Table Data Gateway

Table Data Gateway je v softwarovém inženýrství architektonický návrhový vzor pro práci s datovými zdroji, který v roce 2002 publikoval Martin Fowler ve své knize Patterns of Enterprise Application Architecture.

FunkceEditovat

Tento návrhový vzor funguje jako brána, která zapouzdřuje databázové operace prováděné nad jednou databázovou tabulkou. Každá databázová tabulka je v aplikaci reprezentována samostatnou třídou. Tato třída pak obstarává CRUD operace s jednotlivými řádky tabulky. Metody, které v tabulce vyhledávají řádky ať už pomocí primárního klíče nebo jiných kritérií by měly vždy vracet množinu řádků a to i v případě, že výsledkem bude jen jeden řádek. Odvozenou třídu lze doplnit o metody, které např. zjednoduší vyhledávání nad konkrétní tabulkou podle specifického kritéria.

Související článkyEditovat