Tabulka vektorů přerušení

Tabulka vektorů přerušení je datová struktura, ve které se na architektuře x86 uchovávají vektory přerušení.

Výpis starší tabulky vektoru přerušeníEditovat

Vysvětlivky:

Kódové označení Význam
A Adresa
D Přerušení DOSu
B Přerušení BIOSu
R Rezervováno
X Externí, ale běžně používané

Vektory:

Kód Číslo přerušení Popis Podružný význam
B INT 00H Dělení nulou ---
B INT 01H Krokování ---
B INT 02H Nemaskovatelné přerušení ---
B INT 03H Bod přerušení (breakpoint) ---
B INT 04H Přetečení ---
B INT 05H Tisk obrazovky ---
B INT 06H Nesprávný operační kód ---
B INT 07H Není koprocesor ---
B INT 08H IRQ0 Přerušení od časovače ---
B INT 09H IRQ1 Přerušení od klávesnice ---
INT 0aH IRQ2 EGA vertikální zpětný běh kaskádové přerušení druhé 8259
INT 0bH IRQ3 COM2 ---
INT 0cH IRQ4 COM1 ---
INT 0dH IRQ5 Přerušení harddisku Přerušení tiskárny
B INT 0eH IRQ6 Přerušení řadiče disket ---
INT 0fH IRQ7 Přerušení tiskárny ---
B INT 10H Služby obrazovky ---
INT 11H Seznam vybavení ---
INT 12H Velikost volné paměti ---
B INT 13H Diskové vstupně-výstupní operace ---
B INT 14H Vstupně-výstupní operace přes porty asynchronních adaptérů ---
INT 15H Rozšířené služby AT ---
INT 16H Vstupně-výstupní operace klávesnice ---
INT 17H Vstupně-výstupní operace tiskárny ---
INT 18H ROM-BASIC ---
INT 19H Zavaděč operačního systému ---
INT 1aH Časovač a hodiny reálného času ---
INT 1bH Ctrl-Break ---
INT 1cH Tik hodin ---
A INT 1dH Parametry obrazovky ---
A INT 1eH Parametry diskety ---
A INT 1fH Grafické znaky ---
D INT 20H Ukončení programu ---
D INT 21H Služby DOSu ---
A INT 22H Ukončovací adresa ---
A INT 23H Adresa pro Ctrl-Break ---
A INT 24H Adresa rutiny pro kritickou chybu ---
D INT 25H/26H Absolutní diskové vstupně-výstupní operace ---
D INT 27H Ukončení a ponechání rezidentním ---
D INT 28H Plánovač DOSu? ---
D INT 29H ??? ---
X INT 2aH Síťové služby IBM, NETBIOS atd... ---
INT 2bH-2dH Rezervované DOSem ---
D INT 2eH Proveď příkaz DOSu ---
D INT 2fH Multiplexové přerušení ---
X INT 33H Myš ---
INT 34H-3eH Emulace plovoucí čárky ---
INT 3fH Overlay a DLL ---
INT 40H Ovladač disket starších PC ---
A INT 41H Tabulka parametrů harddisku 0 ---
INT 42H Ovladač videa starších PC ---
INT 43H EGA/VGA tabulka uživatelského fontu ---
INT 44H Grafické znaky ---
A INT 46H Tabulka parametrů harddisku 1 ---
X INT 47H Základní programové rozhraní pro SQL ---
INT 4aH Uživatelský alarm ---
INT 50H Přetečení časovače ---
INT 5aH BIOS Cluster adaptéru ---
INT 5bH Použito Cluster adaptérem ---
INT 5cH NetBIOS ---
INT 67H Ovladač expandové paměti (EMS) ---
INT 6dH Rezervováno pro VGA ---
INT 70H IRQ8 - hodiny reálného času ---
INT 71H IRQ9 - některé VGA karty ---
INT 72H IRQ10 ---
INT 73H IRQ11 ---
INT 74H IRQ12 ---
INT 75H IRQ13 - Chyba koprocesoru ---
INT 76H IRQ14 - Pevný disk AT ---
INT 77H IRQ15 ---