Tanukové

Tanukové (arabsky تنوخ nebo تنوخ) byli ve starověku a raném středověku konfederace arabských kmenů v oblasti severní části Arábie, dnešního Jordánska, Sýrie a Iráku. Původně pocházeli z jihu Arabského poloostrova a na území Sýrie se usadili až později jako foederáti Východořímské říše, aby mohli střežit její hranice.

Tanukové
تنوخ
 Arabia Petraea
 Sýrie (provincie)
196 př. n. l.–cca 1100 n. l. Drúzové 
Salíhovci 
geografie
Mapa
Území ovládané kmenovým svazem Tanuků
obyvatelstvo
státní útvar
kmenová konfederace
Východořímská říše Byzantská říše (klientelistický stát)
Rášidský chalífátRášidský chalífát Rášidský chalífát
Umajjovský chalífátUmajjovský chalífát Umajjovský chalífát
Abbásovský chalífátAbbásovský chalífát Abbásovský chalífát
Fátimovský chalífátFátimovský chalífát Fátimovský chalífát
Seldžucká říšeSeldžucká říše Seldžucká říše
vznik:
zánik:
1100 n. l. – rozpad
státní útvary a území
předcházející:
Arabia Petraea Arabia Petraea
Sýrie (provincie) Sýrie (provincie)
následující:
Drúzové Drúzové
Salíhovci Salíhovci

HistorieEditovat

Tanukové se již měli významně podílet na porážce Palmýrské říše královny Zenobie ve 3. století. Někdy ve 3. nebo 4. století přijali křesťanství a stali se spojenci a foederáty Východořímské říše. Stali se zanícenými bojovníky za křesťanskou víru, zároveň na jimi ovládaném území vzniklo mnoho klášterů. Přestože v roce 378 povstali pod vedením královny Mavie proti císaři Valensovi, celý konflikt byl nakonec vyřešen příměřím. Mavie pak dokonce vyslala Valensovi na pomoc jízdu do války proti Gótům. Křehký smír byl ukončen za Theodosia I. a Tanukové opětovně povstali proti římské nadvládě. V době muslimské expanze v 7. století bojovali na straně Byzance proti muslimským Arabům, ale porážka spojeného vojska Byzance a křesťanských Arabů v bitvě u Jarmúku v roce 636 změnila dosavadní poměry, po ní Tanukové přestali být foederáty říše. V 8. století přestoupili na islám, snad kvůli nátlaku muslimských Arabů, a mezi křesťany byli čas od času přezdíváni jako tzv. „saracéni“. V 11. století byl svaz posílen o další příchozí kmeny z jihu Arábie, jedním z nichž byl Banú Ma'an. Právě tento kmen byl pak pověřen vládcem Damašku úkolem bránit libanonské pohoří před tažením první křížové výpravy, jež měla za cíl osvobodit Jeruzalém z rukou muslimů. Poté však Tanukové definitivně mizí ze světa. Má se za to, že k Tanukům náležející kmeny jako Banú Ma'an po rozpadu svazu utvořily nové skupiny drúzů, které stejně jako Tanukové obývaly libanonské pohoří společně s ší'itskými muslimy do 14. století.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Tanukhids na anglické Wikipedii.