Eckharta. Praha, 2013. Diplomová práce. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Pavel Hošek. Dostupné online.
 • FELLNER, Rostislav. Nebyla to resilience, co bylo pro Starého Mistra předpokladem pro zachování trvalé udržitelnosti vize?. Případová studie Lao-c’, Tao te ťing, 20. kapitola. Fragmenta Ioannea Collecta. 2014. Dostupné online [PDF].  Archivováno 5. 10. 2017 na Wayback Machine.
 • FELLNER, Rostislav. Je to o požehnání a nezdolnosti. Případová studie Lao-c’, Tao te ťing, 50. kapitola. Dálný východ. Far East. 2018, roč. VIII, čís. 1, s. 12–21. Dostupné online [PDF]. 
 • KRÁL, Oldřich. Na hraně: mezi filosofickým a poetickým rozhovorem. In: OLIVOVÁ, Lucie. Studie z komparatistiky a čínské literatury. Oldřich Král. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7308-992-4. S. 147–156(160).

Tao Te ťingu v kontextu filosofického i religiózního taoismu

editovat
 • DVOŘÁK, Rudolf. Čína (literatura): Taoismus. In: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Šestý díl. Praha: J. Otto, 1893. Dostupné online. S. 710.
 • [DVOŘÁK?], [Rudolf?]. Taoismus. In: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýpátý díl. Praha: J. Otto, 1906. Dostupné online. S. 82.
 • HARTZOVÁ, Paula R. Taoismus. Překlad z angličtiny Stanislava Vomáčková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-185-9. S. 22–26. 
 • PALMER, Martin. Taoismus. Překlad z angličtiny Stanislava Vomáčková. Praha: Ikar, 2002. ISBN 80-249-0003-3. S. 56–80. 
 • WONG, Eva. Taoismus. Překlad z angličtiny Viktor Faktor. Hodkovičky [Praha]: Pragma, 2005. ISBN 80-7205-173-3. 
 • ANDO, Vladimír. Malá encyklopedie taoismu. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-455-5. S. 136–137, 226-229. 
 • KNÁPKOVÁ, Alena. Taoismus: možnosti výchovy. Zlín, 2011. Bakalářská diplomová práce. Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Baťi ve Zlíně. Vedoucí práce Antonín Dolák. s. 13–15, 26-42. Dostupné online.
 • POPOVÁ, Kristýna. Proměnlivý obraz taoismu v českém prostředí. Brno, 2017. Bakalářská diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Dušan Vávra. Dostupné online. [PDF]
 • KRÁL, Oldřich; BERAN, Jan. Čínský, japonský a korejský taoismus. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-2760-7. S. 15–93. 

Tao Te ťingu v kontextu klasické čínské filosofie a náboženství

editovat
 • STŘELEČEK, Jaromír. Čínská filosofie (Stručný přehled). Praha: Universita Karlova, Státní pedagogické nakladatelství, 1969. S. 29–32. 
 • KRÁL, Oldřich; STŘELEČEK, Jaromír. Úvod do čínské filosofie. Historie a texty. I. (Čínská filosofie do příchodu buddhismu). Praha: Univerzita Karlova, 1971. S. 39–43. 
 • FILIPSKÝ, Jan, et al. Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách. Přední Východ. Írán. Indie. Tibet. Dálný Východ. Severní Amerika. Překlad z různých jazyků Jan Filipský et al. Praha: Vyšehrad, 1982. S. 297–301. 
 • BONDY, Egon. Poznámky k dějinám filosofie /2/. Čínská filosofie. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů v edici Vokno, 1993. ISBN 80-85239-22-1. S. 63–79. 
 • ELIADE, Mircea; CULIANU, Ioan P.; WIESNEROVÁ, H. S. Slovník náboženství. Překlad z francouzštiny Milan Lyčka. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0438-5.  [další vydání: 2001 (Praha: Argo. ISBN 80-7203-393-X. S. 241)]
 • WERNER, Karel. Náboženství jižní a východní Asie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1122-X.  [další vydání: 2011 (pod názvem „Náboženské tradice Asie. Svazek II. Jihovýchodní Asie, Čína, Korea a Japonsko”. Bratislava: CAD PRESS. ISBN 978-80-88969-30-3. S. 177-179)]
 • Lexikon východní moudrosti. Buddhismus. Hinduismus. Taoismus. Zen. Překlad z němčiny Jan Filipský et al. Olomouc, Praha: Votobia & Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-7198-168-0, ISBN 80-85605-54-6. S. 254–255, 455-456. 
 • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. Svazek II. Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. Překlad z francouzštiny Kateřina Dejmalová et al. Praha: OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-19-4.  [další vydání: 2013 (Praha: OIKOYMENH. ISBN 978-80-7298-289-9. S. 32-38)]
 • LITTLETON, C. Scott. Moudrost Východu. Ilustrovaný průvodce po východních náboženstvích a filozofiích. Hinduismus. Buddhismus. Konfucianismus. Taoismus. Šintoismus. Překlad z angličtiny Jana Pacnerová. Praha: Knižní klub & Balios, 1998. ISBN 80-7176-646-1. S. 120–122. 
 • MCGREAL, Ian P. Velké postavy východního myšlení. Slovník myslitelů. Překlad z angličtiny Jan Filipský et al. Praha: PROSTOR, 1998. ISBN 80-85190-93-1. S. 26–34. 
 • OVERMYER, Daniel L. Náboženství Číny. Svět jako živý organismus. Překlad z angličtiny Lena Andová. Praha: PROSTOR, 1998. ISBN 80-85190-75-3.  [další vydání: 1999 (Praha: PROSTOR. ISBN 80-85190-98-2)]
 • KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. Lásenice: Maxima, 2005. ISBN 80-901333-8-X. S. 125–149. 
 • ČARNOGURSKÁ, Marina, a kol. Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky. Bratislava: Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-829-7. S. 98–108. (slovensky) 
 • CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Překlad z francouzštiny Helena Beguivinová, z čínštiny Olga Lomová, David Sehnal, Dušan Vávra. Praha: DharmaGaia, 2006. ISBN 80-86685-52-7. S. 173–198. 
 • VÁVRA, Dušan; ŠINDELÁŘ, Pavel. Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5456-1. 

Tao Te ťingu v kontextu klasického čínského písemnictví a literatury

editovat
 • PRŮŠEK, Jaroslav. O čínském písemnictví a vzdělanosti. Praha: Družstevní práce, 1947. S. 77–82. 
 • HRDLIČKOVÁ, Věna. Dějiny čínské klasické literatury. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, Státní pedagogické nakladatelství, 1980. S. 84–86. 
 • SŁUPSKI, Zbigniew; LOMOVÁ, Olga. Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury. Díl I. Dynastie Shang až období Válčících států. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1267-6. S. 70–73. 

Populárně-vědecké publikace, úvahy a beletrie v češtině

editovat
 • Čínský mudřec. Tři rozhovory. Praha: Vaněk a Votava, 1908.  [další vydání: 1920 (Praha: Vaněk a Votava), 2021 (pod názvem „Čínský mudrc Tao”. [Strakonice?]: Lux. ISBN 978-80-906919-3-3)]
 • HOFF, Benjamin. Pú a Tao. Překlad z angličtiny Lucie Cronin-Kliková. Praha: Volvox Globator, 1996. ISBN 80-7207-009-6.  [další vydání: 1998 (Praha: Volvox Globator. ISBN 80-7207-009-6)]
 • HOFF, Benjamin. Prasátko a Tao. Překlad z angličtiny Jan Koupil. Praha: Volvox Globator, 1996. ISBN 80-7207-049-5. 
 • HEMENWAYOVÁ, Priya. Moudrost Východu. Překlad z angličtiny Jana Novotná. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-949-8. S. 69–83. 
 • OSHO. Tři poklady Tao. Rozjímání nad sútrami Lao-c’eho Tao te ťing. Překlad z angličtiny Daiana Krhutová. Praha: FONTÁNA, [2009]. ISBN 978-80-7336-494-6. 
 • KRÁL, Oldřich. Ranní úvahy Oldřicha Krále: Cesta a Dao. In: OLIVOVÁ, Lucie. Studie z komparatistiky a čínské literatury. Oldřich Král. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7308-992-4. S. 345–350.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Odkazy na překlady a převody díla do češtiny

editovat

Odkazy na překlady a převody díla do angličtiny a dalších jazyků

editovat
 • Tao Te King von Lao Tse: Index – přepisy nejvýznamnějších verzí staročínského originálu a přibližně 180 cizojazyčných překladů a převodů včetně sedmi českých. (anglicky)
 • Terebess Asia Online (TAO): Tao Te Ching (Daode jing) English versions – přepisy přibližně 130 překladů a převodů do angličtiny. (anglicky)
 • Hilmar Klaus (Alquiros): The Tao of Wisdom – staročínský text s anglicko-německým překladem, s poznámkami a čínsko-anglickým slovníčkem; obsahuje též srovnání nejvýznamnějších verzí staročínského originálu a seznam doporučené literatury. (anglicky, německy)
 • Chinese Text Project: Dao De Jing – staročínský text s anglickým překladem v rámci volně přístupné databáze starověkých čínských textů, jejíž součástí je např. čínsko-anglický slovník, seznam literárních pramenů, diskusní fórum a jiné. (anglicky)
 • Nina Correa: Laozi’s Dao De Jing – anglický překlad s komentářem, staročínský text verze Kuo-tien s čínsko-anglickým slovníčkem a srovnání nejvýznamnějších verzí staročínského originálu. (anglicky)

Další související odkazy

editovat